สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล, ที่เที่ยวจังหวัดสตูล

สถานที่ท่องเที่ยว
โบราณสถานและประวัติศาสตร์
ตึกเก่าถนนบุรีวานิช
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตึกแถวถนนบุรีวานิชถนนบุรีวานิชเป็นถนนสายเก่าแก่ของจังหวดสตูล มีความยาวประมาณ 600 เมตร บริเวณชั้นบนของตึกมีทางเดินยาว และหน้าตึกอาคารเป็นลักษณะผนังคอนกรีต โดยลักษณะทางสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบยุโรปผสม ก่อนหน้านี้เคยถูกเรียกว่าเป็นบ้านของ พระยาภูมินทร์ภักดี ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับคฤหาสน์กูเด็น แต่ปัจจุบันได้ถูกทำการรื้อถอนออกไปเพียงบางส่วน แต่ที่เหลือยังคงสภาพเดิม มัสยิดกลางจังหวัดสตูล
มัสยิดกลางจังหวัดสตูล
ศาสนสถาน
มัสยิดกลางจังหวัดสตูล
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ถนนสตูลธานี ซอย 5 เขตเทศบาลเมืองสตูล อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา ประตูหน้าต่างรูปโค้งแบบสถาปัตยกรรมโรมัน โดยเฉพาะหน้าและประตูที่ออกแบบลวดลายสไตล์สถาปัตยกรรมโรมัน ส่วนหลังถูกออกแบบสไตล์ปัญญาไทย บานหน้าต่างเป็นแผ่นไม้ชิ้นเล็ก ๆ เป็นเกล็ดแนวนอน หลังคาใช้กระเบื้องดินเผารูปกาบกล้วย และช่องลมหน้าบนตกแต่งรูปดาวสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2445 โดยพระยาภูมินากภัคคี เจ้าเมืองสตูลเก่า สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันกรมศีลปากรได้ปรับปรุงคฤหาสน์กูเด็นให้เป็นพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานที่สำคัญ
วัดชนาธิปเฉลิม
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ถนนศุลกานุกูล ตำบลพิมาน เดิมชื่อ วัดมำบัง เป็นวัดแห่งแรกของเมืองสตูล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดชนาธิปเฉลิม ชาวเมืองสตูลส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นที่รวมน้ำใจของชาวพุทธศาสนามาร่วม 100 กว่าปี พระอุโบสถของวัด มีลักษณะเด่นแตกต่างจากพระอุโบสถทั่วไป คือ เป็นอาคารทรง 2 ชั้น ชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูน ใช้เป็นศาลาการเปรียญ ชั้นบนเป็นอาคารไม้ ใช้ประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์ ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นระเบียงมีบันไดสองข้าง เสาบานหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปเครือเถา วัดแห่งนี้จึงเป็นวัดที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูลร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล โรงเรียนสตูลวิทยา ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัดชนาธิปเฉลิม
วัดชนาธิปเฉลิม
พิพิธภัณฑ์
คฤหาสน์กูเด็น
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ถนนสตูลธานี ตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล เป็นลักษณะอาคารที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดสตูลมาเป็นเวลาช้านานแล้วการจัดสร้างโดยพระยาภูมินากภัคคี (ตวนกูมาฮารูเด็น เป็นแหม๊ะ ต้นตระกูลมะหง) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองสตูลเก่า ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา ประตูหน้าต่างรูปโค้งแบบสถาปัตยกรรมโรมัน บานหน้าต่างเป็นแผ่นไม้ชิ้นเล็ก ๆ เป็นเกล็ดแนวนอน หลังคาใช้กระเบื้องดินเผารูปกาบกล้วย ช่องลมหน้าบนตกแต่งรูปดาวสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม ซึ่งต่อมา คฤหาสน์กูเด็น ได้มอบต่อให้รัฐบาลใช้เป็นบ้านพักและศาลาว่าการเมืองสตูล จนกระทั่งในสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปี พ.ศ. 2484 อาคารหลังนี้ใช้เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่น ใช้เป็นสำนักงานเทศบาล ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดสตูล แล้วจึงใช้เป็นสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในตามลำดับ ปัจจุบันคฤหาสน์กูเด็นอยู่ในการดูแลของกรมศิลปากร เป็นโบราณสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู
สถานที่ตั้ง : อำเภอละงู
อยู่ตรงข้ามวัดอาทรรังสฤษฎิ์ ถนนละงู-ฉลุง ตัวอาคารมี 2 ชั้น โดยชั้นล่างจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือท้องถิ่นและขนม ส่วนชั้นบนจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ มีของจำพวกเครื่องทองเหลือง เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเงิน เตารีด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ กระเบื้องเคลือบ เครื่องแก้ว เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เครื่องจักสาน นาฬิกา พัดลมซึ่งเป็นของสะสมของคุณชัยวัฒน์ ไซยกุล

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 10.00 -18.00 น. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะเขาพญาวัง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ในพื้นที่เขาโต๊ะพญาวัง หลังศาลากลางจังหวัด เป็นสวนที่ได้รับการจัดแต่งอย่างสวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาขนาดเล็ก ถ้ำ 2 ถ้ำ ภายในมีหลืบหินซอกหินสวยงามมาก นอกจากนี้ ยังมีธรรมชาติร่มรื่นไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ มีศาลาพักร้อนที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ทางปากอ่าวสตูล การเดินทางสามารถนั่งเรือจากด่านศุลกากรเกาะนกหรือท่าเรือหลังตลาดสดสตูล ประมาณหนึ่งชั่วโมง หรือขับรถยนต์ประมาณ 7 กิโลเมตร จากสี่แยกเจ๊ะบิลัง แหลมตันหยงโป เป็นแหลมที่ยื่นล้ำไปในทะเลอันดามัน มีหาดทรายขาวสะอาดยาวสวยงามและหมู่บ้านชาวประมงอาศัยอยู่ ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยต้นมะพร้าว
ฝายชลประทานดุสน
สถานที่ตั้ง : อำเภอควนโดน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านดุสน ตำบลควนโดน เป็นอ่างเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างหุบเขาและเหนืออ่างขึ้นไปมีถ้ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบปีนป่ายขึ้น ไปเพื่อชมความงามของทัศนียภาพบนภูเขา ร่มรื่นไปด้วยเงาไม้อุดมไปด้วยไม้นานาพันธุ์ การเดินทางไปฝายชลประทานดุสน ควรใช้เส้นทางสายสตูล-หาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 406 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 22 กิโลเมตร
น้ำตกวังสายทอง
สถานที่ตั้ง : อำเภอละงู
ตั้งอยู่ในตำบลน้ำผุด อยู่ริมถนน ร.พ.ช. (สายทุ่งนางแก้ว-วังสายทอง) สามารถเดินทางได้ โดยเข้าตรงทางแยกจากถนนสายสตูล-ละงู ที่สามแยกบ้านโกตา ตำบลกำแพง จากจุดนี้ถึงน้ำตก ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือทางอำเภอทุ่งหว้า ตรงสามแยกสะพานวา ตำบลป่าแก่บ่อหิน ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ความงามของน้ำตกแห่งนี้อยู่ที่แอ่งน้ำแต่ละชั้นของหินปูน สายน้ำไหลลงมาตามชั้นของน้ำตก ซึ่งลักษณะคล้ายดอกบัวบานลดหลั่นกันลงมาในแอ่งที่สวยงาม บริเวณน้ำตกมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน
เกาะบ่อเจ็ดลูก
สถานที่ตั้ง : อำเภอละงู
ตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือปากบารา ประมาณ 2 กิโลเมตร บนเกาะมีชายหาดที่สวยงามอีกแห่งคือ หาดกาสิงห์ ชายหาดขาวสลับกับโขดหินรูปร่างแปลกตา บรรยากาศเงียบสงบ อีกทั้งบนเกาะยังมีชุมชนชาวเกาะส่วนใหญ่เป็นครอบครัวชาวประมง มีความเป็นอยู่เรียบง่ายและมีไมตรี การเดินทางลงเรือที่ท่าเรือปากบารา เป็นเรือหางยาว ค่าโดยสารคนละประมาณ 20 บาท
ถ้ำสัตคูหา
สถานที่ตั้ง : อำเภอละงู
ถ้ำสัตคูหา หรือ ถ้ำเจ็ดคต ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามแปลกตา และกลุ่มค้างคาวที่เกาะตัวอยู่บนเพดานถ้ำจำนนวนมาก นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจถ้ำโดยเรือแจวไปตามทางได้ ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ในเขตของกรมอนุรักษ์สัตว์ป่า ถ้ำภูผาเพชร
ถ้ำภูผาเพชร
หาดปากบารา
สถานที่ตั้ง : อำเภอละงู
ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู ห่างจากท่าเรือปากบาราประมาณ 4 กิโลเมตร บรรยากาศร่มรื่นสบายและน่าประทับใจ หาดปากบาราเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและความสงบ หรือจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมการตั้งแค้มป์ตามชายหาด เสน่หของหาดแห่งนี้ ไม่ได้อยู่ที่คลื่นหรือเปลือกหอยสีสันสวยงาม แต่อยู่ที่ความงดงามของทัศนียภาพรอบชายฝั่ง นอกจากนี้ ยังมองเห็นเกาะตะรุเตาและลังกาวี ซึ่งเป็นวิวทิวทัศน์ที่กลมกลืนไปกับท้องฟ้าสีครามมาก ตามประวัติศาสตร์ของเกาะตะรุเตา เคยเป็นสถานที่เพื่อจัดตั้งนิคมฝึกอาชีพ และเป็นสถานที่กักกันนักโทษ ซึ่งครั้งนั้นเกาะตะรุเตาล้อมรอบไปด้วยป้อมปราการที่แข็งแรง และธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางทะเล สำหรับการเดินทางมายังหาดปากบารา นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวยังเกาะอื่นๆ ต้องเช่าเรือจากท่าเรือปากปารา (บนถนนสายละงู-ปากปารา) ตามท้องทะเลจะมองเห็นเรือส่วนตัวจากอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เรือประมงตามฝั่ง หรือท่าเรือขนสินค้า
ถ้ำภูผาเพชร
สถานที่ตั้ง : กิ่งอำเภอมะนัง
เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก ภายในถ้ำมีลักษณะเป็นห้องโถงแบบโรมันหลายห้อง บริเวณกลางถ้ำเป็นลานกว้าง มองขึ้นไปด้านเพดานถ้ำ จะเห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยงามระยิบระยับ เหมือนประดับด้วยเพชร อยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอมะนัง
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
ด่านศุลกากรวังประจัน หรือ ด่านวังประจัน
สถานที่ตั้ง : อำเภอควนโดน
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เพียง 2 กิโลเมตร เป็นเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นบริเวณสำหรับด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร สำหรับนักท่องเที่ยวหากเดินทางต่อไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร ก็จะถึงปาดังเบซาร์ ซึ่งมีสินค้าราคาถูกจำหน่าย หรือหากต้องการไปยังเมืองกางะ เมืองหลวงของรัฐเปอร์ลิส ก็สามารถไปได้เพียงเดินทางไปอีกประมาณ 30 กิโลเมตรเท่านั้น
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร