จังหวัดนครสววรค์, นครสววรค์, ข้อมูลจังหวัดนครสววรค์, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดนครสววรค์

ยินดีต้อนรับสู่นครสวรรค์
ข้อมูลแนะนำจังหวัดนครสวรรค์
บึงบอระเพ็ด
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์ หรือปากน้ำโพ เป็นเมืองชุมทางแม่น้ำที่สำคัญเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็น ที่รวมของลำน้ำปิง วัง ยม และน่าน นอกจากจะเปรียบเสมือนประตูบ้านของภาคเหนือแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการ ขนส่งของภาคเหนืออีกด้วย

จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ 9597.7 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ มีป่าไม้อยู่ทางทิศตะวัน ตกและทิศตะวันออกแบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอคือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว อำเภอตาคลี อำเภอ ชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี อำเภอไพศาล อำเภอหนองบัว อำเภอตากฟ้า อำเภอโกรกพระ อำเภอเก้าเลี้ยวอำเภอแม่วงก์ และอำเภอแม่เปิ่น
อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดตาก
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดนครสวรรค์ไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดอุทัยธานี 50 กม. จังหวัดลพบุรี 130 กม.
จังหวัดชัยนาถ 64 กม. จังหวัดตาก 183 กม.
จังหวัดกำแพงเพชร 117 กม. จังหวัดเพรชบูรณ์ 192 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมือง ไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอโกรกพระ 18 กม. อำเภอตาคลี 61 กม.
อำเภอเก้าเลี้ยว 20 กม. อำเภอไพศาลี 65 กม.
อำเภอพยุหะคีรี 26 กม. อำเภอหนองบัว 71 กม.
อำเภอบรรพตพิสัย 34 กม. อำเภอตากฟ้า 73 กม.
อำเภอชุมแสง 39 กม. อำเภอชุมตาบง 73 กม.
อำเภอลาดยาว 40 กม. อำเภอแม่เปิน 75 กม.
อำเภอท่าตะโก 45 กม. อำเภอแม่วงก์ 80 กม.
เทศกาลและงานประเพณี
งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
วันที่จัดงาน: เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน: อำเภอเมือง
(จัดช่วงตรุษจีน) เป็นงานประเพณีดั้งเดิม ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน จะจัดให้มีขึ้นราว เดือนกุมภาพันธ์ ในงานจะมีการแห่มังกรทอง ซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นเทพเจ้า ที่บันดาลคุณประโยชน์อย่างมากแก่มวลมนุษย์ จึงแห่แหนเพื่อแสดง ความกตัญญู มีการเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่ตามศาลเจ้าต่างๆ มาร่วมขบวนด้วย ริ้วขบวนจะประกอบด้วยวงดุริยางค์ ขบวนธง ขบวนสิงโต ขบวนเจ้าพ่อเจ้าแม่ ขบวนมังกรทอง ฯลฯ แห่ไปตามถนนต่างๆ ในตัวเมือง การเชิดมังกรทองที่จังหวัดนครสวรรค์ มีชื่อเสียงมากในด้านความสวยงาม และการแสดงที่ตื่น เต้นเร้าใจ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก
งานประเพณีสงกรานต์ บ้านเขาทอง
วันที่จัดงาน: เดือนเมษายน
สถานที่จัดงาน: ตำบลเขาทอง, อำเภอพายุหะคีรี
งานประเพณีสงกรานต์บ้านเขาทองบ้านเขาทองอยู่ใน ต.เขาทอง อ.พายุหะคีรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชาวไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่ เมื่อถึงวันสงกรานต์ชาวบ้าน เขาทองจะเล่นการละเล่นพื้นบ้านที่เรียกว่า การจับข้อมือสาวซึ่งจะเล่นกันหลังทำบุญเสร็จแล้ว ในตอนบ่าย ผู้เล่นซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวก็จะไปรวมกันที่ลานวัด ผู้หญิงและผู้ชายก็จะแยกอยู่กันเป็นกลุ่ม ชายหนุ่มถ้าพอใจหญิงสาวคนไหนก็จะเข้าไป ขอจับมืออย่างสุภาพ เมื่อสาวยอมให้จับแล้วก็จะพากัน เดินไปรอบ ๆ สนามแล้วกลับมาส่งที่เดิม โดยในการจับมือห้ามจับสูงเกินศอก ต่อจาก นั้นก็จะเล่นเข้าผีกันอย่างสนุกสนาน ผู้ที่เล่นเข้าผีจะต้องแสดงเป็นคนทรงที่ถูกผีเข้าและเพื่อน ๆ จะร้องเชิญผีเข้าก็จะแสดงบทบาทท่าทีไป ตามชนิดของผีที่เข้า นอกจากนี้ยังมีการเล่นเพลงอธิษฐาน เพลงรำวงประกอบบท หรือเพลงช้าเจ้าโลม ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้าน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน
วันที่จัดงาน: เดือนพฤษภาคม
สถานที่จัดงาน: อุทยานสวรรค์, อำเภอเมือง
ช่วงเดือนพฤษภาคม การแสดงและประกวดกล้วยไม้นานาพันธุ์ การประกวดจัดสวนกล้วยไม้ การประกวดสี การประกวดหยก โป๊ยเซียน การประกวดชวนชม แค๊ทตัส และโกสน ซึ่งเป็นการจัดบอนไซ ไม้ดัด บอน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน
ประเพณีการแข่งเรือ
วันที่จัดงาน: เดือนตุลาคม
สถานที่จัดงาน: แม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงเดือนพฤษภาคม ภายในงานจะพบกับการจัดประกวดดอกไม้ อาทิ การประกวดไม้ต้นติดดอก กล้วยไม้ตัดดอก แคคตัส และไม้อวบน้ำ บอนไซไม้ดัด โกสน หยก โป๊ยเซียน ชวนชม บอนสี อโกลนีม่า การแข่งขันการจัดสวน กล้วยไม้ การจัดสวนไม้ประดับประเภทต่างๆ การจัดนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร การประกวดภาพวาดของนักเรียน - นักศึกษา และการจำหน่ายสินค้า ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้ร่วมชมความงามของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อนที่มาร่วมประกวดและแสดงในงานกันอย่างเต็มที่
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทง
วันที่จัดงาน: เดือนพฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: หน้าศาลเจ้าแม่หน้าผา
เมื่อใกล้ถึงวันลอยกระทง ชุมชนบ้านหน้าผา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จะนำกะลาที่เก็บสะสมไว้ตลอดทั้งปีมา ทำความสะอาดและตกแต่งด้วยกระดาษสี ทำเทียนวางไว้กลางกะลา ไม่ใส่ดอกไม้ ธูปเทียนเหมือนกระทงทั่วไป เมื่อถึงวันลอยกระทง ชาวบ้านจะนำกระทงกะลาที่เตรียมไว้นับพันใบ มาจุดเทียนและปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีจุดเริ่มตั้งแต่ หน้าศาลเจ้าแม่หน้าผา อำเภอเมืองนครสวรรค์สาย
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร