ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดกำแพงเพชร, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดกำแพงเพชร, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดกำแพงเพชร

ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีร้านขายของที่ระลึกที่มีสินค้าของฝากประจำจังหวัดให้เลือกซื้อตามความชอบ ที่ไม่น่าพลาดคือสินค้าโอท็อป ซึ่งมีทั้งงานศิลปหัตถกรรมประจำท้องถิ่นและผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาแปรรูป ได้อย่างน่าสนใจ
หัตถกรรมหินอ่อนบ้านพราน
หัตถกรรมหินอ่อนบ้านพราน
สถานที่ตั้ง : อำเภอพรานกระต่าย
สินค้า OTOP - ผลิตภัณฑ์จากดีบุก
สินค้า OTOP - ผลิตภัณฑ์จากดีบุก
สถานที่ตั้ง : อำเภอขาณุวรลักษบุรี
ร้านเมี่ยงชากังราว
ร้านเมี่ยงชากังราว
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าซาง
ศิลปะและงานหัตถกรรม
หัตถกรรมหินอ่อนบ้านพราน
สถานที่ตั้ง : อำเภอพรานกระต่าย
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน เช่น โต๊ะหมู่บูชา เจ้าแม่กวนอิม นาฬิกา
โทร.: 0 5576 1010, 0 5576 1080

กำแพงเพชรหัตถกรรมหินอ่อน
สถานที่ตั้ง : อำเภอพรานกระต่าย
แจกัน โต๊ะ เก้าอี้ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหินอ่อนทุกชนิด
โทร.: 0 5576 1338

ศูนย์จำหน่ายผ้าไหมทอมือทรายทอง
สถานที่ตั้ง : อำเภอทรายทองวัฒนา
ผ้าไหมทอมือ 6 เส้น และผ้าไทยทุกชนิด
โทร.: 08 1226 3142

ศูนย์หัตถกรรมเป่าแก้ว
สถานที่ตั้ง : อำเภอทรายทองวัฒนา
แก้วเป่ารูปสัตว์ต่างๆ ดอกไม้ ผลไม้ต่างๆ
โทร.: 08 1675 7201, 08 1675 3437
กลุ่มหัตถกรรมเป่าแก้วบ้านโนนจั่น
สถานที่ตั้ง : อำเภอทรายทองวัฒนา
หัตถกรรมเป่าแก้ว
โทร.: 08 1361 3591, 0 5573 2203

ศูนย์บริรักษ์ไทย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ผ้าลายไทย และสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง
โทร.: 0 5572 2341-2

ศูนย์ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวนครชากังราว
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
แหล่งซื้อขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าการเกษตร และของดีเมืองกำแพงเพชร
โทร.: 0 5570 5697

กลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากไม้
สถานที่ตั้ง : อำเภอโกสัมพีนคร
จำหน่ายและรับทำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ต่างๆ
โทร.: 08 7943 5034, 08 7306 5905
สินค้า OTOP ของฝาก และของที่ระลึก
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
จำหน่ายสินค้า OTOP
โทร.: 08 5572 1822

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากดีบุก
สถานที่ตั้ง : อำเภอขาณุวรลักษบุรี
ผลิตภัณฑ์จากดีบุก ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก
โทร.: 0 5577 1722, 08 1550 4837

บ้านครูดรุณ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้ง ต้นกล้วย ต้นมะละกอ ต้นแอปเปิ้ล และต้นท้อ
โทร.: 0 5571 1128
ร้านเมี่ยงชากังราว (เจ๊ม่วย)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ขนมไทยต่างๆ กล้วยอบน้ำผึ้ง กระยาสาทร เผือกฉาบ และวัตถุมงคง
โทร.: 0 5571 1124

ศูนย์ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวนครชากังราว
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
แหล่งซื้อขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าการเกษตร และของดีเมืองกำแพงเพชร
โทร.: 0 5570 5697
โรงแรม: โรงแรมใน กำแพงเพชร
เครื่องเงิน และเครื่องประดับ
ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา
สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองลาน
เครื่องเงินฝีมือชาวเขาเผ่าเย้า เช่น สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ กำไล แหวน
โทร.: 0 5573 5340
 
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร