จังหวัดแพร่, แพร่, ข้อมูลจังหวัดแพร่, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดแพร่
ข้อมูลแนะนำจังหวัดแพร่
วัดพระธาตุช่อแฮ
วัดพระธาตุช่อแฮ
แพร่เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีตำนานเล่าขานถึงความรุ่งเรืองมายาวนาน รวมทั้งยังเป็นเมืองกำเนิดของเรื่องราวแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ในวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ ที่หลายคนคุ้นหูกันอย่างดี นอกจากแพร่จะเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์น่าเรียนรู้แล้ว ยังมีแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ งดงามด้วยสายน้ำและผืนป่า ให้ไปเยือนได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย จังหวัดแพร่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนริมฝั่งแม่น้ำยม เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 เดิมเมืองนี้เป็นนครรัฐอิสระ จนกระทั่งมีการสถาปนาอาณาจักรล้านนาขึ้น จึงถูกผนวกเป็นเมืองภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา
อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดแพร่ไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดอุตรดิถ์ 74 กม. จังหวัดน่าน 118 กม.
จังหวัดลำปาง 109 กม. จังหวัดพะเยา 141 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองแพร่ไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอสูงเม่น 12 กม. อำเภอลอง 43 กม.
อำเภอหนองม่วงไข่ 18 กม. อำเภอสอง 49 กม.
อำเภอเด่นชัย 24 กม. อำเภอวังชิ้น 78 กม.
อำเภอร้องกวาง 29 กม.    
เทศกาลและงานประเพณี
กำฟ้าไทยพวน
วันที่จัดงาน: เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน: หมู่บ้านทุ่งโฮ้งอำเภอเมือง
งานประเพณีกำฟ้าไทยพวนประเพณีกำฟ้าของไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง เพื่อจะให้เยาวชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงบรรพบุรุษของไทยพวนอย่างลึกซึ้งและหวงแหน และสร้างความสามัคคีในหมู่พวนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประเพณีกำฟ้า ระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ
งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ
งานประเพณีไหว้พระธาตุเนิ้ง
วันที่จัดงาน: เดือนมีนาคม
สถานที่จัดงาน: วัดหลวง
ช่วงเช้าวันเปิดงานจะมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร กลางวันมีการฟังเทศน์ ภาคบ่ายมีพิธีเปิดงาน กลางคืนมีงานมหรสพสมโภช
งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ
วันที่จัดงาน: เดือนมีนาคม
สถานที่จัดงาน: วัดพระธาตุช่อแฮอำเภอเมือง
จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือนสี่ มีการแห่ผ้าขึ้นไปห่มองค์พระธาตุ มีขบวนแห่แบบล้านนา โดยผู้ร่วมงานทุกคนจะแต่งกายแบบพื้นเมืองล้านนา มีมหรสพสมโภชทุกคืน รุ่งเช้าวันขึ้น 15 ค่ำ จะมีการทำบุญตักบาตร กลางคืนจะมีการเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและพระวิหาร
งานม่อฮ่อมล้อมสะโตก และสงกรานต์จังหวัดแพร่
วันที่จัดงาน: เดือนเมษายน
สถานที่จัดงาน: จัดงานบริเวณศูนย์หัตถกรรมเวียงโกศัยอำเภอเมือง
จัดงานบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ระหว่างวันที่ 14 - 16 เมษายน ของทุกปี ในงานจะมีการแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อมล้อมวงกินขันโตก และเล่นสงกรานต์กัน งานเทศกาลลอยกระทง
งานเทศกาลลอยกระทง
งานกิ๋นสลาก
วันที่จัดงาน: เดือนพฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: อำเภอเมือง
คล้ายประเพณีถวายสลากภัตของภาคกลางนั่นเอง โดยชาวบ้านจะจัดเครื่องไทยทาน เขียนสลากชื่อของตนติดไว้แล้วนำไปรวมกันที่หน้าพระประธาน พระสงฆ์จะจับสลากขึ้นมาให้มรรคทายกประกาศ เจ้าของสลากก็จะนำเครื่องไทยทานของตนไปถวายแด่พระสงฆ์ โดยงานนี้จะจัดขึ้นตามวัดต่างๆ ช่วงเดือน 10 ของทุกปี
งานเทศกาลลอยกระทง
วันที่จัดงาน: เดือนพฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: บริเวณท่าน้ำศรีชุม อำเภอเมือง
เผาเทียนเล่นไฟเพนียงเวียงโกศัย จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 บริเวณท่าน้ำศรีชุม ภายในงาน มีการจัดงานล้อมวงกินขันโตกแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อม
งานเทศกาลกินขนมเส้นเมืองแป้
วันที่จัดงาน: เดือนธันวาคม
สถานที่จัดงาน: อำเภอเมือง
งานส่งตะวันรับขวํญปีใหม่ กินขนมเส้นเมืองแป้ จัดขึ้นประมาณวันที่ 31 ธันวาคม - 4 มกราคมของทุกปี จะจัดให้มีการเดินขบวนของหน่วยงานห้างร้านต่าง ๆ ของจังหวัดแพร่ทั้งภาครัฐและเอกชน ขบวนมีความสวยงามยิ่งใหญ่มาก
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร