ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดนครสววรค์, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดนครสววรค์, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดนครสววรค์

ตาม แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีร้านขายของที่ระลึกที่มีของฝากให้เลือกซื้อตามความชอบ ที่ไม่น่าพลาดคือสินค้าโอท็อป ซึ่งมีทั้งงานศิลปหัตถกรรมประจำท้องถิ่นและผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาแปรรูป ได้อย่างน่าสนใจ
บิ๊กบอส
บิ๊กบอส
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โมจิ เอ็ม เอ็ม
โมจิ เอ็ม เอ็ม
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ศิลปะและหัตถกรรม / สิ่งทอ
กลุ่มบ้านมาบตะคร้อผ้าทอ
สถานที่ตั้ง : อำเภอหนองบัว
สิ่งทอ
โทร.: 0 5632 3372, 08 1785 6235

กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านจันเสน
สถานที่ตั้ง : อำเภอตาคลี
สิ่งทอ
โทร.: 0 5633 9116, 08 9639 4976

กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ศิลปะและหัตถกรรม
โทร.: 0 5633 1214, 08 1971 8048, 08 9461 2278

เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องปั้นดินเผา
โทร.: 0 5636 2091, 08 6592 2301

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวชุมชนหัวเขาที่ 3
สถานที่ตั้ง : อำเภอตาคลี
ศิลปะและหัตถกรรม
โทร.: 08 9860 1819, 08 9568 0198

ผ้าฝ้ายตากฟ้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอตากฟ้า
สิ่งทอ
โทร.: 0 5633 1214, 08 1971 8048, 08 9461 2278
โรงแรม: โรงแรมใน นครสวรรค์
ของฝากและของที่ระลึก
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
สถานที่ตั้ง : อำเภอชุมแสง
ของฝากและของที่ระลึก
โทร.: 0 5635 3135

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ของฝากและของที่ระลึก
โทร.: 0 5637 1803

ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปบีงบอระเพ็ด
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ของฝากและของที่ระลึก
โทร.: 0 5627 4525

สถานที่จำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ของฝากและของที่ระลึก
โทร.: 0 5638 5515
เครื่องประดับและทอง
จันทร์สุวรรณ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ทองและเครื่องประดับ
โทร.: 0 5622 1925, 0 5631 1487
 
อื่นๆ
จุฬาเบเกอรี่
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
โทร.: 0 5621 3828

ชุนเป้ง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
โทร.: 0 5622 2266, 0 5622 4772

ตั้งเปงเฮง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
โทร.: 0 5622 1513

บิ๊กบอส
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
โทร.: 0 5622 1417, 0 5622 1625

แม่กุหลาบ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
โทร.: 0 5629 6119, 0 5629 6120

แม่อำไพ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเก้าเลี้ยว
วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
โทร.: 0 5622 6456

โมจิ เอ็ม เอ็ม
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
โทร.: 08 1533 2600

วัฒนพร
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
โทร.: 0 5622 6136, 0 5622 3424

สกุลดาว
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
โทร.: 0 5622 7996

 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร