ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดเพชรบูรณ์, การเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยรถยนต์
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี เลยไปจนถึงแยกพุแค ตรงกิโลเมตรที่ 125 แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านอำเภอชัยบาดาล อำเภอศรีเทพ อำเภอวิเชียรบุรี ต่อไปอีกประมาณ 221 กิโลเมตร ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทางประมาณ 346 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงอำเภอวังน้อยแล้วแยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 117 ตรงเข้าจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นใช้ทางหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ผ่านเขาค้อ-หล่มสัก เข้าจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทาง 547 กิโลเมตร

นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางเป็นวงกลมได้โดยเลือกเดินทางไปตามเส้นทางที่ 1 แล้วค่อยย้อนกลับเข้ากรุงเทพฯ ตามเส้นทางที่ 2
โดยรถประจำทาง
มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก-เขาค้อ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันะละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้วด้วย
การเดินทางมายังจังหวัดเพชรบูรณ์
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม
รถสองแถว เป็นรถสองแถวที่บริการเดินรถไปตามเส้นทางต่างรอบจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น สายเพชรบูรณ์-เขาค้อ สายเพชรบูรณ์-วังชมพู สายเพชรบูรณ์-น้ำตกตาดหมอก เป็นต้น สามารถเหมาไปเที่ยวได้
รถสามล้อ ให้บริการในเขตตัวเมืองเพชรบูรณ์ อัตราค่าบริการตกลงกันตามระยะทาง และแบบเหมาจ่าย เริ่มต้นที่ 15-20 บาท
รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีให้บริการในตัวเมือง มีมากย่านตลาดสดเทศบาล ค่าบริการเริ่มต้นที่10 บาท

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร