กิจกรรมน่าสนใจในจังหวัดน่าน, กิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน, ข้อมูลกิจกรรมในจังหวัดน่าน

จังหวัดน่านมีกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการผจญภัยท้าทาย ให้เลือกทำมากมาย เช่น ล่องแก่งกิจกรรมผจญภัยกลางสายน้ำเชี่ยวในลำน้ำว้า เดินป่าพิชิตยอดดอยภูคา ดูนก ฯลฯ
แค้มป์ปิ้ง / ชมวิวทิวทัศน์
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ่อเกลือ
ลำน้ำว้า
โทร.: 08 4483 7240
ภูอิงฟ้า ภูอิงฟ้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ่อเกลือ
ชมวิวทิวทัศน์ที่ผาชู้
โทร.: 08 4483 7240
น่านทัวร์ริ่ง น่านทัวร์ริ่ง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ดอยภูคา, ดอยเสมอดาว
โทร.: 08 1961 7711, 0 5475 1122
รักษ์น่านทัวร์ รักษ์น่านทัวร์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ดอยเสมอดาว
โทร.: 08 4373 3773
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ่อเกลือ
ยอดดอยวาว
โทร.: 08 1706 8506, 08 1042 8893
โรงแรม: โรงแรมใน น่าน
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
สถานที่ตั้ง : อำเภอนาน้อย
ผาชู้, ดอยเสมอดาว
โทร.: 0 5470 1106
ล่องแก่ง / พายเรือคายัก
ฟู่ ทราเวล ฟู่ ทราเวล
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
พายเรือคายัก ณ แม่น้ำน่าน
โทร.: 08 1287 7209, 054 710 636
น่านอะ เมซิ่งทัวร์ น่านอะ เมซิ่งทัวร์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ทัวร์ล่องแก่งลำน้ำว้า (น้ำว้าตอนล่าง, ตอนกลาง)
โทร.: 08 1029 5923, 0 5471 1142
แจง แอนด์ เจ ทัวร์ แจง แอนด์ เจ ทัวร์
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่จริม
ทัวร์ล่องแก่งลำน้ำว้า (น้ำว้าตอนกลาง)
โทร.: 0 5476 9026, 08 1765 4194
น่านม่วนทัวร์ น่านม่วนทัวร์
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่จริม
ทัวร์ล่องแก่งลำน้ำว้า (น้ำว้าตอนกลาง)
โทร.: 0 5477 3598, 08 9755 5820
ลำไยทัวร์ ลำไยทัวร์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ทัวร์ล่องแก่งลำน้ำว้า (น้ำว้าตอนล่าง)
โทร.: 08 9953 2083, 08 9953 2084
น่านทัวร์ริ่ง น่านทัวร์ริ่ง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เดินป่าภูเข้, ยอดภูคา
โทร.: 08 1961 7711, 0 5475 1122
ขี่มอเตอร์ไซด์ / จักรยาน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ่อเกลือ
ชมต้นชมพูภูคา
โทร.: 0 5470 1000, 0 5473 1362
ฟู่ ทราเวล ฟู่ ทราเวล
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
บริเวณลำน้ำน่าน, หมู่บ้าน, ฟาร์ม
โทร.: 08 1287 7209, 0 5471 0636
น่านอะ เมซิ่งทัวร์ น่านอะ เมซิ่งทัวร์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ชมต้นชมพูภูคา
โทร.: 08 1029 5923, 0 5471 1142
ภูอิงฟ้า ภูอิงฟ้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ่อเกลือ
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ภูคา)
โทร.: 08 5713 5424
เดินป่า / ปีนเขา
ฟู่ ทราเวล ฟู่ ทราเวล
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชนเผ่าซิน เย้า และม้ง
โทร.: 08 1287 7209, 0 5471 0636
น่านอะ เมซิ่งทัวร์ น่านอะ เมซิ่งทัวร์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เดินป่า
โทร.: 08 1029 5923, 0 5471 1142
น่านทัวร์ริ่ง น่านทัวร์ริ่ง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เดินป่าภูเข้, ยอดภูคา
โทร.: 08 1961 7711, 0 5475 1122
   
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร