จังหวัดน่าน, น่าน, ข้อมูลจังหวัดน่าน, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับสู่น่าน
ข้อมูลแนะนำจังหวัดน่าน
Temple จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่เงียบสงบ จังหวัดน่านติดกับในเทือกเขาเขียวขจีทางภาคเหนือระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 668 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11,472 ตารางกิโลเมตร และประกอบด้วยอำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอปัว อำเภอเชียงกลางท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอแม่จริม อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาหมื่น อำเภอสันติสุข อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสองแคว และอำเภอภูเพียง

ประชากรน่านสืบเชื้อสายมาจากล้านช้าง (ชาวลาว) บรรพบุรุษของพวกเขา ได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอปัวจนทุกวันนี้ เป็นพื้นที่ที่มีแร่ หินเกลืออยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อราว 700 ปีมาแล้ว ครั้งเมื่ออาณาจักรสุโขทัยเป็นเมืองหลวงของไทย พวกเขาก็ได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ ใต้ลุ่มแม่น้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์และกว้างขวางมากขึ้น

ประวัติศาสตร์ของน่านเกี่ยวข้องกับจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะสุโขทัยซึ่งมีบทบาทสำคัญในด้านการเมืองและศาสนา ก่อนหน้านี้ น่านจะถูก ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งชองล้านนา พม่าและไทยตามลำดับ ทุกวันนี้น่านเป็นที่อาศัยของชาวไทลื้อและชาวเขาเผ่าอื่นๆ ที่ยังคงรักษาประเพณี ที่น่าสนใจและประเพณีต่างๆ ไว้มาก
อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดน่านไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดแพร่ 118 กม. จังหวัดเชียงราย 277 กม.
จังหวัดพะเยา 176 กม. จังหวัดเชียงใหม่  

ระยะทางจากจังหวัดน่านไปยังจังหวัดใกล้เคียง
อำเภอภูเพียง 2 กม. อำเภอปัว 60 กม.
อำเภอเวียงสา 25 กม. อำเภอเชียงกลาง 76 กม.
อำเภอสันติสุข 32 กม. อำเภอนาหมื่น 80 กม.
อำเภอแม่จริม 38 กม. อำเภอสองแคว 80 กม.
อำเภอท่าวังผา 43 กม. อำเภอทุ่งช้าง 98 กม.
อำเภอบ้านหลวง 45 กม. อำเภอบ่อเกลือ 133 กม.
อำเภอนาน้อย 60 กม. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 135 กม.
เทศกาลและงานประเพณี
เทศกาลผ่อดอกชมพูภูคา
วันที่จัดงาน: เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม
สถานที่จัดงาน: อุทยานแห่งชาติดอยภูคา, อำเภอปัว
เทศกาลดอกชมพูภูคาบาน จัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยลื้อ ไปพร้อมกับการชมดอกชมพูภูคา ภายในงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงวัฒนธรรมไทยลื้อ การแสดงแสงสีเสียง การจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง
วันที่จัดงาน: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม
สถานที่จัดงาน: วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง
ในทุกๆ ปี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน มีการจัดงานประเพณีหก เป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งขึ้น เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้มานมัสการองค์พระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ซ้ายและเศษสรีรังคารธาตุของพระพุทธเจ้า โดยในวันแรกของการจัดงาน จะมีขบวนแห่ผ้าทิตย์ห่มพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และน้ำทิพย์สรงองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประกอบกับมีขบวน แห่แสง สี เสียง สื่อผสมอันตระการตา เพื่อบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวงานนี้ช่วงประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม นับเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานของชาวเมืองน่าน และยังเป็นประเพณีที่แสดงถึงขนบธรรม เนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดน่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดปีเถาะ ไม่ควรพลาดที่จะมานมัสการพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำ ปีเกิดปีเถาะ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมทานบุญบารมี

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อีกมากมาย อาทิ พิธีเจริญพุทธมนต์ เสริมสิริมงคล รับโชคปีเถาะ การแสดงแสง สี เสียง ชุดเบิกฟ้ามหามงคล ถวายพระพรชัย พ่อแผ่นดิน งานมหรสพ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหกรรมการตีกลองบูชา การแข่ง ขันจุดบอกไฟดอก มหกรรมตีกลองแอว และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
งานประเพณีนมัสการสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์
วันที่จัดงาน: 12 - 15 เมษายน
สถานที่จัดงาน: วัดสวนตาล อำเภอเมือง
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน ทางจังหวัดน่านมีการจัดงานสมโภชและสรงน้ำพระ เจ้าทองทิพย์ ซึ่ง พระเจ้าทองทิพย์ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดสวนตาล เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยที่ชาวน่าน เคารพนับถือ โดยจะอัญเชิญรูปองค์จำลององค์พระแห่ไปทั่วเมือง ให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ และเพื่อความเป็นสิริ มงคลแก่ตนเองในวันขึ้นปีใหม่ ภายในวัดจัดให้มีพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาเมือง และประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์ มีมหรสพฉลองตลอดงาน
งานประเพณีแปดเป็งไหว้สาพระธาตุเขาน้อย
วันที่จัดงาน: เดือนพฤษภาคม
สถานที่จัดงาน: วัดพระธาตุเขาน้อย, อำเภอเมือง
ด้วยโอกาสวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ ข้าราชการอำเภอเมืองน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลตำบลดู่ใต้และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดงานประ เพณีแปดเป็งไหว้พระธาตุเขาน้อยขึ้นในเทศกาลวิสาขบูชา ภายในงานนี้จะมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระธาตุ แห่ครัวทาน แข่งขัน บั้งไฟดอก และมหรสพสมโภช เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามจังหวัดน่าน
งานตานก๋วยสลาก งานแห่คัวตานหรือครัวทาน
วันที่จัดงาน: เดือนกันยายน
สถานที่จัดงาน: ตามจุดต่างๆ ในจังหวัดน่าน
งานแห่คัวตาน หรือครัวทาน ทานสลาก หรือก๋วยสลากเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล สลากภัตเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ ประมาณเดือน กันยายน คือหลังจากเข้าพรรษาได้ 2 เดือนพอดีเป็นต้นไปจนถึงออกพรรษา ไปอีกตามระยะเวลาอันสมควรจะมีประเพณีกินสลากหรือ ตานสลากภัต สำหรับชาวเหนือถือว่า เป็นประเพณีทำบุญกลางบ้านที่ยิ่งใหญ่และสำคัญเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พระภิกษุรับนิมนต์เพื่อมารับการถวาย ทานโดยการจับสลาก โดยถ้าอยู่ใกล้ติดแม่น้ำน่านก็จะมีการแข่งเรือด้วย ถ้าไม่มีแม่น้ำก็ไม่มีการแข่งเรือจะมีการประกวดครัวตาน
งานแข่งเรือประเพณีฉลองงาช้างดำจังหวัดน่าน
วันที่จัดงาน: เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: แม่น้ำน่าน
ประเพณีแข่งเรือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานนิยมจัดให้มีขึ้นในงานประเพณี ตานก๋วยสลาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2479 ได้จัดให้มีการแข่งเรือในงาน ทอดกฐินสามัคคีสืบทอดมาจนถึงงานทอดกฐินพระราช ทานในปัจจุบัน ซึ่งจะมีในราวกลางเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายนทุกปี ภายหลังทางจังหวัด ได้ผนวกงานสมโภชงาช้างดำอันเป็นสมบัติล้ำค่าคู่บ้านคู่ เมืองของจังหวัดน่านเข้าไปด้วย เรือที่เข้าแข่งแต่ละลำใช้ไม้ซุงใหญ่ๆ เอามาขุดเป็นเรือ ตกแต่งหัวและ ท้ายเรือเป็นรูปหัวนาคและหางนาคอย่างสวยงาม ประเภทการแข่งขัน มีทั้งเรือใหญ่ เรือกลาง และเรือเล็ก รวมทั้งประเภทสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการประกวดกอง เชียร์อีกด้วย นับเป็นประเพณีที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
งานเทศกาลส้มสีทองและงานกาชาดจังหวัดน่าน
วันที่จัดงาน: เดือนธันวาคม
สถานที่จัดงาน: สนามกีฬาจังหวัดน่าน, อำเภอเมือง
ส้มสีทองเป็นผลผลิตทางการเกษตร ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน พันธุ์เดียวกับส้มเขียวหวาน แต่ส้มสีทองจะมีเปลือกสีเหลืองทองสวยงาม และรสชาติหวานหอมอร่อยกว่า เป็นเพราะอิทธิพลของดินฟ้าอากาศคืออุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนต่างกัน 8 องศา เป็นเหตุให้สาร “คาร์ทีนอยพิคเมนท์” ในเปลือกส้มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็น สีทองดังกล่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจมีหลายอย่าง ได้แก่ การประกวดขบวนรถส้มสีทอง การออกร้านนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมจากอำเภอต่างๆ และจากเมืองฮ่อน-หงสา สปป. ลาว การแสดงพื้นเมืองและมหรสพต่างๆ อีกมากมาย
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร