สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม, ที่เที่ยวจังหวัดนครปฐม


สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดนครปฐม
ตลาด (Market)
ตลาดดอนหวาย (Don Wai Riverside Market)
ตลาดน้ำวัดลำพญา สถานที่ตั้ง : อำเภอสามพราน
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระทึก หลังวัดดอนหวาย เป็นตลาดที่ยังคงเหลือสภาพตลาดเก่าในอดีตสมัยรัชกาลที่ 6 ลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่าๆ ที่อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน มีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือนำสินค้าและอาหารมาจำหน่ายในบริเวณวัดดอนหวาย มีตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรที่วัดดอนหวายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. และมีเรือบริการนำเที่ยวชมทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน
ตลาดน้ำวัดลำพญา (Wat Lampaya Floating Market )
สถานที่ตั้ง : อำเภอบางเลน
ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดลำพญา ริมแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน) ลำพระยา ตลาดน้ำวัดลำพญาแห่งนี้ริเริ่มโดยสภาวัฒนธรรมตำบลลำพญา ร่วมกับวัดลำพญา เป็นแหล่งรวมพืชผักผลไม้ ผลิตผลทางการเกษตรเช่น เครื่องจักสาน ผ้าทอ ผ้าย้อมและอาหารราคาถูก มีอาหารไทยจำหน่ายอาทิ ก๋วยเตี๋ยวเรือ ขนมหวาน ขนมเปี๊ยะ ห่อหมก ผักและผลไม้ บริเวณหน้าวัดมีปลานานาชนิดเช่น ปลาสวาย ปลากระแห ปลาแรด ปลาเทโพ นอกจากนี้ทางวัดมีบริการจักรยานน้ำ เรือล่องแม่น้ำท่าจีนโดยมีเรือบริการหลายประเภทดังนี้ : หมู่บ้านไทยทรงดำ

เรือแจวโบราณ ล่องลำน้ำท่าจีน ออกจากหน้าวัดลำพญาไปนมัสการศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลลำพญาใช้เวลาประมาณ 30 นาที
เรือลาก ล่องแม่น้ำท่าจีนไป-กลับ ออกจากหน้าวัดลำพญาไปวัดสุขวัฒนารามที่บริเวณหน้าวัดลำพญามีวังปลาชุกชุมสามารถให้อาหารปลาได้
เรือกระแชง ออกจากหน้าวัดลำพญาไปวัดบางพระ (วัดหลวงพ่อเปิ่น) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ตลาดน้ำแห่งนี้มีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00-17.00 น.

อุทยานปลา (Fish Sanctuary)
อุทยานปลา สถานที่ตั้ง : อำเภอนครชัยศรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยพลู จะมีปลามาอยู่รวมกันโดยธรรมชาติในแม่น้ำนครชัยศรี(ท่าจีน) อุทยานปลาไกลจากแยกนครชัยศรี 11 กิโลเมตร ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน (The Samphran Elephant Ground & Zoo)
สถานที่ตั้ง : อำเภอสามพราน
ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่ 30 ห่างจากสวนสามพราน 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ เป็นสวนสัตว์นานาชนิดมีการแสดงโชว์ของช้าง นั่งช้างท่องอุทยาน การแสดงช้างประกอบเสียง การจับจระเข้ด้วยมือเปล่าและการแสดงมายากลทุกวัน
เปิดให้เข้าชม : ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2429 0361-2 หมายเลขสำรอง โทรฯ 02 2952 938-9 หรือเว็บไซต์ www.elephantshow.com ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน สวนสามพราน (The Rose Garden Country Resort & Thai Cultural Village)
สถานที่ตั้ง : อำเภอสามพราน
เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 32 กิโลเมตร อยู่ติดแม่น้ำนครชัยศรี มีเนื้อที่ประมาณ 137.5 ไร่ ภายในจัดแต่งเป็นสวนดอกไม้นานาชนิด หมู่บ้านไทยและบางส่วนเป็นโรงแรม ที่พักและสนามกอล์ฟ นอกจากนี้ทุกวันในช่วงเช้า 10.00-12.00 น. มีกิจกรรมวิถีไทย 12 อย่าง เช่น ดนตรี รำไทย ร้อยพวงมาลัย แกะสลักผลไม้ เครื่องปั้นดินเผา ป้องกันตัว ทอผ้าไหม ถักสาน วาดร่มฯลฯ ค่าใช้จ่ายคนละ 200 บาท ในช่วงบ่ายมีการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ชมเช่น การบวช การแต่งงาน การปลูกข้าว และการฟ้อน 4 ภาค เป็นประจำ โรงแรมใน ราชบุรี
สวนสามพรานเปิดให้เข้าชม : ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

สวนสามพรานการเดินทาง
โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายเก่า สายถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) สวนจะอยู่กิโลเมตรที่ 32 ซ้ายมือ

โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางสาย 123 (รถธรรมดา) ออกจากท่าช้าง มาลงที่หน้าลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน หรือนั่งรถโดยสารจากสถานีขนส่งสายใต้ สายเก่า (กรุงเทพฯ-อ้อมใหญ่-สามพราน-นครปฐม) ใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น 2 สายกรุงเทพฯ-นครปฐม กรุงเทพฯ-ราชบุรี กรุงเทพฯ-บางลี่ หรือรถโดยสารธรรมดาสายกรุงเทพฯ-นครปฐม กรุงเทพฯ-ราชบุรี กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) (Open Study Centre or College in the Palace)
วิทยาลัยในวัง สถานที่ตั้ง : อำเภอสามพราน
ตั้งอยู่ริมถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา ตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสืบสานงานศิลปะไทยโบราณ "ช่างสิบหมู่" ที่สร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาและความชำนาญที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษไทย "ช่างสิบหมู่" หมายถึง กลุ่มช่างผู้ทำงานด้วยมือ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยโบราณเช่น ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างปั้น ช่างปูน ช่างรัก ช่างหุ่น ช่างบุ ช่างกลึงและช่างหล่อ (ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัคร ค่าฝึกอบรม แต่ต้องเสียค่าวัสดุ อุปกรณ์ฝึกเองและสมัครด้วยตนเอง) ภายในศูนย์ยังได้จัดแสดงผลงานของนักศึกษาไว้ให้ชม และยังมีสินค้าของที่ระลึกที่ทำจากฝีมือของนิสิต-นักศึกษา สถานที่ตั้ง : อำเภอสามพราน
ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย สำหรับศึกษาวิจัยพัฒนาและการเรียนรู้ของสังคม มีพื้นที่ประมาณ 38 ไร่ รวบรวมพันธุ์สมุนไพรกว่า 1,200 ชนิด จัดปลูกไว้ในลักษณะต่างๆ กัน พร้อมแสดงป้ายชื่อและสรรพคุณที่ชัดเจน จึงเหมาะที่จะเป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับนักเรียน นักศึกษารวมทั้งผู้สนใจ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 7.00 - 17.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะและผู้นำชมเพื่อให้ได้ความรู้อย่างครบถ้วน
สามารถติดต่อสอบถามล่วงหน้าที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กรุงเทพฯ 0 2644 8678 - 90 ต่อ 5550 โทรสาร. 0 2644 8696 หรือเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th สถานที่ตั้ง : อำเภอบางเลน
ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะแรด ตำบลบางปลาซึ่งเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตรทางตอนใต้ของอำเภอบางเลนผ่านเส้นทางบางเลน - ดอนตูม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่า บ้านไทยทรงหรือไทยทรงดำ (ชาวบ้านมักจะสวมชุดสีดำ) ชาวบ้านเป็นคนลาวโซ่งที่อพยพมาจากบ้านหนองปรงอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองมีงานหัตถกรรมที่น่าสนใจเช่น งานทอ และเครื่องหวาย

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร