กิจกรรมน่าสนใจในจังหวัดลำปาง, กิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง, ข้อมูลกิจกรรมในจังหวัดลำปาง

กิจกรรมตกปลา
อ่างเก็บน้ำแม่จาง อ่างเก็บน้ำแม่จาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่เมาะ
โทร.: 0 5424 7644 - 11
สวนอนันตยศ สวนอนันตยศ
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่เมาะ
โทร.: 08 9548 8905
เขื่อนแม่ขาม เขื่อนแม่ขาม
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่เมาะ
โทร.: 0 5432 0184
แพอ้ายอ๊อด แพอ้ายอ๊อด (เขื่อนกิ่วลม)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 08 9997 1622, 08 2392 6004
แพบึงขุนตาล แพบึงขุนตาล
สถานที่ตั้ง : อำเภอห้างฉัตร
โทร.: 08 5714 1913, 0 5433 8553
   
ขี่ช้าง / นั่งรถม้าชมเมือง
รถม้าชมเมือง รถม้าชมเมือง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 0 5421 9255, 0 5422 4166
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
สถานที่ตั้ง : อำเภอห้างฉัตร
นั่งช้าง ขี่ช้าง
โทร.: 0 5424 7876
แคมป์ปิ้ง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองปาน
จุดชมวิวดอยล้าน
โทร.: 0 5438 0000, 08 9851 3355
ส่วนป่าทุ่งเกวียน ส่วนป่าทุ่งเกวียน
สถานที่ตั้ง : อำเภอห้างฉัตร
โทร.: 08 1885 3697
โรงแรม: โรงแรมใน ลำปาง
เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ / วิวทิวทัศน์
วนอุทยานถ้ำผาไท วนอุทยานถ้ำผาไท
สถานที่ตั้ง : อำเภองาว
หล่มภูเขียว
โทร.: 08 9854 1293, 08 1289 9898
อุทยานแห่งชาติแม่วะ อุทยานแห่งชาติแม่วะ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเถิน
ยอดดอยขุนห้วยปง ดอยกิ่งคอด ดอยตาจี่
โทร.: 08 1111 4136
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองปาน
น้ำตกแม่เปียก
โทร.: 0 5438 0000, 08 9851 3355
อุทยานแห่งชาติดอยจง อุทยานแห่งชาติดอยจง
สถานที่ตั้ง : อำเภอสบปราบ
ดอยจง
โทร.: 08 1951 3624
เที่ยวถ้ำ / ชมน้ำตก
วนอุทยานถ้ำผาไท วนอุทยานถ้ำผาไท
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ถ้ำผาไท, น้ำตกห้วยตาดน้อย
โทร.: 08 9854 1293
อุทยานแห่งชาติแม่วะ อุทยานแห่งชาติแม่วะ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองเถิน
ถ้ำน้ำผ่าผางาม, น้ำตกแม่วะ
โทร.: 08 1111 4136
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองปาน
ถ้ำผางาม, น้ำตกแจ้ซ้อน
โทร.: 0 5438 0000, 08 9851 3355
   
ล่องแพ
วังแก้ว รีสอร์ท วังแก้ว รีสอร์ท
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ล่องแพที่เขื่อนกิ่วลม
โทร.: 08 9854 1293, 08 1289 9898
แพชาวเขื่อนกิ่วลมรีสอร์ท แพชาวเขื่อนกิ่วลมรีสอร์ท
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ล่องแพที่เขื่อนกิ่วลม
โทร.: 08 9263 6897, 0 5433 4393
สปา
นิราสปายะ นิราสปายะ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
สปา, นวดน้ำมันอโรมา
โทร.: 0 5422 6642, 08 1902 8776
โศภิษฐาสปา โศภิษฐาสปา
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
สปา, นวดแผนโบราณ
โทร.: 08 1531 6797, 0 5431 4934
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร