สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง, ที่เที่ยวจังหวัดพัทลุง

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดพัทลุง
วังเจ้าเมืองพัทลุง หรือ วังเก่า-วังใหม่ (Wang Chao Mueang Phatthalung or Wang Kao-Wang Mai)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วังเจ้าเมืองพัทลุงตั้งอยู่ใกล้กับวัดวัง เดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งคือ วังเก่าสร้างในสมัยพระยาพัทลุง (น้อย จันทโรจนวงษ์) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อมาวังได้ตกทอดมาจนถึงนางประไพ มุตามะระ บุตรีของหลวงศรีวรฉัตร ส่วนวังในสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2432 โดยพระยาอภัยบริากษ์จักราวิชิตพิพิธภักดี (เนตร จันทโรจนวงษ์) บุตรชายของพระยาพัทลุงซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุง ครอบครัวจันทโรจนวงษ์ ได้มอบวังนี้ให้เป็นสมบัติของชาติและกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานวังเก่าในปี พ.ศ 2535
ศาสนสถาน (Religious site)
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (Phra Phutthanirokhantarai Chaiwat Chaturathit)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศtหรือเรียกว่า"พระศรีมุมเมือง" เป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้และปูชนียวัตถุคู่เมืองของพัทลุง ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจตุรมุข บริเวณด้านหน้าระหว่างศาลากลางจังหวัดกับศาลจังหวัดพัทลุง เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ปางสมาธิ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุงเมื่อปี พ.ศ. 2511 สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปำ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามทางเส้นหลวงหมายเลข 4047 (เส้นทางเดียวกับเขาอกทะลุ) ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เดิมเป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ต่อมาได้สร้างขึ้นใหม่โดยพระยาพัทลุง (ทองขาว) ในสมัยรัชกาลที่ 3 และเคยเป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยรัตนโกสินทร์ ต่อมาเมื่อย้ายเมืองพัทลุงไปตั้งที่ตำบลคูหาสวรรค์ ภายในอาคารมีจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและเทพชุมนุม

บริเวณระเบียงคดโดยรอบมีพระพุทธรูปปูนปั้น 108 องค์ นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์ วิหารและธรรมาสน์ลายทองสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับพระอุโบสถ เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมไทย วัดคูหาสวรรค์ สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่เชิงเขาคูหาสวรรค์ ใกล้ๆ ตัวตลาดพัทลุงเลี้ยวด้านซ้ายมือตรงถนนเขาหัวแตกก็จะถึงตัววัด วัดสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาและถูกปรับมาให้เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในจังหวัด ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่และพระพุทธรูปนั่งประดิษฐาน บริเวณหน้าถ้ำมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลปัจจุบัน
วัดเขียนบางแก้ว (Wat Khian Bang Kaeo)
วัดวัง สถานที่ตั้ง : อำเภอเขาชัยสน
จากตัวเมืองพัทลุงไปตามทางหลวงหมายเลข 4081 เลยอำเภอเขาชัยสนไปประมาณ 7 กิโลเมตร ในเขตบ้านบางแก้วใต้บริเวณกิโลเมตรที่ 14 จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือประมาณ 2.5 กิโลเมตร วัดเขียนตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระธาตุบางแก้ว สร้างแบบเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชแต่ขนาดเล็กกว่า เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เชื่อว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณวัดเขียนนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาก่อน เพราะพบซากปรักหักพังของศิลาแลง และพระพุทธรูปมากมาย อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (Phraya Thukrat monument )
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ที่สี่แยกท่ามิหรำในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ตามประวัติกล่าวว่าพระยาทุกขราษฎร์ เดิมเป็นพระ ชื่อพระมหาช่วย จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าเลไลยก์ ในรัชกาลที่ 1 ซึ่งขณะนั้นเกิดสงคราม 9 ทัพกองทัพสงครามเอาที่พระมหาช่วย พระยาพัทลุนำชาวบ้านเพื่อต่อต้านกองทัพพม่าจนแตกพ่าย เมื่อลาสิกขาบทแล้วได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาทุกขราษฎร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทำราชการเมืองพัทลุง มีตำแหน่ง "พระยา" เทียบเท่าเจ้าเมือง
อุทยานนกน้ำทะเลน้อย (Thale Noi Waterfowl Reserve)
สถานที่ตั้ง : อำเภอควนขนุน อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
อุทยานนกน้ำทะเลน้อย เป็นอุทยานนกน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4048 จากอำเภอเมืองพัทลุง-อำเภอควนขนุน ไปสุดที่ทะเลน้อย ระยะทาง  32 กิโลเมตร ถนนเป็นยางมะตอยปูตลอดทาง เป็นความรับผิดชอบของกรมป่าไม้และครอบคลุม 450 กิโลเมตรแบ่งเป็น พื้นดิน 422 ตารางกิโลเมตร (94%) และ พื้นน้ำ 28 กิโลเมตร (6%) ทะเลมีความกว้าง5 กิโลเมตรและยาว 6 กิโลเมตรความลึกเฉลี่ย 1.2 เมตร ทะเลน้อยแห่งนี้ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีนกน้ำประจำถิ่นและนกอพยพอยู่มากกว่า 187 ชนิด ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาธรรมชาติ และพรรณไม้น้ำได้ดีที่สุด คือ ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม และยังเป็นช่วงที่ทะเลสาบเต็มไปด้วยบัวสีชมพูที่บานสะพรั่งเต็มท้องน้ำ

ในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาทำรัง ทะเลน้อยยังมีพันธุ์ไม้หลายชนิด ที่นี่เป็นที่แพร่หลายของ นกกระสา และครอบครัวนกกระสา เช่น นกกระยางสีเหลือง, นกกระยางใหญ่, นกกระสา, นกกระสาแดงเป็ด เช่น นกอีโก้ง นกพริก นกเป็ดแดง นกเป็ดคับแค นกเป็ดผี นกกาบบัว นกอีล้ำ นกอีลุ้ม นกกะปูด นกนางนวล นกนางแอ่น นกยางเฟีย นกอัญชัญ นกกระสาแดง นกกระสานวล อีกา เหยี่ยวต่างๆ นกกระเต็นทั่วไปและนกนางแอ่น เวลาที่ดีที่สุดในการศึกษาพืชและสัตว์เป็นช่วง ตุลาคม – มีนาคม เมื่อมีความอุดมสมบูรณ์ของนกและบัวสีชมพูบานเต็มครอบคลุมสำรอง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านและดูอุตสาหกรรมกระท่อม เช่น การทำเสื่อทะเลน้อยได้รับการชื่อว่าเป็นบริเวณแรกพื้นที่ชุ่มน้ำในโลกในประเทศไทย อุทยานนกน้ำทะเลน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนของพื้นที่หนึ่ง ที่มีการพัฒนาเป็นหนึ่งในศูนย์ การศึกษาลักษณะภูมิประเทศของประเทศที่สำคัญที่สุด ดังนั้นนกน้ำทะเลน้อยมีหลายชนิดการระมัดระวัง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในทะเลน้อยเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นักท่องเที่ยวสามารถนำเรือจากท่าเรือทะเลน้อยและต่อไปสองเส้นทางคือ เส้นทางแรกสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยการบริการจากชุมชนทะเลน้อย และเส้นทางที่สองของนักวิชาการและศึกษาธรรมชาติ โดยการขออนุญาตและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เขตสงวน มีที่พักสะดวกสบายให้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกรมป่าไม้ในกรุงเทพฯ โทร : 0 2579 7223, 0 2579 5734, และเขตสงวนทะเลน้อย โทร : 0 7461 5722 เดินทางโดยรถไฟสามารถลงรถที่สถานีปากคลองและต่อด้วยรถยนต์ไปทะเลน้อยระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีบรรพต
อยู่ในบ้านในวัง ตำบลเขาปู่ประมาณ 37 กิโลเมตรจากตัวเมือง ทางหลวงหมายเลข 41 ที่อำเภอควนขนุนแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4164 ถึงอำเภอศรีบรรพต ขับไปประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายอีก 4 กิโลเมตรถึงสำนักงานอุทยาน พื้นที่ก็ยังคงเป็นป่าหนาแน่น มีพรรณไม้หลายชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเช่น ไม้ยาง ตะเคียน หลุมพอ กระบาก จำปาป่า พิกุล เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่ามีจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประมาณ 60 ชนิด เช่น เลียงผา เก้ง กวาง ค้างคาวมงกุฎเล็ก ค้างคาวปีกถุงเคราดำ เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ 433,750 ไร่

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานมีดังต่อไปนี้ :

ถ้ำมัจฉาปลาวน (Matcha Pla Won cave)
อยู่ใกล้สำนักงานใหญ่สวน ภายในถ้ำมี หินงอกหินย้อยเหมือนม่านที่สวยงามและบ่อ 400 ตารางเมตรเต็มไปด้วยปลา บ่อนี้เกิดจากน้ำที่ไหลผ่านเขาและปากถ้ำเป็นหินสีดำและปกคลุมด้วยต้นไม้ร่มรื่น

น้ำตกเหรียงทอง (Riang Thong waterfall)
อยู่ห่างจากชุมชนตลาดเขาปู่ประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกเหรียงทอง มีแหล่งต้นน้ำไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขานครศรีธรรมราชและได้รับการขนานนามว่า "น้ำตกร้อยชั้น" ชั้นที่สวยงามที่สุดคือ ชั้นที่ 13 ซึ่งมีจุดชมวิวนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลน้อยและเขาปู่เขาย่า

จุดชมวิวผาผึ้ง (Pha Phung observation point)
ประมาณ 250 เมตรจากสำนักงานใหญ่จุดเด่นของผาผึ้งคือ ในราวประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี จะมีผึ้งหลวงมาทำรังนับเป็นร้อยรังบริเวณหน้าผา เมื่อฤดูฝนมาถึงผึ้งจะทิ้งรังปล่อยให้เป็นรังร้าง จุดชมวิวผาผึ้งนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอุทยานฯ และพรรณไม้ต่างๆ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ (Nature trails)
เส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติ มี 2 เส้นทางศึกษาธรรมาติที่เหมาะสำหรับศึกษาพืชพรรณต่างๆ นอกจากนี้ในพื้นที่ของสำนักงานยังมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และศูนย์จัดแสดงนิทรรศการขนาดย่อม สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยน์สำหรับนักที่องเที่ยว จัดแสดงนิทรรศการประกอบคำอธิบาย และมีห้องประชุมสำหรับกรจัดประชุมสัมนาขนาด 30 ที่นั่ง นอกจากนี้ยังมีบริเวณกางเต็นท์ประมาณ 50 เต็นท์บริเวณอุทยาน
สำหรับผู้ที่สนใจเดินป่าในเวลากลางคืน โปรดติดต่อสำนักงานอุทยาน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต โทร 0 7461 9654 หาดแสนสุขลำปำ (Hat Saen Suk Lam Pam)
หาดแสนสุขลำปำ สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ห่างจากวัดวังไปตามทางหลวงหมายเลข 4047 (ถนนสายพัทลุง – ลำปำ) ประมาณ 2 กิโลเมตร ร่มรื่นด้วยต้นสนริมหาดทะเลสาบสงขลา และทะเลสาปสงขลาเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีฝูงปลาลำปำพื้นเมืองในพื้นที่นี้ มีศาลากลางน้ำ ชื่อ "ศาลาลำปำที่รัก" สำหรับชมทิวทัศน์บริเวณทะเลสาบ และจากบริเวณชายหาดมีสะพานเชื่อมไปยังเกาะลอย ซึ่งเป็นเกาะที่เกิดจากการทับถมของตะกอนปากน้ำลำปำที่สามารถเห็นปลาโลมาได้บ่อย สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ในตำบลท่ามะเดื่อประมาณ 33 กิโลเมตรจากเมืองพัทลุงไปตามถนนเพชรเกษมประมาณ 20 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าเขาชัยสน - จงเก (ทางหลวงหมายเลข 4081) และเลี้ยวขวาบริเวณหน้าที่ทำการอำเภอเขาชัยสนอีกประมาณ 5 กิโลเมตร หน้าที่ว่าการอำเภอจะมีรถจักรยานยนต์รับจ้างบริการนักท่องเที่ยว คลองหูแร่ มีสภาพเป็นคลองขนาดใหญ่ น้ำใสสะอาด พื้นคลองเป็นทรายและโขดหิน บริเวณน้ำลึกเหมาะแก่การพักผ่อนหรือลงเล่นน้ำ มีร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีนครินทร์
อยู่ที่ตำบลบ้านนาจากอำเภอเมืองพัทลุงไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 27 กิโลเมตร อุทยานมีพื้นที่ 167 ตารางกิโลเมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนอันเป็นต้นกำเนิดของลำธารหลายสายที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาในขณะที่สภาพป่าเต็มไปด้วยพรรณไม้แบบป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา ครอบคลุมในเขตจังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา โรงแรมใกล้ พัทลุง คลองหูแร่ สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีนครินทร์
อยู่ที่ตำบลบ้านนา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองพัทลุงไปตามเส้นทางพัทลุง-ตรัง (ทางหลวงหมายเลข 4) ประมาณ 21 กิโลเมตร ถ้ำห่างจากตัวถนนประมาณ 500 เมตรจากถนน ลักษณะเป็นถ้ำหินงอกและหินย้อย เป็นห้องโถงใหญ่ที่เป็นงานศิลปะธรรมชาติ ถ้ำมีสองระดับคือแรกอยู่ในระดับพื้นดินส่วนที่สองเป็นใต้ดิน บ้านถ้ำพระพุทธรูปในท่าที่แตกต่างกันมาก นอกเหนือจากความเงียบสงบธรรมชาติถ้ำเป็นสำคัญเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงสำหรับการทำสมาธิ สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีนครินทร์
อยุ่ที่หมู่ 4 ตำบลบ้านนา เส้นทางเดียวกันกับน้ำตกเขาคราม ประมาณ 3 กิโลเมตรจากทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีถ้ำสวยงามมากบริเวณรอบ ๆ เป็นที่ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบม้วนของดีศรีนครินทร์ สถานที่ตั้ง : อำเภอเขาชัยสน
สามารถเดินทางจากตัวจังหวัดไปทางใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 25 กิโลเมตร เมื่อถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 47 (บ้านท่านางพรหม) จะมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4081 ถึงอำเภอเขาชัยสน ประมาณ 7 กิโลเมตร บริเวณถนนสุขาภิบาล ซอย 2 ติดที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน เป็นถนนลูกรังเลี้ยวแยกขวามืออีกประมาณ 1 กิโลเมตรถึงหน้าผาเขาชัยสน เขตบ่อน้ำร้อนเป็นที่ตั้งสวนพักผ่อน ประมาณ 300 เมตร ถัดมาคือวัดบ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อนเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคบางอย่างได้
แหลมจองถนน (Laem Chong Thanon)
แหลมจองถนน สถานที่ตั้ง : อำเภอเขาชัยสน
อยู่ที่ตำบลจองถนน การเดินทางจากอำเภอเมืองขับตามถนนเพชรเกษมแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านเขาชัยสน 12 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 39 กิโลเมตร แหลมจองถนนเป็นหมู่บ้านชาวประมงอยู่บนเนินดินและลาดชันลงไปยังชายหาดทะเลสาบสงขลา มองเห็นทิวทัศน์ เกาะแก่งต่างๆ สถานที่ตั้ง : อำเภอตะโหมด
ใช้เส้นทางหมายเลข 4121 และต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 4237 ประมาณ 18 กิโลเมตร จนถึงวัดตะโหมด น้ำตกจะอยู่เลยวัดตะโหมดไปประมาณ 4-5 กิโลเมตร น้ำตกอยู่ในกลางป่าเขียวชอุ่มลักษณะของน้ำตกจะแบ่งเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีชื่อต่างกันมีแอ่งน้ำสามารถเล่นน้ำได้และที่ลานกว้างเหมาะสำหรับการพักผ่อน น้ำตกไพรวัลย์ สถานที่ตั้ง : อำเภอกงหรา
ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตำบลคลองเฉลิมใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงสามแยกกงหราเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4122 ประมาณ 29 กิโลเมตร และจะมีป้ายบอกทางไปน้ำตกอีก 3 กิโลเมตร หรือถ้านักท่องเที่ยวต้องการไปเที่ยวเองสามารถขึ้นรถสองแถวสายน้ำตกไพรวัลย์-พัทลุง ซึ่งคิวรถจะจอดอยู่เยื้องสถานีรถไฟพัทลุงเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. สถานที่ตั้ง : อำเภอกงหรา
สามารถเดินทางไปยังภูเขาอกทะลุได้จากวัดคูหาสวรรค์โดยการทางหลวงหมายเลข 4047 ตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านตะวันออกของสถานีรถไฟ ภูเขานี้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง มีความสูงประมาณ 250 เมตร มีบันไดนำขึ้นไปยอดเขา ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดได้โดยรอบ และมีโพรงทะลุมองสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองพัทลุงได้โดยรอบ ภูเขาอกทะลุ สถานที่ตั้ง : อำเภอปากพะยูน
หมู่เกาะสี่ เกาะห้า ตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลาและสามารถเดินทางไปยังเกาะได้โดยออกจากท่าเรือตำบลลำปำ (25 กิโลเมตร) หรือท่าเรือปากพะยูน (10 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง หมู่เกาะนี้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงนกนางแอ่นทะเล จึงถูกเรียกว่า เกาะรังนก ได้รับสัมปทานจากการเก็บรังนกขาย และธรรมชาติของเกาะนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่สวยงามที่สุดในพัทลุง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสและทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้บริเวณหน้าผา บริเวณใกล้เคียงอนุสาวรีย์ของท่าน นอกจากนี้เกาะสี่เกาะห้ายังเป็นพื้นที่สัมปทานของภาคเอกชน หากต้องการเดินทางไปเที่ยวบนเกาะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานอำเภอปากพะยูน ศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว (Shadow play handicrafts village)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ที่หมู่ 1 บ้านบางแก้วตำบลท่ามะเดื่อ คือประมาณ 9 กิโลเมตรจากทางแยกเพชรเกษม-ทางรถไฟ และ 200 เมตร จากรถไฟไปยังหมู่บ้านหัตถกรรม รวมระยะทางจากเมืองพัทลุงไปยังหมู่บ้านประมาณ 36 กิโลเมตร หมู่บ้านมีสมาชิก 25 คน แกะรูปหนังตะลุง หนังใหญ่ และรูปแบบใหม่ ๆ ตามผู้สั่งซื้อ ฝีมือประณีต งดงาม ส่งจำหน่ายทั่วประเทศและต่างประเทศ กว่า 15 ประเทศ สำหรับผู้สนใจดูและซื้อสินค้าหนังตะลุง
โปรดติดต่อติดต่อ : นายอิ่ม จันทร์ชุม โทร. 0 7469 7160 ประธานหมู่บ้าน หรือสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางแก้ว โทร. 0 7469 7380 สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ที่อำเภอบ้านโคกวัว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง อยู่ห่างจาะอำเภอเมืองไปทางสี่แยกใสยวนประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในด้านการทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว จนได้ชื่อว่า "หมู่บ้านกะลาเงินล้าน" แนวความคิดริเริ่มมาจากผู้นำชุมชนนายปลื้ม ชูคง ได้มีการนำกะลามะพร้าวมาออกแบบเป็นภาชนะสำหรับใช้ในครัวเรือน และครัวเรือนต่างๆ อีกร่วมกว่า 100 ครัวเรือน ต่อมาได้รับการสนับสนุกจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีการออกแบบผลิตภัณพ์ที่หลากหลายและมีคุณภาพเช่น ช้อน ถ้วยกาแฟ ถ้วยน้ำ กระบวยตักน้ำ ทัพพี โคมไฟและเครื่องประดับตกแต่งอื่นๆ ออกจำหน่ายต่างประเทศ
ผู้สนใจเข้าชมวิถีชีวิตชาวบ้านและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ติดต่อนายปลื้ม ชูคง โทร 0 7461 4512, 0 1465 5751

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร