สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี, ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ (King Narai National Museum)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466 แบ่งอาคารจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุเป็น 4 อาคาร คือพระที่นั่งพิมานมงกุฎ พระที่นั่งจันทรพิศาล หมู่ตึกพระประเทียบ และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวัน จันทร์-อังคาร ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
ตลาด (Market)
บ้านกล้วย (Ban Kluai)
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านหมี่
เป็นแหล่งชุมชนโดยในพื้นที่บริเวณนี้ ชาวบ้านนิยมทอผ้าจนเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายและที่บ้านกล้วย ตามครัวเรือนแต่ละหลังโดยเฉพาะหมู่ที่ 1 จะมีการทอผ้ามัดหมี่กันเป็นจำนวนมาก ผลิตเป็นเครื่องแต่งกายออกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ทุ่งทานตะวัน (Sunflower Field)
ทุ่งทานตะวัน สถานที่ตั้ง : อำเภอพัฒนานิคม
ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคมดอกจะบานสะพรั่งเป็นภาพที่สวยงาม การเดินทางจากจังหวัดสระบุรีไป ตามเส้นทางสู่ลำนารายณ์และเพชรบูรณ์ขึ้นไปจากสระบุรีเพียง 30 กิโลเมตร จะพบทางเข้าวัดมณีศรีโสภณทางขวามือเข้าไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร อีกเส้นทางหนึ่งจากจังหวัดลพบุรีไปตามเส้นทางลพบุรี-สระบุรี จนถึงสามแยกพุแค สระบุรี ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางไปเพชรบูรณ์เดินทางต่อไปอีกประมาณ 15 กิโลเมตรก็จะถึงทุ่งดอกทานตะวัน สถานที่ตั้ง : อำเภอพัฒนานิคม
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเขื่อนแห่งนี้แบะ สร้างภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสักมีความยาว 4,860 เมตร ความสูงที่จุดสูงสุด 36.50 เมตร จุดเด่นที่น่าสนใจภายในเขื่อนได้แก่ จุดชมวิวสันเขื่อน พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสักจัดแสดงข้อมูลให้ความรู้ด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ร้านจำหน่ายของที่ระลึกของชาวบ้านเช่นผลิตภัณฑ์จากเมล็ดทานตะวัน น้ำผึ้ง ไข่เค็มดินสอพอง ในวันหยุดมีรถรางวิ่งพาชมทัศนียภาพบริเวณเขื่อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  สถานที่ตั้ง : อำเภอชัยบาดาล
น้ำตกวังก้านเหลืองนี้ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เนื่องจากมีต้นน้ำเกิดจากตาน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากบริเวณน้ำตกประมาณ 1.5 กิโลเมตร การเดินทาง จากตัวเมืองลพบุรีไปน้ำตกวังก้านเหลืองใช้เส้นทางลพบุรี-โคกสำโรง ทางหลวงหมายเลข 1 จากนั้นใช้เส้นทางโคกสำโรง-ชัยบาดาล ทางหลวงหมายเลข 205 ถึงบริเวณที่บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 21 แล้วต่อเข้าทางหลวงหมายเลข 2089 ไปอำเภอท่าหลวงประมาณ 12 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าตัวน้ำตกอีกประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกวังก้านเหลืองซึ่งจะอยู่ทางขวามือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา (Sap Langka Wildlife Sanctuary)
สถานที่ตั้ง : อำเภอลำสนธิ
เป็นที่ราบอยู่ในหุบเขา ถูกกั้นด้วยเทือกเขาพังเพย ทิศตะวันตกเป็นเขารวก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 140-846 เมตร ความสำคัญของพื้นที่คือ ป่าซับลังกามีสภาพสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำลำสนธิและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ปัจจุบันยังมีเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติจัดไว้ 2 เส้นทาง สวนสัตว์ลพบุรี สวนสัตว์ลพบุรี (Lop Buri Zoo)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 25 เอเคอร์ ด้านหลังของ โรงภาพยนตร์ทหารบกหรืออยู่จากอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประมาณ 100 เมตร สวนสัตว์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483 สมัย จอมพล ป.พิบูลสงครามยังเป็นนายกอยู่ และต่อมาสวนสัตว์นี้ได้ถูกทิ้งร้างไปในที่สุด แต่หลังจากนั้นได้บรูณะขึ้นใหม่ สัตว์ดาวเด่นขวัญใจชาวลพบุรีและชาวไทยด้วย คือไมค์ - ซูซู ลิงอุรังอุตังแห่งสวนสัตว์ลพบุรี นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าที่อยู่ในสวนสัตว์เช่น กวาง ลิง เสือโคร่ง เสือดาว กระต่าย เต่า ช้าง จิงโจ้ เป็นต้น
สวนสัตว์แห่งนี้เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. บ้านหินสองก้อน (Ban Hin Song Kon)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ในเขตอำเภอเมืองลพบุรีแต่ออกไปนอกเมืองเส้นทางไปอำเภอบ้านหมี่ข้ามสะพาน 6 แล้วเลี้ยวซ้ายเลียบคลองชลประทาน มีลักษณะเป็นหมู่บ้านธรรมดา แต่ริมถนนบริเวณหน้าบ้านแต่ละหลังจะมีการทำดินสอพองแผ่นขนาดใหญ่น่าชมมาก ดินสอพองเหล่านี้จะมีผู้มาซื้อไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำดินสอพองเม็ดเล็ก แป้งน้ำ เครื่องสำอาง ยาสีฟัน ธูป และใช้ตกแต่งผิวเครื่องเรือน ฟาร์มเห็ดขจรวิทย์
ฟาร์มเห็ดขจรวิทย์ (Kachornvit Mushroom Farm)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ได้พัฒนาการใช้จุลินทรีย์ EM กับการเพาะเห็ดเพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพและปลอดจากสารพิษ นอกจากจะเป็นสถานที่เพาะเห็ดเพื่อการค้า เช่นฟาร์มเห็ดทั่วไปแล้วยังมีการส่งเสริมการเพาะเห็ด โดยรับทำการฝึก ศึกษาและดูงาน ให้กับนักเรียนและประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0 3665 2442 หรือ 0 7071 0683 ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง สถานที่ตั้ง : อำเภอพัฒนานิคม
เป็นฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 50 ไร่ ประกอบด้วยนกกระจอกเทศ สวนผีเสื้อ ไก่พื้นบ้าน แปลงทุ่งทานตะวันปลูกสลับกันตลอดทั้งปี สวนมะละกอ บ่อเลี้ยงปลา นอกจากนั้นมีการจำหน่ายลูกนกกระจอกเทศนำเข้าจากอาฟริกาใต้และสุนัขพันธุ์ ติดต่อ คุณสมชาติ สิงหะพล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0 1780 8928, 0 1994 1256 หรือที่เว็บไซต์ : www.oasisfarm.net สถานที่ตั้ง : อำเภอพัฒนานิคม
เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในประเทศไทย และแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากผึ้ง เช่น น้ำผึ้งแท้จากดอกทานตะวัน , น้ำผึ้งนานาพันธุ์, น้ำผึ้งรวงธรรมชาติ, แยมน้ำผึ้งดอกทานตะวัน, นมผึ้ง, เกสรผึ้งสด, เกสรผึ้งแห้ง, เทียนไขผึ้ง, ขี้ผึ้งแท้ และกาวผึ้ง

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร