จังหวัดลำปาง, ลำปาง, ข้อมูลจังหวัดลำปาง, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่ลำปาง
ข้อมูลแนะนำจังหวัดลำปาง
หอนาฬิกา จังหวัดลำปาง เดิมชื่อเขลางค์นคร เป็นเมืองหลวงคู่แฝดกับอาณาจักรหริภุญไชย ซึ่งเจ้าเมืองทั้งสองเป็นโอรสแฝดของพระนางจามเทวี นับเป็นอีกจังหวัดในภาคเหนือที่เป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาไทยที่น่าสนใจ ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีวัดวาอารามและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น มีรถม้าที่มีชื่อเสียงไม่เหมือนใครและมีระกาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง เมื่อย้อนกลับไป มากกว่า 1,000 ปี จังหวัดลำปางแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในลุ่มแม่น้ำวัง ซึ่งอุดมไปด้วยหลักฐาน ทางโบราณคดีสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมโบราณของหริภุญไชยล้านนาและพม่า ลำปางมีอาหารการกินแสนอร่อย มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ทำให้ลำปางกลายเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเองเช่น มีเครื่องปั้นดินเผาที่ทำจากดินขาวขึ้นชื่อ กับถ้วยชามตราไก่ที่เห็น กันจนคุ้นชิน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์และสวยงามมีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดทั้งถ้ำ น้ำตก มีเส้น ทางศึกษาธรรมชาติและบ่อน้ำร้อน สิ่งเหล่านี้ทำให้จังหวัดลำปางกลายเป็นจุดหมายที่นักเดินทางทั้งหลายต้องแวะเที่ยวชม มิใช่เป็นแค่ เมืองผ่านอีกต่อไป

ลำปางแบ่งการปกครองออกเป็นอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอแจ้ห่ม อำเภอแม่ทะ อำเภอเถิน อำเภองาว อำเภอห้างฉัตร อำเภอวังเหนือ อำเภอแม่พริก อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอแม่เมาะและอำเภอเมืองปาน
อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดเชียงรายและพะเยา
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัยและตาก
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดลำปางไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดเชียงใหม่ 21 กม. จังหวัดลำพูน 277 กม.
จังหวัดสุโขทัย 71 กม.    

ระยะทางจากอำเภอเมืองลำปางไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอเกาะคา 15 กม. อำเภอแจ้ห่ม 52 กม.
อำเภอห้างฉัตร 16 กม. อำเภอสบปราบ 54 กม.
อำเภอแม่ทะ 27 กม. อำเภองาว 83 กม.
อำเภอเมืองปาน 32 กม. อำเภอเถิน 96 กม.
อำเภอเสริมงาม 39 กม. อำเภอวังเหนือ 107 กม.
อำเภอแม่เมาะ 40 กม. อำเภอแม่พริก 125 กม.
เทศกาลและงานประเพณี
งานขันโตกช้าง
วันที่จัดงาน: เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน: ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
งานขันโตกช้าง หรือ สะโตกช้าง จัดขึ้นทุกวันศุกร์-เสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ภายในงานแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การแสดงของช้างและขันโตกช้าง การรับประทานข้าวแลงขันโตกของผู้ร่วมงาน
งานพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองและสืบชะตาเมือง
วันที่จัดงาน: เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน: อำเภอเมือง
ในเดือนกุมภาพันธ์จัดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์ นับเป็นประเพณีที่ชาวเมืองลำปางจัดต่อเนื่องทุกปี โดยมีการประกอบพิธีทางสงฆ์ พิธีทางพราหมณ์ และการฟ้อนผีมดผีเม็ง อันเป็นพิธีบูชาผีบรรพบุรุษ
พิธีแต่งงานบนหลังช้าง
วันที่จัดงาน: เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน: ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร
การจัดพิธีแต่งงานแบบล้านนา และการจัดขบวนแห่ขันหมากนั่งบนหลังช้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดลำปาง ร่วมอนุรักษ์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมแบบล้านนา ตลอดจนสร้างสายใยรักระหว่างคน และคนกับช้าง ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่ชาติบ้านเมืองของเราเอาไว้มิให้สูญพันธุ์อีกด้วย
งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน
วันที่จัดงาน: เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน: ลานดอกเสี้ยว ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้าน ป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
มีการแสดงวิถีชีวิตชุมชนดั่งเดิม การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การละเล่นกีฬาพื้นเมือง การออกร้านแสดงดินค้า OTOP ของชุมชนต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นผู้นำเที่ยว และให้ความรู้ นอกจากนี้ ผู้มาเที่ยว ในงานยังสามารถลิ้มรสอาหารประจำถิ่น เช่น ยำใบเหมี้ยง ยำดอกเสี้ยว ไส้อั่วเห็ดหอม และอื่น ๆ ตลอดจนเที่ยวชมวิถีชีวิตการทำเหมี้ยง เห็ดหอม จักสาน ภายในหมู่บ้านป่าเหมี้ยงแห่งนี้ด้วย
งานเทศกาลกินปลา
วันที่จัดงาน: เดือนมีนาคม
สถานที่จัดงาน: อำเภอเมือง
จัดในช่วงต้นเดือนมีนาคม มีการจัดนิทรรศการปลา ประกวดปลาสวยงาม ตู้ปลาสวยงาม พร้อมทั้งชิมอาหารที่ทำจากปลาหลากหลายชนิด
งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ- รถม้า ลำปาง
วันที่จัดงาน: เดือนมีนาคม - เมษายน
สถานที่จัดงาน: สถานีรถไฟฟ้าลำปาง
เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถไฟรถม้าลำปาง ซึ่งเป็นพาหนะสำคัญที่ชาวลำปางใช้สัญจรตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันรวมได้ 90 ปี ตั้งแต่รถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯมาสู่ลำปาง เป็นขบวนแรก เมื่อปี 2459 ในสมัยของรัชกาลที่ 6 และมีการนำรถม้ามาให้บริการบนเส้นทางหลวงของมณฑลสายเหนืออีกด้วย จึงนับว่ารถไฟและรถม้ามีบทบาทสำคัญต่อนคร ลำปางเป็นอย่างยิ่ง การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสืบสานให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึกเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง มีกิจกรรมมากมาย อาธิเช่น ชมตลาดย้อนยุค (กาดหมั้ว) ชมและเลือกซื้อ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า นครลำปาง ประกวดคาวบอยชาย และ หญิง นิทรรศการจากหน่วย งานองค์กรในจังหวัดลำปาง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง นั่งรถไฟเล็กแลมป์เทคชมเมืองลำปาง การจัดมหกรรมอาหาร การบริการท่องเที่ยว ข้าวแลงอมรา สะโตกคำ พร้อมแสง สี เสียง
งานแห่สลุงหลวงและสงกรานต์
วันที่จัดงาน: เดือนเมษายน
สถานที่จัดงาน: อำเภอเมือง
งานแห่สลุงหลวงและสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลำปาง จะจัดในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน ของทุกปี ในวันที่ 12 เมษายน จะมีการจัดขบวนแห่สลุงหลวง (สลุง หมายถึง ขันน้ำ) ขบวนตกแต่งสวยงาม ผู้ร่วมขบวนแต่งกายแบบล้านนาโบราณแห่แหนไปรอบเมือง เพื่อรับน้ำขมิ้นส้มป่อยจากประชาชนไปสรงแด่พระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 13-14 เมษายน ก็จะเป็นการ ทำบุญที่วัด ก่อเจดีย์ทราย การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำสงกรานต์ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงมหรสพและ การแสดงพื้นเมืองต่างๆ
มหกรรมกลองปู่จา
วันที่จัดงาน: เดือนเมษายน
สถานที่จัดงาน: อำเภอเมือง
การแข่งขันตีกลองปู่จา ขบวนแห่กลองปู่จา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การประกวดซอพื้นเมือง และการแสดงสะล้อ ซอ ซึง
งานวันสับปะรด
วันที่จัดงาน: เดือนมิถุนายน
สถานที่จัดงาน: อำเภอเมือง
จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน มีการประกวดสับปะรดผลใหญ่ จำหน่ายและประกวดผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูป รวมถึงประกวดธิดาสับปะรดประจำปี
งานเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนแม่เมาะ
วันที่จัดงาน: เดือนสิงหาคม
สถานที่จัดงาน: เหมืองลิกไนต์ อำเภอแม่เมาะ
จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่เหมืองลิกไนต์ อำเภอแม่เมาะ แหล่งถ่านหินที่สำคัญของประเทศและของจังหวัดลำปาง
งานหลวงเวียงละคอน
วันที่จัดงาน: เดือนพฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: วัดพระแก้วดอนเต้า อำเภอเมือง และวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
จัดขึ้นในช่วงก่อนวันลอยกระทงของทุกปี บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า และวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นงาน ที่เน้นการแสดงออกถึง ประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวลำปาง มีขบวนแห่ครัวทาน ตามประเพณีดั้งเดิมโดยขบวนนั้นจะมีการตกแต่ง เครื่องใช้เป็น เสื่อ ถ้วยชาม ช้อน เก้าอี้ ของใช้จำเป็น เป็นเครื่องไทยทานไปถวายวัด
งานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอนฺ (ลอยกระทง)
วันที่จัดงาน: เดือนพฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: วัดพระธาตุลำปาง, อำเภอเกาะคา
จัดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา มีการแห่บอกไฟ (ทางอีสานเรียกงานบุญบั้งไฟ) ประกวด ตีกลองมองเซิงที่ชาวบ้านเรียกว่ากลองปู่จา ช่วงค่ำมีงานแสดงแสง-เสียงและกินขันโตก
งานเซรามิคแฟร์
วันที่จัดงาน: เดือนธันวาคม
สถานที่จัดงาน: อำเภอเมือง
จัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นเวลา 10 วัน บริเวณงานมีกิจกรรมที่จะประกอบด้วย ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ในวันแรกของงาน การจัดนิทรรศการ การประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิค และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา
งานฤดูหนาวและงานกาชาด
วันที่จัดงาน: เดือนธันวาคม
สถานที่จัดงาน: สนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง
มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน การประกวดนางสาวลำปาง รวมถึงการ ละเล่นและมหรสพที่น่าสนใจหลายประเภท
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร