สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง, ที่เที่ยวจังหวัดลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยว
โบราณสถานและประวัติศาสตร์
ศาลเจ้าพ่อประตูผา
สถานที่ตั้ง : อำเภองาว
ศาลเจ้าพ่อประตูผาอยู่บนเส้นทางสายลำปาง-งาว ห่างจากตัวเมืองลำปาง 50 กิโลเมตร หลักกิโลเมตรที่ 650 เป็นศาลเล็กๆ ก่ออิฐถือปูนและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่สัญจรไปมาบนเส้นทางนี้ มักแวะนมัสการและจุดประทัดถวาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้า พ่อประตูผา ทหารเอกของเจ้าผู้ครองนครลำปาง ครั้งหนึ่งได้ทำการต่อสู้กับพม่าที่ช่องประตูผาจนกระทั่งถูกรุมแทงตายในลักษณะ ถือดาบคู่ยืนพิงเชิงเขา ทหารพม่ากลัวจึงไม่กล้าบุกเข้าไปตีนครลำปาง ด้วยเหตุนี้เองชาวบ้านจึงเกิดศรัทธาและเคารพสักการะ โดย ตั้งศาลขึ้นบูชาเป็นที่นับถือของชาวลำปาง
ศาสนสถาน
วัดพระแก้วดอนเต้า
วัดพระแก้วดอนเต้า
วัดพระแก้วดอนเต้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นวัดพม่าที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2448 สมัยที่ลำปางเป็นศูนย์กลางการค้าขายและทำป่าไม้ สถาปัตยกรรมที่สำคัญ ได้แก่วิหารไม้ หลังคาจั่วทับซ้อนกันหลายชั้นสวยงามตามแบบศิลปะพม่า เป็นวัดที่มีการประดับตกแต่งลวดลายด้วยกระ จกสีและลายปูนต่างๆ โดยฝีมืออันประณีต
วัดประตูป่อง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดนี้ตั้งอยู่ที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวัง ตำบลเวียงเหนือ เป็นวัดที่ชาวบ้านให้ความเคารพแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง วัดนี้มีสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์คือ ประตูเมืองโบราณเป็นปราการต่อสู้ทัพพม่าครั้งสำคัญ เจดีย์วิหารแห่งนี้ถูกสร้างมา นานกว่า 100 ปี มีแผงประตูและหน้าต่างที่ถูกแกะสลักออกมาอย่างสวยงาม
วัดศรีรองเมือง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นวัดพม่าที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2448 สมัยที่ลำปางเป็นศูนย์กลางการค้าขายและทำป่าไม้ สถาปัตยกรรม ที่สำคัญได้แก่วิหารไม้ หลังคาจั่วทับซ้อนกันหลายชั้นสวยงามตามแบบศิลปะพม่า เป็นวัดที่มีการประดับตกแต่ง ลวดลายด้วยกระจกสีและลายปูนต่างๆ โดยฝีมืออันประณีต
วัดชัยมงคล
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่เยื้องกับวัดป่าฝาง พุทธสถานที่เด่นของวัดคือ กุฎิพระขนาดปานกลาง ตัวอาคารเป็นตึกสีขาวมีหลังคาเครื่องไม้แบบพม่า ประดับกระจกเป็นรูปเทวดา เสาประดับด้วยขดลวดโลหะสีทอง ขดเป็นลายเครือเถาประดับกระจกสีสวยงาม ม่านและระเบียง โดยรอบทำด้วยแผ่นไม้ฉลุฝีมือประณีต ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดมีลักษณะงดงามสร้างจากเมืองมัณฑเลสหภาพพม่า วัดเจดีย์ซาว
วัดเจดีย์ซาว
วัดเจดีย์ซาว
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองลำปางไปตามเส้นถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวัดสำคัญของลำปาง ซึ่งมีองค์พระธาตุเจดีย์ซาว (ซาว แปลว่า 20) เป็นศิลปล้านนาผสมศิลปพม่า เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าและสำคัญทางประวัติศาสตร์ จากหลักฐานการขุดพบ พระเครื่องสมัยหริภุญไชยที่องค์พระเจดีย์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้สร้างมานานกว่าพันปีมาแล้ว
วัดพระธาตุเสด็จ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
การเดินทางใช้เส้นทางลำปาง-งาว ประมาณ 17 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เข้าสู่ตัววัดพระธาตุเสด็จ เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง มีตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนาง จามเทวี มานานกว่า 500 ปีมาแล้ว
วัดป่าฝาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ที่ถนนสนามบิน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยชาวพม่าที่มาประกอบอาชีพการป่าไม้มีพุทธสถานที่เด่นคือ พระเจดีย์ใหญ่สีทองแวววาว บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพม่าเมื่อประมาณ พ.ศ.2449 ศาลาการ เปรียญเรือนไม้ทั้งหลังขนาดใหญ่ หลังคาซ้อนกันเป็นชั้นๆแบบพม่าและพระอุโบสถขนาดเล็กหลังคาเครื่องไม้แบบ พม่า มีลวดลายเครือเถาปูนปั้นเหนือประตูสวยงาม วัดป่าฝางนี้มีพระสงฆ์พม่าจากเมืองมัณฑเลมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่เสมอ วัดศรีชุม
วัดศรีชุม
วัดศรีชุม
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดแห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักลำปาง-งาว ไปตามเส้นทางของวิทยาลัยครู เมื่อเจอหลักกิโลเมตรที่ 601 ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าไปสู่วัดศรีชุม เป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบศิลปะพม่าที่มีความซับซ้อนและสวยงามอย่าง ลงตัว หลังคาเครื่องไม้ยอดแหลมแกะสลักเป็นลวดลายงดงาม พระวิหารที่มีศิลปะการตกแต่งภายในร่วมสมัย ระหว่างศิลปะล้านนาและศิลปะพม่า
วัดพระธาตุลำปางหลวง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเกาะคา
อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นวัดที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ สไตล์ล้านนา สร้างอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ที่มีกำแพงล้อมรอบจึงดูโดดูเด่นคล้ายป้อม กำแพงเมืองโบราณทางไปวิหารมีบัน ไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มที่เรียกกันว่าประตูโขง ภายในมีซุ้มปราสาททองเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง นอกจากนี้ภาย ในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมบนผนังไม้ที่สวยงดงามและเก่าแก่ที่สุดของทางภาคเหนือ วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บสะสมไม้โบราณอีกมากมาย
วัดพระธาตุจอมปิง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเกาะคา
ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว การเดินทางนั้นใช้เส้นทางเดียวกันกับวัดพระธาตุลำปางหลวง แต่แยก ซ้ายตรงที่ว่าการอำเภอไปอีก 17 กิโลเมตร วัดพระธาตุจอมปิงเป็นวัดโบราณ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาไทย วัดนี้มีความมหัศจรรย์ของการเกิดเงาสะท้อนเป็นภาพสีธรรมชาติของ องค์พระธาตุ ผ่านรูเล็กบนหน้าต่างมาปรากฏบนพื้นภายในพระอุโบสถตลอดเวลาที่มีแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน และทางวัดยังจัดที่สำหรับแสดงโบราณวัตถุต่างๆ ที่ขุดพบในบริเวณนี้ด้วย
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
อ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางสายลำปาง-งาว ประมาณ 38 กิโลเมตรเศษ แยกซ้ายกิโลเมตรที่ 623-624 เข้า ไปอีก 14 กิโลเมตรถึงเขื่อนกิ่วลม เป็นเขื่อนเอนกประสงค์เพื่อการชลประทาน เหมาะสำหรับการล่องแพ ซึ่งมีแพคเก็จการล่องแพครึ่งวัน สำหรับผู้ที่สนใจ พร้อมที่พักบนแพ มีทัศนียภาพที่งดงามอย่างเช่น อ่างน้ำเหนือเขื่อน หน้าผาและหมู่บ้านชาวประมง
ถ้ำผาไท
สถานที่ตั้ง : อำเภอวังเหนือ
ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 67 เส้นถนนลำปาง-งาว ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่และหินงอกหินย้อยที่สวยงาม
น้ำตกวังแก้ว
สถานที่ตั้ง : อำเภอวังเหนือ
เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของจังหวัดลำปาง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 130 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอวัง เหนือประมาณ 36 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเข้าถึงน้ำตกได้ทุกประเภท มีชั้นน้ำตกประมาณ 110 ชั้น แต่ เป็นชั้นใหญ่ 7-8 ชั้น เมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนสุดของน้ำตกจะพบหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าที่บ้านป่าคาหลวง และ บ้านส้านซึ่งมีทางขึ้นค่อนข้างชัน
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
บ้านเสานัก
บ้านเสานัก
บ้านเสานัก
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่กลางใจเมืองลำปาง เป็นบ้านไม้ที่มีเสาไม้สักมากถึง 116 ต้น จึงเรียกว่าบ้านเสานัก ลักษณะศิลปะพม่าผสม ล้านนาเป็นบ้านไม้สักทรงไทย บ้านเสานักเป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอยู่เป็นประจำ และเป็นที่ตั้งแสดง เครื่องใช้โบราณทั้งของไทยและของพม่า นอกจากนี้ยังมีกุข้าวเสาหลาย ที่มีเสาถึง 24 ต้น ความเก่าแก่โบราณร่วม สมัยกับบ้านเสานัก

เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม: 30 บาท (รวมเครื่องดื่ม)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0 5422 4636 , 0 5422 7653
โรงแรม : โรงแรมใน ลำปาง
บ้านจ้างหลวง หรือ บ้านช้างหลวง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองงาว
ตั้งอยู่ที่ 33 หมู่ 9 บ้านข่อย ตำบลบ้านร้อง ก่อตั้งโดย ครูคำอ้าย เดชดวงตา เป็นที่รวบรวมงานไม้แกะสลัก ซึ่งเป็นผลงานของผู้ก่อตั้ง สิ่งที่น่าสนใจคือ เรือนเก็บงาน แกะสลักเป็นเรือนไม้หลังใหญ่รูปช้าง แทบทุกส่วน ของอาคารจะตกแต่งด้วยศิลปะที่กลมกลืน
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร