ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดแม่ฮ่องสอน, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สินค้าและของที่ระลึกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทั้งอัญมณีและผลิตภัณฑ์พื้น เมืองต่างๆ เช่น น้ำผึ้งป่า ใบชา หมวกกุ๊บไต หรืองอบไทใหญ่ เสื้อผ้าไทยใหญ่ เสื่อทอไทยใหญ่ ผ้าซิ่นไหม ผ้าทอชาวกะเหรี่ยง มูลี่ไม้ไผ่ และอาหารพื้นเมืองไทยใหญ่จำพวก ของขบเคี้ยว เช่น ถั่วแปยี ถั่วแปหล่อ ส่วนเครื่องเงิน มีทั้งเครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน กำไล และเครื่องใช้ เช่น ขัน พาน ถาด แกะสลักเป็นลวดลายพื้นเมืองงดงาม โดยมากส่งมาจากเชียงใหม่

นอกจากนี้มี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา ผลิตภัณฑ์จักสานบ้านเลโคะ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะ ผลิตภัณฑ์โอทอปห้าดาว สินค้าจีนยูน นานจำพวกอาหาร ผลไม้ ยาและสมุนไพรจีน ที่หมู่บ้านจีนยูนนาน สามารถหาซื้อของฝากได้ที่ตลาดในอำเภอเมืองฯ และอำเภอต่างๆ บริเวณถนนคนเดิน และหมู่บ้านจีนยูนนาน อำเภอปาย
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ร้านมิตรไทย
ร้านมิตรไทย
สถานที่ตั้ง : อำเภอปาย
ร้านมณีรัตน์
ร้านมณีรัตน์
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าซาง
บ้านสันติชล
บ้านสันติชล
สถานที่ตั้ง : อำเภอปาย
งานศิลปะและหัตถกรรม
ร้านเจ๊ม่วย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตุ๊กตาชาวเขา, ผ้าชาวเขา, เสื้อผ้าพื้นเมือง
โทร.: 0 5361 1645

ร้านปาด็อง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
น้ำมันงา ผ้าทอมือสีธรรมชาติ และสินค้าแฮนด์เมดมากมาย
โทร.: 0 5361 2125, 08 5036 0312

ร้านผ้าฝ้าย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ผ้าพื้นเมืองชาวเขา
โทร.: 0 5362 0065

ร้านโลเคิล
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ไม้แกะสลัก, กระเป๋าผ้าทอ, เสื้อผ้าพื้นเมือง
โทร.: 0 5362 0543

ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
จักสานหวาย จักสานไม้ไผ่ ทอผ้าไหม ตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขา
โทร.: 0 5361 1244

ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สะเมิง
สินค้าหัตถกรรมของชาวกะเหรี่ยง
โทร.: 0 5362 1182-3
ของฝาก และของที่ระลึก
ร้านจันทร์เงิน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องเงินและสินค้าที่ระลึก
โทร.: 0 5361 1220
ร้านมิตรไทย
สถานที่ตั้ง : อำเภอปาย
ของที่ระลึก เช่น โปสการ์ดภาพถ่ายเมืองปาย เสื้อยืดแนว เข็มกลัด
โทร.: 08 6910 2718
โรงแรม: โรงแรมใน อำเภอปาย
ทอง อัญมณี เครื่องเขิน และเครื่องประดับ
ร้านจรรยา จิวเวอรี่
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สะเมิง
อัญมณี, สินค้าพื้นเมืองจากพม่า
โทร.: 0 5368 1046

ร้านทับทิม
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สะเมิง
อัญมณี, เสื้อผ้าพื้นเมือง
โทร.: 0 5368 1690

ร้านไทยใหญ่
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องเขินพม่า, ผ้าพื้นเมืองพม่า
โทร.: 0 5362 0105

ร้านมณีรัตน์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เสื้อผ้าไทยใหญ่, เครื่องจักสาน, อัญมณี, เครื่องเขิน
โทร.: 0 5361 2213

ร้านมิ้ง แม้ว ซูวิเนีย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ไม้แกะสลัก, เครื่องเขิน
โทร.: 0 5361 4050

ร้านเรือนคำ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ของโบราณ
โทร.: 0 5362 0105

ร้านละออ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องเขิน, อัญมณีแท้จากพม่า, เสื้อผ้าไทยใหญ่
โทร.: 0 5361 2014

ร้านหลุยส์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อัญมณีแท้จากพม่า
โทร.: 08 1886 3310

ร้านอัญมณี
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อัญมณีแท้จากพม่า, ผ้าปักพม่า
โทร.: 0 5361 2160

ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์จากงา น้ำผึ้ง พระเครื่อง และอื่นๆ
บ้านสันติชล
สถานที่ตั้ง : อำเภอปาย
แหล่งขายชาจีนหลากหลายชนิด บ๊วยสารพัดรส ผลไม้ดองและแช่อิ่ม
โทร.: 08 1024 3982

ร้านกรกมล
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ชา, กาแฟ, พระเครื่อง
โทร.: 08 1951 1581

ร้านชาจิงเหม่ย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ชา, กาแฟ
โทร.: 08 9838 5337, 08 9855 5794

ร้านชาสา
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
สินค้า OTOP, ชา พร้อมอุปกรณ์ชงชาม อาหารจีนยูนาน
โทร.: 08 6118 2067, 08 5719 9399

ร้านน้องมุก
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ชา, กาแฟ
โทร.: 0 5362 0087, 08 9433 6922

ร้านอำภา
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ขนมงา, น้ำมันงา, น้ำผึ้ง, เครื่องจักสาน
โทร.: 0 5361 1280
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร