ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดสมุทรปราการ, การเดินทางไปจังหวัดสมุทรปราการ, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดสมุทรปราการ
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (สายเก่า) และทางหลวงหมายเลข 303 (ถนนสุขสวัสดิ์) ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร เข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
โดยรถประจำทาง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีบริการรถประจำทางทั้งปรับอากาศและไม่ปรับอากาศหลายสาย จากในตัวเมืองกรุงเทพฯ ผ่านบริเวณต่างๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยจุดจอดรถประจำทางที่สำคัญ ได้แก่ บางนา สำโรง ปากน้ำ บางพลี และพระประแดง

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ มีสายต่างๆ ดังนี้
สาย : 2 (สำโรง-ปากคลองตลาด)
สาย : 20 (ป้อมพระจุลฯ-ท่าน้ำดินแดง)
สาย : 23 (สำโรง-ทางด่วน-เทเวศน์)
สาย : 25 (ท่าช้าง- แพรกษา), (ปากน้ำ-ท่าช้าง)
สาย : 102 (ปากน้ำ-ช่องนนทรี)
สาย : 129 (สำโรง-บางเขน)
สาย : 142 (ฟาร์มจระเข้-การเคหะชุมชนธนบุรี)
สาย : 506 (ปากเกร็ด-พระประแดง)
สาย : 511 (ปากน้ำ-ขนส่งสายใต้)
สาย : 513 (รังสิต-ปู่เจ้าสมิงพราย)
สาย : 521 (พระประแดง-ท่าน้ำนนท์)
สาย : 536 (ฟาร์มจระเข้-หมอชิต 2)
สาย : 545 (นนทบุรี-สำโรง)

รถโดยสารประจำทางไม่ปรับอากาศ มีสายต่างๆ ดังนี้
สาย : 2 (สำโรง-ปากคลองตลาด)
สาย : 6 (พระประแดง-บางลำภู)
สาย : 20 (ป้อมพระจุลฯ-ท่าน้ำดินแดง)
สาย : 23 (สำโรง-ทางด่วน-เทเวศร์)
สาย : 25 (ปากน้ำ-ท่าช้าง)
สาย : 45 (สำโรง-ราชประสงค์)
สาย : 82 (พระประแดง-บางลำภู)
สาย : 102 (ปากน้ำ-ช่องนนทรี)
สาย : 116 (สำโรง-สาทร)
สาย : 129 (บางเขน-สำโรง)
สาย : 138 (ทางด่วน จตุจักร-พระประแดง)
สาย : 145 (สวนจตุจักร-ปากน้ำ)

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร