สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส, ที่เที่ยวจังหวัดนราธิวาส


สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาส
เจดีย์สิริมหามายา (Siri Maya Pagoda)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองนราธิวาส
เจดีย์สิริมหามายาซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังเหนือซุ้มประตูทั้ง 4 ทิศ มีเจดีย์รายประดับอยู่ภายในประดิษฐานพระพรหมบนยอดสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ เนินเขาถัดไปอีกลูกหนึ่งเป็นที่ตั้งของอุโบสถ ผนังด้านนอกทั้งสี่ด้านประดับกระเบื้องดินเผาแกะสลัก ด้านหลังเป็นรูปช้างหมอบถวายดอกบัว หน้าบันไดเป็นรูปนักรบมีเทวดาถือคนโทถวาย คนท้องถิ่นเป็นผู้สร้างเจดีย์มอบให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ศาสนสถาน (Religious Site)
มัสยิดกลางนราธิวาส (New Central Mosque)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
มัสยิดตั้งอยู่ที่บ้านบางนราเพียงก่อนที่หาดนราทัศน์เป็นมัสยิดกลางประจำจังหวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2524 เป็นสถานที่ศาสนาเคารพอย่างสูงโดยชาวไทยมุสลิม สร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น แบบอาหรับ ชั้นล่างจะเป็นห้องประชุมใหญ่ ห้องทำละหมาดอยู่ 2 ชั้นบน ยอดเป็นโดมขนาดใหญ่ มีหอสูงสำหรับส่งสัญญาณอาซานเรียกชาวมุสลิมเข้ามาละหมาด พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในวัดเขากง 6 กิโลเมตรจากตัวเมือง อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอระแงะ เมืองนราธิวาส เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทองปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา องค์พระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกสีทอง หน้าตักกว้าง 17 เมตร ความสูงวัดจากพระเกศบัวตูมถึงบัวใต้พระเพลา 24 เมตร จัดเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งที่งดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โรงแรมใน นราธิวาส สถานที่ตั้ง : อำเภอบาเจาะ
ตั้งอยู่ที่บ้านตะโละมาเนาะ ตำบลลุโบะสาวอ ห่างจากจังหวัดนราธิวาส เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 42 แล้วแยกที่บ้านบือราแง คนในท้องถิ่นเชื่อว่านายวันฮูเซ็น อัส-ซานาวี เป็นครูศาสนาเป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2167  มัสยิด 300 ปี

ปัจจุบันมัสยิดนี้ยังใช้เป็นสถานประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม หากต้องการเข้าชมภายในต้องได้รับอนุญาตจากโต๊ะอิหม่ามประจำหมู่บ้าน โดยทั่วไปเข้าชมได้บริเวณภายนอกเท่านั้น นอกจากนั้นหมู่บ้านตะโละมาเนาะในอดีตยังเป็นแหล่งผลิตคัมภีร์อัลกุรอานที่เขียนด้วยมือ ด้านข้างมัสยิดมีสุสานชาวมุสลิม ถ้าเป็นของผู้ชายหินที่ประดับอยู่บนหลุมฝังศพจะมีลักษณะกลม ถ้าเป็นของผู้หญิงจะเป็นหินเพียงซีกเดียว

สถานที่ตั้ง : อำเภอบาเจาะ
ตั้งอยู่ในอำเภอบาเจาะ บนเส้นทางหลวงบาเจาะ – รามัญ วัดเป็นที่รู้จักกันดีจากชื่อเสียงของอดีตเจ้าอาวาสและเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อแดงที่มรณะภาพไปในปี พ.ศ 2522 รวมอายุได้ 90 ปี ภายหลังจากที่ท่านได้มรณะภาพไปแล้ว ศพของท่านยังไม่เน่าเปื่อย ประชาชนจึงได้เกิดความศรัทธาและนำศพของท่านไปบรรจุไว้ในโลงแก้ว เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไป วัดเชิงเขา สถานที่ตั้ง : อำเภอตากใบ
ท่านพระครูโอภาสพุทธคุณ (พุด) เป็นผู้เริ่มก่อตั้งวัดนี้ขึ้นและต้องไปขอที่ดินจากพระยากลันตันเพื่อที่จะสร้างวัด เมื่อปี พ.ศ. 2416 สมัยนั้นดินแดนตากใบยังเป็นของรัฐกลันตันอยู่ วัดนี้มีส่วนเกี่ยวพันกับกรณีแบ่งแยกดินแดนตากใบประเทศสยามกับประเทศมลายู ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษในขณะนั้น (สมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2452) โดยฝ่ายไทยได้มีการยกเอาพระพุทธศาสนา วัดและศิลปะในวัดเป็นเครื่องต่อรองการแบ่งปันเขตแดน อังกฤษจึงยอมรับเหตุผล โดยให้นำเอาแม่น้ำโกลกตรงบริเวณที่ไหลผ่านเมืองตากใบ (แม่น้ำตากใบ) เป็นเส้นแบ่งเขตแดน วัดนี้จึงรู้จักในอีกนามหนึ่งว่า "วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย"

การเดินทาง จากตัวเมืองออกไปตามเส้นทางสาย นราธิวาส-ตากใบ (ทางหลวงหมายเลข 4085) ถึงสี่แยกตลาดอำเภอตากใบแล้วเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 100 เมตร จะถึงปากทางเข้าวัด

สถานที่ตั้ง : อำเภอสุไหงโก-ลก
ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ตั้งอยู่ที่ซอยภูธร ถนนเจริญเขต ในเขตเทศบาลตำบลสุไหงโกลก เดิมทีเจ้าแม่โต๊ะโมะนี้ประดิษฐานอยู่ที่บ้านโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน ต่อมาชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่อำเภอสุไหงโกลก เป็นที่นับถือของชาวสุไหงโกลกและชาวจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวจีนในประเทศมาเลเซียเป็นอย่างมากทุกๆ ปี จะมีการจัดงานประเพณีประจำปีที่บริเวณศาลเจ้า ตรงกับวันที่ 23 เดือนสามของจีน (ประมาณเดือนเมษายน) ในงานจะมีกิจกรรมมากมายเช่น มีการจัดขบวนแห่เจ้าแม่ ขบวนสิงโต ขบวนเองกอ ขบวนกลองยาวและยังมีพิธีกรรมเดินลุยไฟด้วย พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ (Thaksin Ratchaniwet Palace)
สถานที่ตั้ง : อำเภอตากใบ
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บนเขาตันหยงมัส ตำบลกะลุวอเหนือ ด้านริมทะเลใกล้กับอ่าวมะนาว ห่างจากตัวจังหวัดนราธิวาสตามทางหลวงหมายเลข 4084 (นราธิวาส-ตากใบ) เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2516 ภายในเขตพระราชฐานประกอบด้วยพระตำหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและของพระบรมวงศานุวงศ์ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ทำให้มีบรรยากาศร่มรื่น ยังมีศูนย์ศิลปาชีพซึ่งเป็นแหล่งฝึกงานเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกรวมทั้งจำหน่ายด้วย เมื่อพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ได้พำนักในพระตำหนักฯ
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. เว้นเฉพาะช่วงที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมเท่านั้น ซึ่งปกติจะเป็นช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม การเดินทางสามารถนั่งรถโดยสารประจำทางเส้นที่ไปอำเภอตากใบและลงที่หน้าพระตำหนักได้ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โละจูด (Lochut Folk Museum)
สถานที่ตั้ง : อำเภอแว้ง
พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ 11 กิโลเมตรจากสำนักงานแขวงอำเภอ หมู่บ้านซูแก พิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปวัตถุโบราณมีการขุดพบในพื้นที่ และยังเป็นที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณ เช่น มีดสไตล์มาเลย์และเครื่องปั้นดินเผาอย่างดีหลายรายการมีอายุอย่างน้อย 1,000 ปีขึ้นไป
ตลาด (Market)
ด่านตากใบ (Taba Checkpoint or Tak Bai Checkpoint)
สถานที่ตั้ง : อำเภอตากใบ
ตั้งอยู่ที่บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อยู่ห่างจากตัวอำเภอตากใบราว 3 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 4084 (อำเภอเมือง-อำเภอตากใบ) เป็นช่องทางการท่องเที่ยวและค้าขายระหว่างประเทศไทย - มาเลเซีย อีกแห่งหนึ่งนอกจากด่านสุไหงโกลก การข้ามพรมแดนเป็นไปได้โดยเรือหางยาวหรือแพขนานยนต์ก็ได้ (จะอยู่กันคนละท่า) ออกทุก 15 นาที วิ่งระหว่างเวลา 6.30-17.15 น.
ด่านสุไหงโกลก (Su-ngai Kolok Checkpoint)
สถานที่ตั้ง : อำเภอสุไหงโก-ลก
เป็นด่านการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด และยังเดินทางข้ามไปมาได้สะดวกทั้งคนไทยและคนมาเลย์ มีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศ เปิดตั้งแต่ 05.00-21.00 น. ชาวไทยมักข้ามไปยังฝั่งรันตูปันยังเพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ของกินเล่น ส่วนคนมาเลย์จะข้ามมาซื้ออาหารและผลไม้ อุทยานสวนอ่าวมะนาว (Ao Manao Forest Park)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือหาดยาวประมาณ 4 กิโลเมตร เชื่อมต่อเป็นชายหาดที่ยาวต่อเนื่องจากชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจังหวัดปัตตานี แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มโดยภูมิประเทศเป็นหิน ขอบเขตที่หาดอ่าวมะนาวที่พระราชตำหนักทักษิณราชนิเวศอยู่ทางใต้ ชายหาดเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนกับสวนรุกขชาติ ที่เต็มไปด้วยต้นสน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายหาดระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร พันธุ์ไม้ที่พบจะเป็นไม้ที่ชอบความแห้งแล้งเช่น จักทะเล มะนาวผี เตยทะเล (ผลมีหน้าตาคล้ายสับปะรด) สามารถพบได้ในพื้นที่นี้ ที่พักส่วนตัวบริเวณใกล้เคียงมีการเปิดบริการพักค้างคืนมีบ้านพักของเอกชนในบริเวณใกล้เคียงให้บริการ

การเดินทาง จากอำเภอเมืองนราธิวาส ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4084 (นราธิวาส-ตากใบ) ประมาณ 3 กิโลเมตร และมีทางแยกไปสู่หาดอีก 3 กิโลเมตร
พระพุทธอุทยานเขากง (Khao Kong Buddhist Park)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ครอบคลุมพื้นที่ 142 ไร่ (56.8 ไร่) ในตำบลลำภู ประมาณ 9 กิโลเมตรจากตัวเมืองบนเส้นทางนราธิวาส - ระแงะ (ทางหลวงหมายเลข 4055) สถานที่สำคัญในวัดเขากงและพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทองปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา เป็นศิลปะสกุลช่างอินเดียตอนใต้ เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2509 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2512 หน้าตักกว้าง 17 เมตร ความสูงวัดจากพระเกศบัวตูมถึงบัวใต้พระเพลา 24 เมตร จัดเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งที่งดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้
อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหงปาดี (Budo-Su-ngai Padi Mountain Range National Park)
สถานที่ตั้ง : อำเภอบาเจาะ
พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาสันกาลาคีรีที่แบ่งเขตแดนไทย-มาเลเซีย พื้นที่ส่วนใหญ่เคยเป็นที่อาศัยอยู่โดยกองโจร ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีผู้ใดเข้ามาสัมผัสความมหัศจรรย์ของผืนป่าดงดิบแห่งนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง ในปี พ.ศ. 2517 กรมป่าไม้จึงจัดตั้งอุทยานน้ำตกปาโจและกลายมาเป็นอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 294 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของนราธิวาส ยะลาและปัตตานี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา-บาลา (Hala-Bala Wildlife Reserve)
สถานที่ตั้ง : อำเภอแว้ง
ผู้รักธรรมชาติไม่ควรพลาด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา - บาลา เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า แห่งใหม่ของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ 2539 อยู่ใกล้ชายแดนไทยมาเลเซีย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 433.16 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทิวเขาสันกาลาคีรี ป่าฮาลาและป่าบาลาเป็นผืนป่าดงดิบที่ไม่ต่อเนื่องกัน แต่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเดียวกัน คือ ป่าฮาลา ในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลาและอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส แต่ส่วนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปศึกษาธรรมชาติได้จะเป็นป่าบาลาเท่านั้น ป่าบาลามีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอแว้งและอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ชายหาดนราทัศน์ (Naratat Beach)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ชายหาดนราทัศน์ เป็นชายหาดธรรมชาติ มีหาดทรายสีขาวงดงามยาว 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ใกล้บริเวณปากแม่น้ำบางนรา ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือกอและที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วย บริเวณรอบๆชายหาดเต็มไปด้วยต้นสนทะเลให้ร่มเงา บรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับชการมากผักผ่อนหย่อนใจ ร้านอาหารริมหาดบริการอาหารใต้หลายแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และที่มีหมู่บ้านชาวประมงอยู่โดยตามริมแม่น้ำบางนรา และบริเวณเวิ้งอ่าวมีเรือกอและของงชาวประมงจอดยู่มากมาย

ในวันศุกร์ชาวบ้านจะไปสวดมนต์และเป็นวันหยุด อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการซื้อของในวันหยุด หมู่บ้านตั้งอยู่ที่ตำบลโคกเตียนประมาณ 16 กิโลเมตรจากเมืองบนทางหลวงหมายเลข 4136 (นราธิวาส - บ้านทอน)

สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือหาดยาวประมาณ 4 กิโลเมตร เชื่อมต่อเป็นชายหาดที่ยาวต่อเนื่องจากชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจังหวัดปัตตานี แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มโดยภูมิประเทศเป็นหิน ขอบเขตที่หาดอ่าวมะนาวที่พระราชตำหนักทักษิณราชนิเวศอยู่ทางใต้ ชายหาดเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนกับสวนรุกขชาติเต็มไปด้วยต้นสน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายหาด ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร พันธุ์ไม้ที่พบจะเป็นไม้ที่ชอบความแห้งแล้งเช่น จักทะเล มะนาวผี เตยทะเล (ผลมีหน้าตาคล้ายสับปะรด) สามารถพบได้ในพื้นที่นี้ ที่พักส่วนตัวบริเวณใกล้เคียงมีการเปิดบริการพักค้างคืนมีบ้านพักของเอกชนในบริเวณใกล้เคียงให้บริการ เส้นทางหลวงหมายเลข 4084 (นราธิวาส-ตากใบ) ประมาณ 3 กิโลเมตรและมีทางแยกไปสู่หาดอีก 3 กิโลเมตร สถานที่ตั้ง : อำเภอบาเจาะ
น้ำตกนี้สูง 60 เมตรนับว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและสวยงามแห่งหนึ่งของภาคใต้ ตั้งอยู่1 กิโลเมตรจากอำเภอบาเจาะ หรือ จากตัวจังหวัดนราธิวาส 26 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 42 ไปยังอำเภอบาเจาะถึงบริเวณสี่แยกเข้าตัวอำเภอ ให้เลี้ยวเข้าไปตามถนนอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี สถานที่ตั้ง : อำเภอสุไหงปาดี
น้ำตกฉัตรวาริน อยู่ที่ตำบลโต๊ะเด็ง ไม่ไกลจากตัวเมือง ไปตามทางหลวงหมายเลข 4056 ถึงโรงพยาบาลสุไหงปาดีแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนอีก 6 กิโลเมตร ทางเข้าลาดยางตลอด อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำตลอดทั้งปี สภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ป่าพรุโต๊ะแดง สถานที่ตั้ง : อำเภอสุไหงโกลก
อยู่ห่างจาก อำเภอสุไหงโกลก บนถนนไปตากใบ ประมาณ 19 กิโลเมตร ป่าพรุโต๊ะแดงเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 เอเคอร์ เป็นเขตป่าพรุที่หลงเหลืออยู่ในประเทศไทยและที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน พื้นที่ยังคงอุดมไปด้วยพืชสัตว์ ป่าพรุสิรินธร เป็นหนึ่งในจำนวนป่าพรุที่เหลืออยู่ในประเทศไทย มีสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์หลายชนิดในป่านี้ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากกับการศึกษา และดำเนินงานวิจัยวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ พันธุ์ไม้ที่พบในป่าพรุมีกว่า 400 ชนิดและสัตว์ป่าที่พบกว่า 200 ชนิด เช่น ค่าง ชะมด หมูป่า หมีขอ แมวป่าหัวแบน (ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองที่หายากอีกชนิดหนึ่งของไทย) หนูสิงคโปร์ พบค่อนข้างยากในคาบสมุทรมลายูแต่ชุกชุมมากบนเกาะสิงคโปร์ สำหรับประเทศไทยพบในที่ชุกชุมในป่าพรุโต๊ะแดงนี้เท่านั้น
น้ำตกสิรินธร (Sirindhorn Waterfall)
สถานที่ตั้ง : อำเภอแว้ง
น้ำตกสิรินธร ลักษณะโดยทั่วไปไม่ใช่น้ำที่ตกมาจากผาสูง หากแต่เป็นลักษณะธารที่ค่อยๆ ลาดไหลมาจากแนวป่าสูง มีแอ่งน้ำลานหิน นั่งพักผ่อนได้ ธารน้ำตกจะไหลไปรวมที่คลองอัยกาดิง มักจะมีคนท้องถิ่นเข้ามาเที่ยว สิ่งที่ควรชมนอกเหนือจากน้ำตกก็คือ โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการรวบรวมไว้กว่า 200 ชนิด โดยจัดปลูกพรรณไม้ต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ตามสภาพธรรมชาติและมีป้ายบอกชื่อ รวมทั้งประโยชน์ใช้สอยติดไว้ให้ศึกษา มีความน่าสนใจทั้งในแง่พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และการนำมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อพัฒนาเป็นไม้ประดับและพืชเศรษฐกิจ ผู้สนใจเข้าชมได้ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. หมู่บ้านทอน(Banthon Village)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โบราณหมู่บ้านประมงไทยมุสลิมบ้านทอน ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองตามเส้นทางนราธิวาส-บ้านทอน (ทางหลวง 4136) หมู่บ้านเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับศูนย์แหล่งผลิตเรือกอและทั้งของจริงและจำลอง เรือกอและจำลองมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักหมื่น ซึ่งถือว่าเป็นรูปสวยงามของศิลปะท้องถิ่นและเป็นเยาวชนและเด็กที่มีอายุตั้งแต่13 ปีขึ้นไป
หมู่บ้านยะกัง (Ban Yakang)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งนราธิวาสยังเป็นหมู่บ้านบางนรา ปัจจุบันหมู่บ้านเป็นศูนย์ผลิตผ้าบาติกหลักที่มีความโดดเด่นที่ทำแบบดั้งเดิมที่มีการออกแบบที่สวยงามและสีสันน่าสนใจ เป็นผ้าอเนกประสงค์ที่เป็นที่นิยมในทั้งหมู่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร