ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดน่าน, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดน่าน, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดน่าน

ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีร้านขายของที่ระลึกที่มีสินค้าให้เลือกซื้อตามความชอบ ที่ไม่น่าพลาดคือสินค้าโอท็อป ซึ่งมีทั้งงานศิลปหัตถกรรม ประจำท้องถิ่นและผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาแปรรูป ได้อย่างน่าสนใจ สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงอยู่หลายอย่างเช่น ผ้าลายน้ำไหล (ผ้าฝ้าย) ผลิต-ภัณฑ์หวาย เครื่องเงิน หัตถกรรมชาวเขา
ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา
ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ดอยซิลเวอร์แฟคเตอรี่
ดอยซิลเวอร์แฟคเตอรี่
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
บ้านทนันไชย
บ้านทนันไชย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ศิลปะและหัตถกรรม / สิ่งทอ
กลุ่มบ้านน้ำงาว
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ผ้าทอ, โอท็อป
โทร.: 0 5477 9300

จันทร์สมการทอ
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าวังผา
ผ้าและสิ่งทอ
โทร.: 0 5477 1519, 0 5479 9074

ลายผ้าโบราณ
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าวังผา
ผ้าทอ
โทร.: 0 5474 1719
ผ้าน่าน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ผ้าฝ้าย
โทร.: 0 5477 4229

กลุ่มพัฒนาไทยพายัพ

สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ผลิตภัณฑ์ชาวเขา, สิ่งทอ
โทร.: 0 5471 0230, 0 5477 2520
โรงแรม: โรงแรมใน น่าน
ทองและเครื่องประดับ
บันเทิงเครื่องเงิน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องเงิน
โทร.: 0 5479 2309, 08 1883 6293

จางตระกูล
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องประดับเงิน
โทร.: 0 5471 0016, 0 5477 1357

ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องเงิน, เครื่องประดับเงิน
โทร.: 08 1980 2772, 0 5471 0177

ชุติมาเครื่องเงิน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องเงิน
โทร.: 0 5470 1109, 08 1724 4388
ดอยซิลเวอร์แฟคเตอรี่
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ทองและจิวเวอร์รี่
โทร.: 0 5479 1650

ฝ้ายเงิน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องเงิน
โทร.: 0 5474 1564

นำชัยเครื่องเงิน
สถานที่ตั้ง : อำเภอปัว
เครื่องเงิน
โทร.: 08 1951 6974, 0 5479 2375

กลุ่มพัฒนาไทยพายัพ
สถานที่ตั้ง : อำเภอปัว
เครื่องเงิน
โทร.: 0 5471 0230, 0 5477 2520
สินค้าพื้นเมือง / ของฝากและของที่ระลึก
บ้านทนันไชย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ของฝากและของที่ระลึก
โทร.: 0 5471 0515
 
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร