ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดแพร่, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดแพร่, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดแพร่

ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีร้านขายของที่ระลึกที่มีสินค้าให้เลือกซื้อตามความชอบ ที่ไม่น่าพลาดคือสินค้าโอท็อป ซึ่งมีทั้งงานศิลปหัตถกรรมประจำท้องถิ่นและผลผลิตทางการ เกษตรที่นำมาแปรรูป ได้อย่างน่าสนใจ
โรงหล่อบูรณะไทย
โกมลผ้าโบราณ
สถานที่ตั้ง : อำเภอลอง
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง (จีรศักดิ์ ธนูมาศ)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
กลุ่มวิสาหกิจพันธกิจน้ำพริกแม่มานิต
มะขามแก้วคุณย่า
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ศิลปะและงานหัตถกรรม
กลุ่มศิลปาชีพบ้านประนอม
สถานที่ตั้ง : อำเภอลอง
สินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก
โทร.: 0 5458 1441

กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ บ้านธรรมเมือง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องใช้ในบ้าน, ของตกแต่งบ้าน
โทร.: 08 1993 9680

กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือเม่นทอง
สถานที่ตั้ง : อำเภอสูงเม่น
เครื่องใช้ในบ้าน, ของตกแต่งบ้าน
โทร.: 08 1882 6467

โกมลผ้าโบราณ
สถานที่ตั้ง : อำเภอลอง
สิ่งทอ
โทร.: 0 5458 1532

เครือข่ายกระดาษสา
สถานที่ตั้ง : อำเภอสอง
ผ้าม่อฮ่อม, กระดาษสา
โทร.: 0 5459 1487
โรงแรม: โรงแรมใน แพร่
บายศรีครีเอชั่น
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องแต่งกาย, ทองและเครื่องประดับ, ของตกแต่งบ้าน
โทร.: 0 5452 2494, 0 5452 4509

พรทิพย์ผ้าด้นมือ หรือ แฮนดิคราฟ ช่อแฮ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องใช้ในบ้าน, ของตกแต่งบ้าน
โทร.: 08 9998 5354 , 0 5463 3035

ร้านอาเนียร

สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ผ้าม่อฮ่อม, ผ้าไหม
โทร.: 0 5452 2038

สวนไซทอง

สถานที่ตั้ง : อำเภอเด่นชัย
เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากล้อเกวียน
โทร.: 0 5461 3458

หัตถกรรมฝุ่นไม้ใยสา
สถานที่ตั้ง : อำเภอลอง
เครื่องใช้ในบ้าน, ของตกแต่งบ้าน
โทร.: 08 6194 4377, 0 5459 3507
ของฝากและของที่ระลึก
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง (จีรศักดิ์ ธนูมาศ)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ศิลปะและงานหัตถกรรม, ของขวัญและของที่ระลึก
โทร.: 0 54 583 273 , 08 9759 1279
 
สถานที่อื่นๆ
ขนมครกแม่หลาย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ขนมครก
โทร.: 0 5464 6409
มะขามแก้วคุณย่า
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
มะขามแก้ว
โทร.: 0 5452 4162
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร