ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, การเดินทางไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง, การเดินทางโดยรถไฟ

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ

เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง

เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
โดยรถประจำทาง
มีรถประจำทางธรรมดาและปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัดและของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 หรือเข้าเว็บไซต์ www.transport.co.th
บริษัทหัวหิน-ปราณทัวร์ โทร. 0 2894 6057, 0 2884 6191-2
บริษัทพุดตานทัวร์ โทร. 0 2894 6046
บริษัทบางสะพานทัวร์ โทร. 0 8182 9775 ต่อ 2, 0 8182 9864 ต่อ 1 มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงทุกวัน โดยรถไฟสายใต้ทุกขบวนต้องผ่านประจวบคีรีขันธ์ และในวันเสาร์ อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขบวนรถนำเที่ยวสายชายทะเลสวนสนประดิพัทธ์ แบบเช้าไปเย็นกลับ และจากสถานีรถไฟธนบุรี มีขบวนรถธนบุรี-หลังสวน ผ่านประจวบคีรีขันธ์ ทุกวัน
ตรวจสอบตารางเวลารถไฟ
โดยเครื่องบิน
ด้วยสายการบิน SGA ให้บริการบินทั้งหมด 3 เที่ยวทุกวันใช้เวลาประมาณ 45 นาที สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0 2134 3233 และสำนักงานหัวหิน โทร. 0 3252 2300
การเดินทางภายใน ประจวบคีรีขันธ์
ในตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์มีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว คิวรถจะอยู่ในสถานีขนส่งและตลาดเทศบาล

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร