ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดลำปาง, การเดินทางไปจังหวัดลำปาง, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง, การเดินทางโดยเครื่องบิน

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดลำปาง
การเดินทาง
การเดินทางโดยรถประจำทาง
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านสิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้ง ผ่านกำแพงเพชร ตาก ตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง รวม ระยะทางทั้งสิ้น 599 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง ส่วนการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดลำปาง บางช่วงต้องให้ความระมัดระวังและเคารพกฎจารจรอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเส้นทางตามเทือกแนวเข้าที่คดเคี้ยว และลาดชัน
โดยรถประจำทาง
Trมีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-ลำปาง ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง สอบถามรายละ เอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 หรือเว็บไซต์ : www.transport.co.th วิริยะทัวร์ โทร. 0 2936 2827 นิววิริยะทัวร์ โทร. 0 2936 2205-7 สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 2495-9 ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 0 2936 3210-3

ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ www.thairoute.com
ตรวจสอบตารางเวลารถประจำทาง
โดยรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีรถไฟหลายขบวนเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงสู่จังหวัด ลำปาง ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690
ตรวจสอบตารางเวลารถไฟ
โดยเครื่องบิน
บริษัทการบินไทยมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปลำปาง รายละเอียดสอบถามได้ที่บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ถนนหลานหลวง โทร. (02) 280-0070 การบินไทยลำปาง โทร. 0 5421 7078, 0 5421 8199 และท่าอากาศยานลำปาง โทร. 0 5422 6258
ตรวจสอบตารางเวลาเครื่องบิน
การเดินทางในจังหวัดลำปาง
การคมนาคมภายในตัวจังหวัดลำปางสะดวกสบาย ไม่พลุกพล่าน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตาม ความเหมาะสม รถม้า ยานพาหนะโบราณที่จัดไว้รองรับนักท่องเที่ยว มีคิวจอดประจำอยู่หลายแห่ง คือ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า บนถนนบุญวาทย์ บริเวณหน้าโรงแรมลำปางเวียงทอง และหน้าโรงแรมทิพย์ช้าง ราคาค่าบริการอยู่ที่ 150-200 บาท ใช้เวลาประมาณครึ่ง ชั่วโมง เหมาไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ในตัวเมือง

รถสองแถวสีน้ำเงิน เป็นรถสองแถวที่ให้บริการวิ่งตัวเมืองลำปาง จุดจอดรถ เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สามารถขึ้นเรียกใช้บริการได้ตลอด ราคาบริการ 10-15 บาท หรือคิดเป็นอัตราเหมาไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร