จังหวัดระนอง, ระนอง, ข้อมูลจังหวัดระนอง, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดระนอง


ข้อมูลแนะนำจังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 568 กิโลเมตร จังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีฝนตกยาวนานถึง 8 เดือน ระนองมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 3,298 ตารางกิโลเมตร ทางตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับพม่าและมหาสมุทรอินเดีย แม้ว่าระนองจะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่เป็นดินแดนที่มีธรรมชาติสวยงาม อาทิ น้ำตกและป่าชายเลน

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ระนองเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการส่งออกและฟื้นฟูทรัพยากรประมง อาหารประจำถิ่นของระนองได้รับอิทธิพลจากอาหารของคนจีนฮกเกี้ยนที่เป็นผู้มาบุกเบิกตั้งถิ่นฐาน และได้วัฒนธรรมของอาหารมาเผยแพร่สืบมาถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ เมืองระนองยังเป็นประตูไปสู่พม่า เป็นการเชื่อมกันโดยเรือเช่าหรือเรือยาวข้ามฝากระหว่างสองประเทศ นักท่องเที่ยวจะหนาแน่นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เมืองระนองนี้เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองน้ำแร่และบ่อน้ำพุร้อน ยังมีสวนรุกขชาติที่สวยงาม และที่พักโรงแรมชั้นนำต่างๆที่รองรับนักท่องเที่ยวได้มากมาย

» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรและประเทศสหภาพพม่า
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อำเภอสวีและอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ อำเภอเกาะสอง ประเทศสหภาพพม่าและมหาสมุทรอินเดีย
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดระนองไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดชุมพร 122 กม.
จังหวัดตะกั่วป่า 174 กม.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 223 กม.
จังหวัดภูเก็ต 300 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองระนองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอละอุ่น 43 กม.
อำเภอกะเปอร์ 52 กม.
อำเภอกระบุรี 57 กม.
กิ่งอำเภอสุขสำราญ 85 กม.
ตรุษจีน (Chinese New Year)
จัดขึ้นช่วง : วันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์
สถานที่ : บริเวณถนนเรืองราษฎร์
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองประเพณีตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดระนอง ส่งเสริมการค้าขายเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจที่ดีและก่อให้เกิดรายได้แก่ชาวจังหวัดระนอง

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร