อุทยานแห่งชาติจังหวัดลำปาง, ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ จังหวัดลำปาง, แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองปาน
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่านานาชนิด และมีทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตก แอ่งน้ำอุ่น บ่อน้ำพุร้อน ซึ่งสามารถเป็น หลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าใต้พื้นโลกเรายังมีความร้อนระอุอยู่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ แห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ประมาณ 768 ตารางกิโลเมตร หรือ 480,000 ไร่
การเดินทาง
รถยนต์
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางประมาณ 75 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปอุทยานแห่งชาติได้ดังนี้

- จากตัวเมืองลำปาง ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1035 (ลำปาง-วังเหนือ) จนถึงปากทางเข้าอำเภอแจ้ห่มไป ประมาณ 3 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 58 เลี้ยวซ้ายมาตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1287 ซึ่งผ่านอำเภอเมืองปาน และเลี้ยว ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1252 (ข่วงกอม-ปางแฟน) เป็นระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอุทยาน แห่งชาติตามทาง รพช.อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

- จากตัวเมืองลำปางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ลำปาง-ห้างฉัตร) เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1157 (ลำปาง-ห้วยเป้ง-เมืองปาน) ระยะทาง 55 กม. เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1287 (เมืองปาน-แจ้ห่ม) ประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1252 อีกประมาณ 11 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานแห่ง ชาติตามทาง รพช.อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกแจ้ซ้อน: เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่มอญ น้ำไหลตลอดปี มีแอ่ง น้ำรองรับตลอดสาย ไหลตกลงมาเป็นชั้น ๆ มีความสูงทั้งหมด 6 ชั้นในแต่ละชั้นจะมีความสวยต่างกัน ออกไป อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานฯ โดยมีเส้นทางรถยนต์และทางเดินเท้าเข้าถึงน้ำตก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

ชมดอกกระเสี้ยวบาน: ทุกปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หุบเขาบริเวณบ้านป่าเหมี้ยง ห่างจากที่ทำการอุทยาน ฯ ประมาณ 18 กิโลเมตรจะงดงามด้วยดอกกระเสี้ยวป่าที่บานสะพรั่งประดับขุนเขา นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเที่ยวชมความงามได้

น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน: เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ มีกลิ่นกำมะถันค่อนข้างอ่อน จำนวน 9 บ่อ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ภายในพื้นที่มีโขดหินน้อยใหญ่ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป และมีไอน้ำลอยกรุ่นขึ้นจากบ่อปกคลุมรอบบริเวณราวกับสายหมอก น้ำพุร้อนมีอุณหภูมิโดย เฉลี่ยของน้ำพุร้อนประมาณ 73 องศาเซลเซียส เป็นที่นิยมนำไข่ไก่และไข่นกกระทามาแช่ สำหรับไข่ไก่แช่นาน ประมาณ 17 นาที ไข่แดงจะแข็งมีรสชาติมันอร่อยส่วนไข่ขาวจะเหลวคล้ายไข่เต่า ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ของทุกปี บริเวณนี้จะพบจักจั่นจำนวนมากนับหมื่นตัว เชื่อว่าจักจั่นเหล่านี้หลังจากผสมพันธุ์แล้วจะมาดื่มกินน้ำแร่ ก่อนที่จะตาย

จุดชมวิวดอยล้าน: ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ที่ จซ 7 (ดอยล้าน) เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางกับจังหวัดเชียงใหม่ อากาศเย็นช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม เหมาะกับการตั้งเต็นท์พักแรม นักท่องเที่ยวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

น้ำตกแม่เปียก: เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งต่อจากน้ำตกแจ้ซ้อนเข้าถึงโดย เส้นทางเดิน ศึกษาธรรมชาติ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 3 กิโลเมตร มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยชั้นน้ำตก 3 ชั้น ความ สูงประมาณ 100 เมตร

น้ำตกแม่มอญ: เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลอย่างรุนแรงจากชะง่อนผาสูงลงสู่หุบเหวเบื้องล่าง การตก ของน้ำจะตกลงมาเป็นชั้น ๆ สวยงามแปลกตา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 5 กิโลเมตร ทางเข้าน้ำตกเป็นทางลูกรังเดิม เป็นเส้นทางขนส่งแร่เดิม

น้ำตกแม่ขุน: อยู่ใกล้กับน้ำตกแม่มอญ มีลักษณะเป็นน้ำตกสายยาวสูงประมาณ 100 เมตรไหล ลงมาบรรจบกับน้ำตกแม่มอญ ต้องเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานประมาณ 5 กิโลเมตร ควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำทางด้วย

ถ้ำผางาม: อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่ 2 (ผางาม) ห่างจากที่ว่าการอำเภอวัง เหนือประมาณ 8 กิโลเมตร มีถ้ำที่สามารถเข้าไปศึกษาและท่องเที่ยวได้จำนวนหลายถ้ำ เช่น ถ้ำผางาม (ถ้ำหนานขัด) ถ้ำน้ำ ถ้ำหม้อ ถ้ำหลวง ถ้ำลูกเกาะ เป็นต้น หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ แจ้ซ้อน 2 อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 60 กิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติดอยจง
สถานที่ตั้ง : อำเภอสบปราบ
อุทยานแห่งชาติดอยจง
อุทยานแห่งชาติดอยจง
อุทยานแห่งชาติดอยจง ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าท้องที่อำเภอสบปราบ , อำเภอเถินและอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และพื้นที่ป่าท้องที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มียอดเขาสูง 1,339 เมตร จากระดับน้ำทะเลคือยอดดอยจง มีทัศนียภาพที่สวยงามสภาพป่าเป็น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
การเดินทาง
รถยนต์
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยจง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง การเดินทางเริ่มจาก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธินลงไปทางใต้ประมาณ 54 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอสบปราบ ให้เลี้ยวขวา ไปตามถนนกรมโยธาธิการสายบ้าน หล่าย – บ้านแก่นเมื่อถึงบ้านนาไม้แดง จากถนนพหลโยธิน ประมาณ 8 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการชั่วคราวอุทยาน แห่งชาติดอยจง รวมระยะทางจากอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยจงประมาณ 68 กิโลเมตร
แหล่งท่องเที่ยว
ดอยจง: โดยเฉพาะบริเวณหน้าผาต่าง ๆ ใช้เส้นทางเดินเท้าเพียงอย่างเดียว จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ถึงบริเวณยอดดอยระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม เป็น จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และจุดชมพระอาทิตย์ยามเย็นได้ สวยงามมากน่าประทับใจ มองเห็นทัศนีย ภาพรอบด้านได้ 360 องศา เป็นจุดชมวิวมองเห็นบริเวณป่าของพื้นที่ มีเทือกเขาสูงซับซ้อนลดหลั่นกันมากมาย จุดที่สูง 1,339 เมตร จากระดับน้ำทะเลจะมีอากาศหนาวเย็นสบายตลอดทั้งปี บริเวณยอดเขามีกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ เป็นจำนวนมากให้ได้ชม โดยเฉพาะกล้วยไม้ฟ้ามุ้ยจะมีสีสวยงามมาก แปลกกว่าที่อื่น ๆ จะออกดอกในระหว่าง เดือนตุลาคม – มกราคม ของทุกปี

อ่างเก็บน้ำ: เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตั้งอยู่โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติ มีทัศนียภาพสวยงามเป็นอ่างเก็บน้ำแม่ทาย อ่างเก็บน้ำแม่ยอง อ่างเก็บน้ำแม่อาบ
อุทยานแห่งชาติแม่วะ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเถิน
อุทยานแห่งชาติแม่วะ
อุทยานแห่งชาติแม่วะ
อุทยานแห่งชาติแม่วะ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่เลิม ป่าแม่ปะ และป่าแม่วะ ป่าแม่มอก ในท้องที่ตำบลแม่ปะ ตำบลล้อมแรด ตำบลแม่มอก ตำบลเถินบุรี ตำบลเวียงมอก ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน ตำบลพระบาท วังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และป่าแม่สลิด ป่าโป่งแดง ในท้องที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา และตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 117 ตอนที่ 108 ก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2543
การเดินทาง
รถยนต์
เดินทางจากจังหวัดลำปางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) สายจังหวัดลำปาง-ตาก ระหว่างกิโลเมตรที่ 498-499 (ก่อนถึงอำเภอเถิน 19 กิโลเมตร) กลับรถเข้าหมู่บ้านแม่วะท่าช้าง ตำบลแม่วะ ซึ่งอยู่ทางขวามือ เดินทางตามเส้นทางในหมู่บ้านมาอีกประ มาณ 5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วะ
แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกแม่วะ: อยู่ในเขตพื้นที่บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง บริเวณโดยรอบของ น้ำตกแม่วะประกอบไปด้วยภูเขาสูงชัน มีดอยแปลหลวง เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกนี้ และจะไหลลงสู่แม่น้ำวังในที่สุด น้ำตกแม่วะประกอบ ไปด้วย น้ำตกแม่วะประกอบไปด้วย น้ำตกชั้นต่างๆ ทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นมีความงามแบบต่างๆ กัน มีทางเดินขึ้นไปถึงแค่น้ำตกชั้นที่ 8 สภาพเส้นทางระหว่างน้ำตกชั้นที่ 1-4 ระยะทาง 700 เมตร เดินได้สะดวก จากนั้นทางเริ่มสูงชันขึ้นไปจนถึงชั้นที่ 8 รวมระยะทาง 2.2 กิโลเมตร สำหรับน้ำตกชั้นที่ 9 มีชื่อว่า ตาดหลวง มีความสูงประมาณ 100 เมตร ต้องปีนหน้าผาจากน้ำตกชั้นที่ 8 ขึ้นไปอีกไกลจึงจะถึง

การเดินทางใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เมื่อผ่านอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปถึงประมาณกิโลเมตรที่ 500 จะมีทางแยกเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ผ่านทางแยกนี้ไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ มว.1 (น้ำตกแม่วะ) น้ำตกอยู่ห่างไปอีกประมาณ 500 เมตร

ถ้ำน้ำผ่าผางาม: อยู่ในเขตท้องที่บ้านวังสำราญ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีทางวกไปวนมาและมีความลึกมาก ภายในถ้ำมีน้ำไหลผ่าน และมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามตระการตา

ถ้ำพระเจดีย์: อยู่ในเขตท้องที่บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นถ้ำหิน ปูนขนาดกลางภายในถ้ำมีหินงอกรูปทรงเจดีย์อยู่บนพื้น และรูปอ่างเก็บน้ำเป็นชั้นๆ ราษฎรบ้านน้ำดิ[ได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณถ้ำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำหมู่บ้าน บริเวณใกล้เคียงกับถ้ำพระเจดีย์ ยังมีถ้ำช้างและถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกหลายแห่ง ซึ่งถ้ำเหล่านี้อยู่ห่าง จากบ้านน้ำดิบประมาณ 3 กิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
สถานที่ตั้ง : อำเภองาว
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ซึ่งมีความ อุดมสมบูรณ์มาก มีสวนสักกระจายอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์จำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น พื้นที่ต้นน้ำลำธาร ชั้นที่ 160 มีจุดเด่นและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ คือ ถ้ำผาไท หล่มภูเขียว บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม ถ้ำออกรู ห้วยแม่พลึง นอกจากนี้ยังมีน้ำตกขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คือ ศูนย์ฝึกลูกช้าง มีเนื้อที่ประมาณ 758,750 ไร่ หรือ 1,214 ตารางกิโลเมตร
การเดินทาง
รถยนต์
ถ้ำผาไท ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1 เป็นเส้นทางจากตัวจังหวัดลำปาง-พะเยา-เชียงราย ห่างจากตัว จังหวัดลำปางมาทางจังหวัดพะเยา ประมาณ 65 กิโลเมตร อยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 665-666 จะเห็นป้าย อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ต่อจากนั้นเลี้ยวเข้าปากทางประมาณ 300 เมตร ก็ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หรือ จะเดินทาง โดยใช้เส้นทางสายจังหวัดแพร่ อำเภองาว จังหวัดเชียงราย ก่อนถึงอำเภองาว แยกซ้ายสู่จังหวัดลำปาง ประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

รถโดยสารประจำทาง
เดินทางด้วยรถโดยสารสายลำปาง-เชียงราย หรือรถตู้จังหวัดลำปาง-อำเภองาว แล้วลงตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 665-666 จะเห็นป้ายอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จากปากทางเดินเท้าต่ออีกประมาณ 300 เมตร ก็ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยตาดน้อย: เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีน้ำใสไหลตลอดปีตั้งอยู่ บริเวณหมู่บ้านห้วยปง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง การเดินทางใช้เส้นทางรถยนต์ จากถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม แยกไปสู่น้ำตก ประมาณ 25 กม.

หล่มภูเขียว: เป็นแอ่งน้ำมีเนื้อที่ประมาณ 1-2 ไร่ อยู่บนเขา มีลักษณะ คล้ายปล่องภูเขาไฟ น้ำในแอ่งลึกมากจนมองเห็นเป็นสีเขียว มีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สภาพป่าเป็น ป่าดิบแล้งมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ตั้งของหล่มภูเขียวอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จากเส้นทางสายลำปาง-พะเยา เข้าไปประมาณ 14 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางแยกไปสู่หมู่ บ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง เส้นทางเป็นทางลูกรัง จากบ้านอ้อน มีทางเดินเท้าไปหล่มภูเขียว ระยะ ทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร

น้ำตกแม่แก้: เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เกิดจากลำห้วยแม่แก้ ตั้งอยู่บริเวณบ้านแม่แก้ อ.งาว จ.ลำปาง การเดินทางใช้เส้นทางรถยนต์จากอำเภองาว ถึงบริเวณน้ำตกระยะทางประมาณ 18 กม.

ถ้ำผาไท: เกิดจากภูเขาหินปูน มีความลึกจากบริเวณปากถ้ำเข้าไปประมาณ 367 เมตร มีหินงอกและหินย้อยที่สวยงามอยู่ตลอดเส้นทางเดิน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเข้าไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยที่ตั้งของถ้ำผาไทอยู่กิโลเมตรที่ 665 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ซึ่งจะมีทางแยกเข้าไปเป็น ทางลูกรังระยะประมาณ 600 เมตร

ถ้ำราชคฤห์: เป็นถ้ำหินปูนอีกแห่งหนึ่ง มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านแม่แก้ อ.งาว จ.ลำปาง การ เดินทางใช้เส้นทางรถยนต์จากอำเภองาวถึงหมู่บ้านแม่แก้ ระยะทางประมาณ 21 กม. และเดินทางเท้า เข้าไปยังถ้ำประมาณ 300 เมตร
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร