ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดพิษณุโลก, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดพิษณุโลก

โรงหล่อบูรณะไทย
โรงหล่อบูรณะไทย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
กลุ่มวิสาหกิจพันธกิจน้ำพริกแม่มานิต
กลุ่มวิสาหกิจพันธกิจน้ำพริกแม่มานิต
สถานที่ตั้ง : อำเภอวังทอง
ศิลปะและงานหัตถกรรม
กลุ่มทอผ้าบ้านคลองเตย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ผ้าทอ
โทร.: 08 1361 3591, 0 5573 2203
โรงหล่อบูรณะไทย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
พระพุทธชินราชจำลอง
โทร.: 0 5525 2121
สินค้า OTOP ของฝาก และของที่ระลึก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรเกาะคู
สถานที่ตั้ง : อำเภอบางกระทุ่ม
กล้วกตาก
โทร.: 08 1604 1237

กลุ่มวิสาหกิจพันธกิจน้ำพริกแม่มานิต
สถานที่ตั้ง : อำเภอวังทอง
น้ำพริกนรกปลาย่าง
โทร.: 08 1786 5500

ก้านกล้วย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ของขวัญและของที่ระลึก
โทร.: 0 5524 1983

จามจุรี
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ของขวัญและของที่ระลึก
โทร.: 0 5527 2832

ถั่วกระจกพรศรี
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
งาขาวกระจก
โทร.: 0 5522 1828
บ้านของที่ระลึก
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ของขวัญและของที่ระลึก
โทร.: 08 1971 4990

ร้านสุพัตรา
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
หมูยอ, แหนม
โทร.: 0 5525 9065

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ศิลปะและงานหัตถกรรม, ของขวัญและของที่ระลึก
โทร.: 08 6937 0411

สัวธัญญะ บจก.
สถานที่ตั้ง : อำเภอวังทอง
มะม่วงกวน นภาพร, กล้วยอบเนย
โทร.: 0 5522 8052
โรงแรม : โรงแรมในพิษณุโลก
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร