ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดลพบุรี, การเดินทางไปจังหวัดลพบุรี, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง, การเดินทางโดยรถไฟ

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดลพบุรี
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพ ไปตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่จังหวัดลพบุรี ระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
โดยรถประจำทาง
มีรถประจำทางธรรมดาและรถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัดและของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2936 3660, 0 2936 3666
นอกจากนี้ มีรถบัสคอยไว้ให้บริการจากอยุธยารถออกทุกๆ 10 นาทีจากสถานีรถบัสอยุธยาไปยังจังหวัดลพบุรี
โดยรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยให้บริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดลพบุรีทุกวัน สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและราคาตั๋วโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
จากอยุธยา : มีรถไฟชั้น 3 ออกจากจังหวัดอยุธยาไปลพบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
ตรวจสอบตารางเวลารถไฟ

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร