ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดพิจิตร, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดพิจิตร, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดพิจิตร

ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีร้านขายของที่ระลึกที่มีสินค้าของฝากประจำจังหวัดให้เลือกซื้อตามความชอบ ที่ไม่น่าพลาดคือสินค้าโอท็อป ซึ่งมีทั้งงานศิลปหัตถกรรมประจำท้องถิ่นและผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาแปรรูป ได้อย่างน่าสนใจ
ผ้าทอป่าแดง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอป่าแดง
สถานที่ตั้ง : อำเภอตะพานหิน
ผักตบชวาบ้นวังหลุม
กลุ่มจักรสานผักตบชวาบ้านวังหลุม
สถานที่ตั้ง : อำเภอตะพานหิน
ไร่องุ่นดงเจริญ
ไร่องุ่นดงเจริญ
สถานที่ตั้ง : อำเภอตะพานหิน
ศิลปะและงานหัตถกรรม
กลุ่มจักรสานผักตบชวาบ้านวังหลุม
สถานที่ตั้ง : อำเภอตะพานหิน
กระเป๋าผักตบชวา ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100 %
โทร.: 0 5664 1034, 08 1283 6835

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองคล้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอสากเหล็ก
ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักสาน ตะกร้าลายเลขแปด
โทร.: 08 6207 0056

กลุ่มทอเสื่อกก
สถานที่ตั้ง : อำเภอสากเหล็ก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
โทร.: 08 1674 3483

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ผลิตภัณฑ์จากใยกล้วย + สับปะรด
โทร.: 08 9856 2163, 08 1675 5944, 08 1972 4722
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอป่าแดง
สถานที่ตั้ง : อำเภอตะพานหิน
เป็นผ้าทอจากฝ้ายผสมไหมที่มีสีสันต่างๆ มากมาย ทั้งยังมีราคาถูกกว่าผ้าทอด้วยมือของจังหวัดอื่นมาก
โทร.: 0 5662 3519

กลุ่มผลิตภัณฑ์บอนไซซุปเปอร์โมเดล
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
บอนไซของเทียม(ต้นไม้ประดิษฐ์)
โทร.: 08 1586 8575

หัตถกรรมผ้าด้นมือ
สถานที่ตั้ง : อำเภอวชิรบารมี
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
โทร.: 08 9360 2104
โรงแรม: โรงแรมใน พิจิตร
อาหาร
กลุ่มแปรรูปข้าวทุ่งหนองคล้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอสากเหล็ก
ข้าวกล้องปลอดสารพิษ
โทร.: 0 5661 8054

กลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูปปลา
สถานที่ตั้ง : อำเภอบางมูลนาก
ปลายอสมุนไพรแม่วิไล
โทร.: 0 5663 1078, 0 81304 1211

กลุ่มแม่บ้านสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง
สถานที่ตั้ง : อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
ส้มโอแก้วสี่รส
โทร.: 0 5668 9211
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองหญ้าปล้อง
สถานที่ตั้ง : อำเภอวชิรบามี
ไข่เค็มไอโอดีน
โทร.: 08 7206 4869

โรงงานกล้วยตากแม่ตะเพียน แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
กล้วยอบน้ำผึ้งป้าเพียน
โทร.: 0 5661 2063
ทองและเครื่องประดับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
สถานที่ตั้ง : อำเภอดงเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว อาทิ สร้อยคอ เข็มขัด ต่างหู ที่ติดผม
โทร.: 08 1037 0068
โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่ (Phichit Pottery Co.,Ltd.)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปช้างชูงวง
โทร.: 0 5665 6110
สินค้าพื้นเมือง / ของฝากและของที่ระลึก
กลุ่มอาชีพเบญจรงค์ทุ่งน้อย
สถานที่ตั้ง : อำเภอโพทะเล
ชุดกาแฟเครื่องเบญจรงค์ใหญ่
โทร.: 08 1973 5677, 0 5684 0281

ไร่องุ่นดงเจริญ
สถานที่ตั้ง : อำเภอตะพานหิน
องุ่นสดพันธุ์ดีที่มีชื่อเสียง ได้แก่ พันธุ์แบล็คควีน สามารถเก็บจากไร่ได้
โทร.: 0 5663 3555 , 0 5663 3556
สวนเกษตรวังทับไทร
สถานที่ตั้ง : อำเภอสากเหล็ก
เป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพชรบ้านลาด ฟ้าลั่น โชคอนันต์ และมะปรางหวาน มะยงชิดพันธุ์พันธุ์ไข่ไก่ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อได้
โทร.: 0 5690 9242

ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง จังหวัดพิจิตร
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เปิดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ ที่ชาวบ้านผลิตขึ้นเอง เช่น เครื่องสานจากผักตบชวา ผ้าทอบ้านป่าแดง มะขาวแก้วสี่รส ฯลฯ
โทร.: 0 5661 1309
สินค้าอื่นๆ
กลุ่มแม่บ้านท่ากร่าง
สถานที่ตั้ง : อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
โทร.: 0 5662 7947-8
ร้านพระเครื่องเมืองพิจิตร
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ให้บูชาพระเครื่องที่มีชื่อเสียงของเมืองพิจิตร
โทร.: 0 5665 0572, 0 81886 2372
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร