ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดนราธิวาส, การเดินทางไปจังหวัดนราธิวาส, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง, การเดิทางโดยเครื่องบิน

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดนราธิวาส
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร และทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง หาดใหญ่ และต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 42 เข้าสู่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ระยะทางประมาณ 1,149 กิโลเมตร
โดยรถประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด ให้บริการรถโดยสาร สายกรุงเทพฯ-นราธิวาส และกรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ทุกวัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0 2435 1199-200 หรือที่สถานีขนส่งนราธิวาส โทร. 0 7351 1845 และสถานีขนส่งสุไหงโก-ลก 0 7361 2045 เว็บไซต์ www.transport.co.th
ตรวจสอบตารางเวลารถประจำทาง

จากนราธิวาส มีรถโดยสารไปยังกรุงเทพฯ ออกจากสถานีขนส่ง บริเวณถนนสุริยะประดิษฐ์ ตั้งอยู่ใกล้สถานีตำรวจ รถออก 4 เที่ยวต่อวัน และรถโดยสารที่ไปลงยังภูเก็ต ปัตตานี หาดใหญ่ สงขลา ตรัง กระบี่ และพังงา 3 เที่ยวต่อวัน
นอกจากนี้ยังมีบริการรถตู้จากนราธิวาส ไปยังหาดใหญ่
โดยรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบริการเดินรถไฟระหว่าง กรุงเทพฯ – ตันหยงมัส (นราธิวาส) – สุไหงโกลก ทุกวันทั้งรถด่วนและรถเร็ว เริ่มที่ช่วงเวลา 12.25 น. และ 14.45 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 1690 , 0 2223 7010 0 2223 7020 สำหรับสถานีขนส่งสไหงโกลก โทร. 0 7361 1162 , 0 7361 4406 หรือเข้าดูรายละเอียดได้ีที่เว็บไซต์ www.srt.motc.go.th รถไฟอยู่ห่างจากตัวเมืองทางตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร สามารถนั่งรถสองแถวมายังสถานีรขนส่งได้
ตรวจสอบตารางเวลารถไฟ
เครื่องบิน
บริษัทการบินไทยเปิดเที่ยวบินกรุงเทพฯ- นราธิวาส 2 เที่ยวต่อวัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0 2280 0060 , 0 2628 2000 หรือ สำนักงานนราธิวาส โทร. 0 7351 1161 , 0 7351 3090 หรือเข้าดูเว็บไซต์ www.thaiairways.com

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร