จังหวัดลำพูน, ลำพูน, ข้อมูลจังหวัดลำพูน, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่ลำพูน
ข้อมูลแนะนำจังหวัดลำพูน
พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ลำพูน จังหวัดเล็กๆ ในภาคเหนือที่เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไม่ได้เล็กตามพื้นที่ แต่กลับยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในดินแดนล้านนา เดิมลำพูนมีชื่อว่า "นครหริภุญไชย" สร้างขึ้นราว พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตร หรือละว้า ล่องเรือลงมาจากต้นแม่น้ำปิง เพื่อสร้างเมืองใหม่ ครั้นเมื่อสร้างเสร็จได้อัญเชิญพระนางจามเทวี พระธิดาแห่งเมืองละโว้มาปกครองเมืองเป็นพระองค์แรก จากนั้นนครหริภุญไชยก็มีกษัตริย์ครองเมืองสืบ ต่อมาอีกหลายพระองค์ยาวนานกว่า 600 ปี ก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรล้านนา และต่อมาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกกว่า 200 ปี

จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าตากสินมหาราชขับไล่พม่าสำเร็จ จนได้ครองเมืองเชียงใหม่ แล้วให้เจ้าคำฟั่น น้องชาย ครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมา จนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้มีการยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร และยกฐานะเป็นจังหวัดลำพูนจนถึงปัจจุบัน

ลำพูนในปัจจุบันมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งวัดวาอาราม เจดีย์เก่าแก่ ศิลปะล้านนาแท้ที่มีลวด ลายอันวิจิตรงดงาม อีกทั้งงานหัตถกรรมที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานจนเป็นสินค้าขึ้นชื่อ อย่างผ้าไหมยกดอก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกลำไย กระเทียม แหล่งใหญ่ของภาคเหนือ ส่วนด้านอุตสาหกรรม ลำพูนนับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน และมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่สี่ เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัด เชียงใหม่
ทิศใต้ : ดต่อกับ ลำปางและ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดลำพูนไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดเชียงใหม่ 21 กม. จังหวัดตาก 244 กม.
จังหวัดลำปาง 71 กม.    

ระยะทางจากอำเภอเมืองลำพูนไปยังอำเภอต่างๆ
ป่าซาง 11 กม. เวียงหนองล่อง 45 กม.
แม่ทา 25 กม. ลี้ 105 กม.
บ้านธิ 26 กม. ทุ่งหัวช้าง 105 กม.
บ้านโฮ่ง 40 กม.    
เทศกาลและงานประเพณี
งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน
งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน
งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน
วันที่จัดงาน: 17-19 มกราคม
สถานที่จัดงาน: บริเวณปิงห่างศูนย์วัฒนธรรม ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน ณ บริเวณปิงห่างศูนย์วัฒนธรรม ต.อุโมงค์ ในทุกๆ ปีจะเต็มไปด้วย ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง เทศกาลชิมไวน์ลำไยกับไส้อั่วอุโมงค์ ประจำปี โดยงานนี้มีวัตถุ ประสงค์จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ลำไยแปรรูปในรูปของไวน์ผลไม้ จึงมีการนำไวน์ที่แปรรูปจากลำไย และไวน์เลิศรสทั้งในและนอก ประเทศมาให้ชิม ชม และจำหน่าย มีการนำสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ มาให้เลือกซื้อมากมาย

ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การประกวดทำแกงแคของแม่บ้านใน จ.ลำพูน การประกวดการทำไส้อั่ว สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงดนตรีพื้นเมือง แสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาตลอดทั้งวันทั้งคืน ตกแต่งสถานที่ให้นักท่องเที่ยว สามารถเลือกซื้อไส้อั่ว อาหารพื้นเมือง และชมการแสดงพื้นบ้าน พร้อมทั้งสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติอันอบอุ่นแบบล้านนา ไทยริมแม่น้ำปิงห่างอีกด้วย
งานมหกรรมผ้าทอของดีเมืองหละปูน
วันที่จัดงาน: 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
สถานที่จัดงาน: ณ บริเวณสะพานขัวมุงท่าสิงห์ (ตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร) อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูนมีชื่อเสียงทางด้านผ้าทอลวดลายฝีมือจากราชสำนักโบราณมาสู่พื้นบ้านด้วยความประณีตสวยงาม และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน โดยงานใช้ชื่อว่า “แอ่วขัวมุง นุ่งผ้าตอ ผ่อของดี เมืองหละปูน” ขัว ภาษาเหนือ หมายถึง สะพานคนเดินข้าม ลำคลอง ลำเหมือง หรือแม่น้ำ ดังนั้นขัวมุง จึงหมายถึงสะพานที่มีหลังคาคลุมตลอดตัวสะพาน ภายในงานมีการแสดงชุด “จตุธาราไหว้สาหริภุณชัย” การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอยกดอก การจัดนิทรรศการความเป็นมาของผ้าทอยกดอก ณ พิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว การสาธิตของดีเมืองลำพูน เช่น การอิดฝ้าย ปั่นฝ้าย และทอฝ้าย การประกวดธิดาผ้าทอ ฯลฯ การจับจ่ายผ้าทอ
งานของดีศรีหริภุญชัย
วันที่จัดงาน: เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน: บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน
ในทุกๆ ปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเกษตรแปรรูป บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ซึ่งเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านของจังหวัดลำพูนเป็นผู้ผลิต ภายในงานมีขบวนแห่ของกลุ่มแม่บ้าน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การประกวดเรือนชนบท และการออกร้านขายสินค้าหัตถกรรมในราคาย่อมเยาให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ร่วมชมและเลือกซื้อสินค้า
มหกรรมกลองหลวงล้านนา ไหว้สาพระพุทธบาทตากผ้า
วันที่จัดงาน: เดือนมีนาคม
สถานที่จัดงาน: ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง
ลำพูนเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งธรรมชาติ ทำให้ผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีดั้งเดิมไว้และตลอดทั้งปีมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองและงานประเพณีที่สำคัญ ดังเช่น งาน “มหกรรมกลองหลวงล้านนา ไหว้สาพระพุทธบาทตากผ้า” เริ่มจัดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2544 เพื่อสืบสานอนุรักษณ์ประเพณีล้านนา ซึ่งคำว่า “สา” ภาษาเหนือหมายถึง การบูชา ภายในงานจัดให้มีขบวนแห่ ประกอบด้วยขบวนฟ้อนเล็บ สลุงหลวง น้ำมนต์ และขบวนกองหลวง กองสะบัดชัย กลองมองเชิง โดย แห่จากบริเวณทางเข้าวัดไปถึงโบสถ์เพื่อที่จะนำน้ำมนต์จากขบวนแห่ลงสรงรอยพระพุทธบาทตามประเพณี นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการตี กลองสะบัดชัย กลองมองเชิง กลองหลวง และมหรสพอื่น ๆ มากมาย
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย
วันที่จัดงาน: เดือนพฤษภาคม
สถานที่จัดงาน: ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน
พระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของจังหวัดลำพูน ดังนั้นประเพณีสรงน้ำพระธาตุจึงเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ และเป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงยึดถือและปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่วันขึ้น 11 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาติหริภุญชัย โดยนำน้ำพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพร เจ้าอยู่หัวฯ และเครื่องสักการะเพื่อประกอบพิธี รวมทั้งทางจังหวัดได้อัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก “ดอยขะม้อ” เข้าร่วม พิธีสรงด้วย บริเวณที่ทำพิธีอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระธาตุ นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดตีกลองสะบัด ชัยในตอนกลางวัน การประกวดตีกลองหลวง และประกวดฟ้อนยองและฟ้อนเล็บในตอนกลางคืนอีกด้วย
งานเทศกาลลำไย
งานเทศกาลลำไย
งานเทศกาลลำไย
วันที่จัดงาน: เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี
สถานที่จัดงาน: ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัด อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ถือเป็นแหล่งผลิตลำไยมากที่สุดของประเทศนอกเหนือจากกระเทียม หัวหอม โดยงานเทศกาลลำไยนี้ ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของชาวจังหวัดลำพูน เพราะนอกจากทางจังหวัดได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตให้ แก่นักท่องเที่ยว และเกษตรกรด้วยกันแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไยอีกด้วย

ภายในงานจะมีขบวนแห่รถลำไยที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม การประกวดธิดาชาวสวนลำไย การประกวดผลผลิตลำไย และออกร้านค้าจำหน่าย ประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อีกทั้งมีการจัดนิทรรศกาลทางวิชา การให้เกษตรกรให้นักท่องเที่ยวได้รับทั้งความรู้ทางวิชาการ และสามารถเลือกซื้อลำไยผลโต คุณภาพดี ราคาถูกได้
งานเจ้าแม่จามเทวีและกาชาดจังหวัดลำพูน
วันที่จัดงาน: เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
สถานที่จัดงาน: ณ สนามกีฬากลางจังหวัด อำเภอเมืองลำพูน
ทางจังหวัดลำพูนได้จัดงานนี้ขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล ในงานจะมีการประกวด “นางสาวลำพูน” และ “ธิดาชาวยอง” การจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายทั้งภาครัฐและเอกชน มีการแสดงมหรสพต่างๆ การแสดงบนเวที การแสดงทางวัฒ นธรรมต่างๆ เช่น การฟ้อน การตีกลองสะบัดชัย ฯลฯ
งานอะเมซิ่งกะเหรี่ยง
งานเจ้าแม่จามเทวีและกาชาดจังหวัดลำพูน
งานเจ้าแม่จามเทวีและกาชาดจังหวัดลำพูน
วันที่จัดงาน: เดือนธันวาคม
สถานที่จัดงาน: ณ หมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้
งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่บ้านพระบาทห้วยต้ม ซึ่งมีสองชนเผ่าคือ กะเหรี่ยงโปวและกะเหรี่ยงปะกอ มีอาชีพทำเครื่องเงินขาย เพื่อเสริมรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวนอกเหนือ จากการทำไร่ ภายในงานมีการแสดงการปั่นจักรยานโบราณ จากที่ว่าการอำเภอลี้ ไปจนถึงหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม การชกมวยกะโน การแข่งขันเป่าเขาควาย การออกร้านขายเครื่องเงิน และผ้าทอของชาวกะเหรี่ยง และการประกวดผ้าทอ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม งานได้ตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.00 น.
งานเทศกาลโคนมภาคเหนือ
วันที่จัดงาน: เดือนธันวาคม
สถานที่จัดงาน: ณ สหกรณ์โคนมลำพูนจำกัด อำเภอบ้านธิ
ชมรมผู้เลี้ยงโคนมภาคเหนือและชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 2010 ได้ร่วมกันจัดงาน เทศกาลโคนมภาคเหนือ ครั้งที่ 1 "Northerm Dairy Festival" ขึ้นครั้งแรกในปี 2553 ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการ และบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี สอนแนะบัญชี การจดบันทึกบัญชีรับ จ่ายในครัวเรือน และ บัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ แก่เกษตรกร เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งได้รับความ สนใจเป็นอย่างดี และทางสหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด ได้ให้สมาชิกทุกคนทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพอีกด้วย
งานสืบสานตำนานป่าซาง
วันที่จัดงาน: 31 ธันวาคม - 2 มกราคม ของทุกปี
สถานที่จัดงาน: บริเวณศูนย์แสดงศิลปหัตถกรรมและสาธิต เทศบาลตำบลป่าซาง
นับแต่โบราณอำเภอป่าซางเป็นแหล่งจำหน่ายผ้าทอของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดของจังหวัดลำพูน จนถึงปัจจุบัน เส้นทางการคมนาคมเปลี่ยนไป แม้จะยังเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือ ผ้านวม แต่ก็เป็นแบบค้าส่ง ไม่ใช่ศูนย์กลางการจำหน่าย ที่นักท่องเที่ยวรู้จักอีกแล้ว ทางอำเภอป่าซางจึงได้จัดให้มีงานสิบสานตำนานป่าซางเพื่อฟื้นฟูอดีตอันรุ่งเรืองของอำเภอป่าซาง พร้อมกันนี้อำเภอป่าซางยังมีชื่อเสียงทางด้านการทอผ้าฝ้ายเนื้อดีและผ้านวม มีการประดิษฐ์ผ้านวมผืนใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่ด้วย โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายของดีป่าซาง ได้แก่ ผ้าฝ้ายทอ ผ้าทอมือ ผ้านวมเย็บมือ งานหัตถกรรมต่างๆ และไวน์จาก อำเภอป่าซาง อาหารพื้นเมือง การแสดงบนเวที การแสดง ประกวดเย็บผ้านวม และร่วมชิมอาหารพื้นเมืองในบรรยากาศพื้นบ้าน
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร