ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดปทุมธานี, การเดินทางไปจังหวัดปทุมธานี, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง, การเดินทางโดยรถไฟ

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดปทุมธานี
โดยรถยนต์
จังหวัดปทุมธานีเชื่อมต่อกับกรุงเทพฯ ด้วยถนนหลายสาย จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 5 เส้นทาง:
เส้นทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) หรือถนนวิภาวดีรังสิต หรือโทลล์เวย์แล้วแยกซ้ายเข้าใช้เส้นทางหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) เป็นต้น
เส้นทางที่ 2 ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ดแล้วใช้เส้นทางหมายเลข 346 รังสิต-ปทุมธานี
เส้นทางที่ 3 ทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
เส้นทางที่ 4 ทางกรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี
เส้นทางที่ 5 ถนนวงแหวนตะวันออก ออกที่ทางออกรังสิตแล้วใช้เส้นทางหมายเลข 346 รังสิต-ปทุมธานี
โดยรถประจำทาง
จากกรุงเทพฯ มีรถประจำทางปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมบริการมายังจังหวัดปทุมธานีหลายสาย เช่น
สาย 33 สนามหลวง-ปทุมธานี
สาย 90 รัชโยธิน-ท่าน้ำปทุมธานี
สาย 29, 34, 39, 59, 95, 503 สามารถต่อจากรังสิตไปยังปทุมธานีได้
สาย 104 ไปอนุเสาร์วรีย์แล้วต่อบัส 33/90

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร