ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดนครนายก, การเดินทางไปจังหวัดนครนายก, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดนครนายก
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปนครนายกมี 2 เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ 1 ไปตามทางหลวงหมายเลข 305 ถนนเลียบคลองรังสิต–นครนายก ผ่านอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อำเภอองครักษ์ อำเภอบ้านนา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามถนนสุวรรณศรทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร
โดยรถประจำทาง
รถประจำทางธรรมดาและรถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัดและของเอกชน สายกรุงเทพฯ-นครนายก ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชรทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยเที่ยวแรกเริ่มเวลา 04.30 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 หรือ โทร 0 2936 3660, 0 2936 3666 ขนส่ง จำกัด โทร.1490 หรือ โทร 0 2936 3660, 0 2936 3666
การเดินทางในจังหวัดนครนายก
มีรถบัสจากสถานีขนส่งนครนายกไปยัง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระบุรีและจังหวัดชลบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0 3731 1932

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร