จังหวัดพิษณุโลก, พิษณุโลก, ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่พิษณุโลก
ข้อมูลแนะนำจังหวัดพิษณุโลก
“พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา” คำขวัญที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี ในอดีต พิษณุโลกได้รับการเรียกขานว่า “เมืองสองแคว” เพราะเป็นเมืองที่มีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อย ปัจจุบันพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความเจริญในหลายด้าน รวมทั้งการค้าที่สำคัญของเขตภาคเหนือตอนล่าง นอกจากนี้ พิษณุโลกยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่นับวันจะยิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียงหลายแห่ง ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดสุโขทัย 59 กม. จังหวัดอุตรดิตถ์ 118 กม.
จังหวัดพิจิตร 90 กม. จังหวัดเพชรบูรณ์ 170 กม.
จังหวัดกำแพงเพชร 103 กม.    

ระยะทางจากอำเภอเมืองพิษณุโลกไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอวังทอง 19 กม. อำเภอบางกระทุ่ม 36 กม.
อำเภอพรหมพิราม 28 กม. อำเภอเนินมะปราง 66 กม.
อำเภอวัดโบสถ์ 29 กม. อำเภอนครไทย 97 กม.
อำเภอบางระกำ 34 กม. อำเภอชาติตระการ 108 กม.
เทศกาลและงานประเพณี
งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก
งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และกาชาดพิษณุโลก
งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก
วันที่จัดงาน : เดือนมกราคม
สถานที่จัดงาน : สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดงาน "งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์มหาราชผู้ทรงกอบกู้แผ่นดินและผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินไทย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญและน่าสนใจ เช่น การออกร้านสลากกาชาด การแสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าจากโรงงาน และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง นอกจากนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน ภายในบูรนิทรรศการมีการจัดแสดง และสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาร่วมงานฟรี! ตลอดงาน
งานนมัสการพระพุทธชินราช
วันที่จัดงาน : เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน: วัดพระศรีรัตนมหาวิหาร
ในทุกๆ ปี จะมีงานนมัสการพระพุทธชินราชในวันขึ้น 6 ค่ำ ถึงวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 เรียกว่ “งานวัดใหญ่” เป็นการเฉลิมฉลองพระคู่บ้านคู่เมืองของเมือง และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองพิษณุโลก และพุทธศาสนิกชนทั่วไป แสดงถึงความยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเป็นการพักผ่อนหย่อนใจของชาวนาชาวไร่หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยพระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พิธีกรรมจะมี 2 ช่วง คือ พิธีเปิดงาน และพิธีไหว้พระพุทธชินราชของประชาชน พิธีเปิดงาน จะจัดงานในตอนเย็นของวันก่อนวันงาน โดยนิมนต์พระสงฆ์ ผู้ใหญ่ทำพิธีทางศาสนา และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมงานได้แก่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นวันงานประชาชนจะเข้านมัสการ ในการจัดงานสมโภชนอกจากพิธีทางศาสนาแล้ว ยังมีมหรสพทั้งดนตรี ภาพยนตร์ ลิเก การละเล่นพื้นเมือง และการออกร้านจำหน่ายสินค้า เครื่องอุปโภค บริโภค ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองจากกลุ่มแม่บ้านหน่วยงานเอกชน จากจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอื่น ๆ ในทุกภาคของประเทศไทยอีกด้วย
เทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
วันที่จัดงาน: เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม
สถานที่จัดงาน: ลำน้ำเข็ก ที่อำเภอวังทอง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ชวนนักท่องเที่ยวผู้รักความท้าทายค้นหาประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต กับการผจญภัยที่ตื่นเต้นเร้าใจใน ฤดูกาล “ชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งน้ำเข็ก” ณ ลำน้ำเข็ก อำเภอวังทอง มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ชกมวย ไต่หน้าผาเทียม ยิงธนู รถ ATV ฯลฯ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของคนในท้องถิ่น ชิมผัดไทวังทอง เย็นย่ำก็ร่วมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ที่สำคัญยังจะได้ชิมกาแฟสดพันธุ์อาราบิก้าท้องถิ่น ต้นตำรับที่มีความเข้มข้นหอมมันตามแบบฉบับ กาแฟแก่งซอง และยังมีกิจกรรมปลูกป่า เก็บขยะ และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 20,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก ได้รับการยกย่องจากบรรดานักท่องเที่ยว ว่าเป็นสายน้ำที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย ปลอดภัย และเหมาะสมสำหรับการล่องแก่งที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศไทยทั้งมือสมัครเล่น และมืออาชีพ การล่องแก่งลำน้ำเข็กจะเริ่มต้น จากบริเวณบ้านทรัพย์ไพรวัลย์ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง ล่องสู่บริเวณตอนบนของน้ำตกแก่งซอง ความพิเศษอยู่ที่จะเริ่มต้นจากกระแสน้ำนิ่ง (ระดับ 1) และเข้าสู่ระดับน้ำที่มีความสนุกสนานท้าทาย ขึ้นตามลำดับจนกระทั่งถึงระดับ สูงสุด (ระดับ 5) ในช่วงท้าย รวมระยะทางในการล่องแก่งประมาณ 8 กิโลเมตรใช้เวลาล่องแก่งประมาณ 2-3 ชั่วโมง กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก สามารถล่องได้ในช่วงฤดูฝน คือ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ของทุกปี ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน
ประเพณีแข่งเรือยาว
ประเพณีแข่งเรือยาว
ประเพณีแข่งเรือยาว
วันที่จัดงาน: เดือนกันยายน
สถานที่จัดงาน: แม่น้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
เรือยาวของพิษณุโลกมีกำเนิดที่บ้านท่าโรง ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง ทุกปีจะมีประเพณีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราช หลังจากห่มผ้าพระพุทธชินราชแล้วก็มีการแข่งเรือในแม่น้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เพื่อความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ จึงสืบเนื่องมาเป็นงานประเพณีแข่งเรือยาวในปัจจุบัน บรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขัน เริ่มด้วยขบวนเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทาน ขบวนแห่กองผ้าป่าสามัคคีของทีมเรือที่พร้อมใจกันนำถวายที่วัดใหญ่ การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการ ชมกองเชียร์จากชุมชนย่อยเทศบาลฯ และกองเชียร์จากทีมเรือยาวต่างๆ โดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 10.00 น. เป็นต้นไป เรือแต่ละลำจะตกแต่งอย่างงดงาม มีการตกแต่งขบวนแห่เป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชยวนรำมังคละ ขบวนคนป่า ฯลฯ ก่อนการลงแข่งจะมีการบวงสรวงแม่ย่านางเรือ การแข่งขันเป็นแบบแพ้คัดออก และการตัดสินจะถือสุดโคนเรือเป็นเกณฑ์ โดยไม่นับเครื่องตกแต่งหัว
ประเพณีปักธงนครไทย
วันที่จัดงาน: เดือนพฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: อำเภอนครไทย
เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก โดยชาวนครไทยมีความเชื่อว่าอำเภอนครไทย คือ “เมืองบางยาง” ในอดีต ซึ่งพ่อขุนบางกลางหาวใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พลเพื่อขับไล่ขอม ในการต่อสู้ครั้งนั้นพ่อขุนบางกลางหาวได้รับชัยชนะจากการสู้รบ จึงเอาผ้าคาดเอวผูกปลายไม้ปักไว้บนยอดเขาช้างล้วง เพื่อเป็นอนุสรณ์ ในชัยชนะชาวนครไทยจึงได้ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีชาวนครไทยจะร่วมกันทอผืนธงผ้าฝ้าย และจะนำไปยังเขาช้างล้วงเพื่อปักธงชัย โดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา โดยในการจัดงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดแห่ธง การแข่งขันผู้พิชิตเขาช้าล้วง การประกวด ธิดาปักธง ฯลฯ
งานมหกรรมอาหารและต้อนรับปีใหม่
ประเพณีปักธงนครไทย
ประเพณีปักธงนครไทย
วันที่จัดงาน: เดือนธันวาคม
สถานที่จัดงาน: ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง
โดยภายในจะมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหารคาวหวานกว่า 200 ชนิด และพิษณุโลกแกรนด์เซล สามารถเลือกซื้อ ชม ชิมอาหารได้, การจุดพลุดอกไม้ไฟสวยงาม, การแสดงวงดนตรีเยาวชน และดนตรีจากศิลปิน, การแสดงศิลปวัฒนธรรม บนเวทีสวนชมน่าน, รวมถึงนิทรรศการส่วนราชการและเอกชน, กิจกรรมนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นสิริมงคล
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร