จังหวัดแม่ฮ่องสอน, แม่ฮ่องสอน, ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยินดีต้อนรับสู่แม่อ่องสอน
ข้อมูลแนะนำจังหวัดแม่อ่องสอน
Bua Tong Blossom Festival แม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในหุบเขาลึกล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนมากมายจึงทำให้ถูกแยกออกจากโลกภายนอก แม่ฮ่องสอน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอกเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอด เวลาส่วนใหญ่ของปี

แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่าง เช่น มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ

อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้ : ติดต่อกับ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันอก : ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ระยะทาง
Mae Hong Son
ระยะทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดเชียงใหม่ 349 กม. จังหวัดตาก 499 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอปางมะผ้า 64 กม. อำเภอแม่ลาน้อย 134 กม.
อำเภอขุนยวม 67 กม. อำเภออแม่สะเรียง 164 กม.
อำเภอปาย 111 กม. อำเภอสบเมย 192 กม.
เทศกาลและงานประเพณี
งานเทศกาลชิมชา
วันที่จัดงาน: เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน: หมู่บ้านรักไทย, อำเภอเมือง
บริเวณหมู่บ้านรักไท ผู้คนที่นี่มีอาชีพปลูกชาเป็นหลักมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดิน ทางขึ้นไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก การจัดงานเทศกาลชิมชานี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ภายในงานมีการขี่ม้ารอบหมู่บ้าน เที่ยวชมธรรมชาติ ชิมชาชั้นดี ชมการแสดงจากชาวจีนยูนาน และการละเล่นพื้นบ้าน
งานประเพณีปอยส่างลอง
งานประเพณีปอยส่างลอง
งานประเพณีปอยส่างลอง
วันที่จัดงาน: เดือนมีนาคม - เมษายน
สถานที่จัดงาน: วัดหัวเวียง, อำเภอเมือง
หรืองานบวชลูกแก้ว ตามแบบฉบับของชาวไทยใหญ่ ซึ่งถือว่าการบรรพชาสามเณรได้กุศลแรงกว่าบวชพระ จึงมักจัดกันอย่างยิ่งใหญ่ ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เด็กที่จะบรรพชาเรียกว่า "ส่างลอง" เมื่อกำหนดจัดงานก็จะโกนผมแต่ไม่โกนคิ้ว (พระภิกษุพม่าไม่โกนคิ้ว) แล้วแต่งกายอย่างสวยงามด้วยเครื่องประดับอันมีค่า เช่น สวมสายสร้อย กำไล แหวน และใช้ผ้าโพกศีรษะแบบพม่า สวมถุงเท้ายาว นุ่งโสร่ง ทาแป้งขาว เขียนคิ้วทาปาก แล้วพาไปขี่ม้า ถ้าไม่มีม้าก็จะขี่คอคน ซึ่งเรียกว่า "พี่เลี้ยง" หรือ "ตะแปส่างลอง" แล้วแห่ไปตามถนนสายต่าง ๆ มีกลดทองหรือ "ทึคำ" แบบพม่ากั้นกันแดด ปัจจุบันประเพณีได้มีการกำหนดรูปแบบให้เป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ เป็นการบรรพชาพร้อม กันเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้น ๆเดือนเมษายนของทุกปี ทำให้ประเพณีปอยส่างลองจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความยิ่งใหญ่ และงดงามเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว
งานประเพณีจองพารา
วันที่จัดงาน: เดือนพฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: วัดพระธาตุดอยกองมู, อำเภอเมือง
หรืองานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด คำว่า "จองพารา" เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่า "ปราสาทพระที่สร้างด้วยไม้" คือประเพณีส่วนหนึ่งในงาน เทศกาลออกพรรษา การบูชาจองพาราคือ การสร้างปราสาทเพื่อคอยรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ เทศกาลนี้จัดขึ้น ในช่วงฤดูฝน วันที่พระจันทร์เต็มดวง ระหว่างวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11 ตามจันทรคติ กิจกรรมภายในงานชาวบ้าน จะช่วยกันสร้างปราสาทจำลองที่เรียกว่า จองพารา ประดับไว้ตามบริเวณวัดและบ้านเรือนและแห่ขบวนรูปสัตว์ต่างๆเพื่อแสดงความยินดีที่พระพุทธ เจ้าเสด็จกลับมา
งานเทศกาลดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ
งานเทศกาลดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ
งานเทศกาลดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ
วันที่จัดงาน: เดือนพฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: ดอยแม่อูคอ, อำเภอขุนยวม
จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี "ดอกบัวตอง" เป็นดอกไม้ป่าสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวันแต่ขนาดเล็กกว่ามักขึ้นอยู่ตามป่าเขา สูงทาง ตอนเหนือของประเทศไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีมากที่บริเวณบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียงและดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม เมื่อถึงระยะที่ดอกบัว ตองบานตามริมเส้นทางตลอดจนภูเขาที่สลับซับซ้อนกันอยู่นั้น จะเป็นสีเหลืองสว่างไสวไปด้วยสีของดอกบัวตองดูงดงามมาก จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัด งานเทศกาลบัวตองบานขึ้น เพื่อเป็นการชมความงามของ ธรรมชาติ และชมวัฒนธรรมประเพณีของชาวไตและชาวไทยภูเขา โดยจะจัดที่บริเวณอำเภอ ขุนยวม ภายในงานมีการละเล่นและมหรสพทั้งของพื้นเมือง และร่วมสมัยมีการประกวดธิดาบัวตอง การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา การแสดงสินค้า พื้นเมือง การแข่งขันกีฬาชาวดอยฯลฯ ตลอดจนนิทรรศการต่างๆ และการนำเที่ยวชมดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ
งานประเพณีลอยกระทง
วันที่จัดงาน: เดือนพฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: วัดพระธาตุดอยกองมู, อำเภอเมือง
หรืองานประเพณีปอยเหลินสิบสอง จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสอง คือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยชาวบ้านจะจัดทำกระทงเล็กๆ ไปลอยตามแม่น้ำ มีการประกวดกระทงใหญ่ที่หนองจองคำ ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะกลางเมือง มีการแสดงมหรสพรื่นเริง ตามบ้านเรือนจะมีการจุดประทีปโคมไฟสว่างไสว นอกจากนี้ยังมี "การลอยกระทงสวรรค์" โดยนำกระทงที่จุดประทีปโคมไฟแล้วผูกติดกับลูกโป่งลอยขึ้นไปในอากาศพิธีนี้จัดขึ้นที่วัดพระธาตุดอยกองมู
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร