จังหวัดสงขลา, สงขลา, ข้อมูลจังหวัดสงขลา, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลา
 จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 950 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7,393 ตารางกิโลเมตร มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายอีกทั้งด้วยสงขลามีประชากรหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นจีน มาเลย์ และไทย จึงทำให้มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาที่หลากหลายและการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชายทะเล น้ำตก ทะเลสาบที่สวยงาม

อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าขาย การคมนาคม เป็นเมืองชุมทางของภาคใต้ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันอำเภอเมืองสงขลายังคงมีสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์ จังหวัดสงขลาจึงเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพราะมีลักษณะที่แตกต่างกันในตัว 2 ลักษณะคือ สภาพเก่าแก่ของบ้านเมืองสงขลาและความเจริญของเมืองหาดใหญ่ ด้วยระยะจังหวัดสงขลาทางห่างกันเพียงแค่ 30 กิโลเมตร

จังหวัดสงขลาแบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ คืออำเภอเมืองสงขลา อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราชและอ่าวไทย
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดยะลา และประเทศมาเลเซีย
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อ่าวไทยและจังหวัดปัตตานี
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดสตูล 113 กม.
จังหวัดพัทลุง 120 กม.
จังหวัดปัตตานี 139 กม.
จังหวัดยะลา 182 กม.
จังหวัดนครศรีธรรมราช 266 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองสงขลาไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอสิงหนคร 26 กม. อำเภอรัตภูมิ 60 กม.
อำเภอหาดใหญ่ 26 กม. อำเภอสะเดา 70 กม.
อำเภอนาหม่อม 34 กม. อำเภอควนเนียง 72 กม.
อำเภอสทิงพระ 36 กม. อำเภอเทพา 73 กม.
อำเภอจะนะ 37 กม. อำเภอระโนด 73 กม.
อำเภอคลองหอยโข่ง 43 กม. อำเภอกระแสสินธุ์ 74 กม.
อำเภอบางกล่ำ 46 กม. อำเภอสะบ้าย้อย 104 กม.
อำเภอนาทวี 52 กม.    
งานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว งานประเพณีสงกรานต์ (Songkran)
จัดขึ้นช่วง : วันที่ 13 เมษายน
สถานที่ : บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, 2 และ 3
งานประเพณีสงกรานต์จัดขึ้นทุกปี ทางอำเภอหาดใหญ่มีการจัดงานขึ้นที่บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ ตั้งแต่เช้าถึงเย็น ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นิยมเดินทางมาร่วมสนุกสนานกับชาวไทยในเทศกาลประเพณีสงกรานต์นี้
งานเทศกาลทำบุญเดือนสิบ (Thamboon Duen Sip Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนกันยายน
เป็นงานประเพณีของชาวไทยภาคใต้ เกิดจากความเชื่อที่ว่าช่วงแรม 1-15 ค่ำเดือนสิบ วิญญาณของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ไปเกิด จะได้รับการปลดปล่อยให้มาพบญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์ ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะจัดหาอาหารต่างๆไปทำบุญตามวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ที่อำเภอสทิงพระจะจัดงานเทศกาลนี้แปลกไปจากที่อื่นคือ มีการแห่หุ่นทองสูงเพื่อใช้แทนญาติหรือผู้อาวุโสที่เป็นที่นับถือของชาวบ้าน
งานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว (Lark Phra and Tak Bat Devo)
จัดขึ้นช่วง : เดือนตุลาคม
สถานที่ : บริเวณเชิงเขาตังกวน และสระบัว เทศบาลนครสงขลา
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ณ อำเภอเมือง พิธีจะเริ่มก่อนวันงานด้วยการห่มผ้าพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวน ในวันงานเวลาเช้าจะเป็นพิธีตักบาตรเทโวบริเวณเชิงเขาตังกวน พระสงฆ์หลายร้อยรูปจะเดินลงมาจากเขาตังกวนเพื่อรับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชน ตอนสายจะมีเรือพระจากวัดต่างๆในเขตจังหวัดสงขลาเคลื่อนผ่านให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญและลากพระ ตามความเชื่อที่ว่าจะได้บุญกุศลสูง เรือพระจะมารวมกันที่บริเวณสระบัวเพื่อร่วมประกวดการตกแต่งเรือพระ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
ประเพณีการแข่งขันวัวชน (Bull Fighting)
จัดขึ้นช่วง : เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน
เป็นกีฬาพื้นเมืองของภาคใต้ แข่งเพื่อความสนุกสนาน สนามชนวัวเป็นลานดินกว้างล้อมคอกไว้ เมื่อเจ้าของปล่อยวัวพ้นคอกวัวทั้งสองจะตรงรี่เข้าปะทะ และใช้เขาเสยเกยเขา ขาทั้งสี่ยืนหยัด สู้กันอย่างไม่ยอมถอย ส่วนคนดูรายล้อมกันแน่นขนัด วัวจะเป็นวัวกระทิง รูปร่างบึกบึนกำยำ เขา หัว ตัว และขาหน้าต้องแข็งแรงซึ่งเลี้ยงดูมาอย่างดี เมื่อวิ่งเข้าปะทะหัวชนหัว เสียงสนั่น ต่างไม่ยอมถอย ชนกันจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะหมดแรงวิ่งหนีไป ในแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีขึ้นอยู่กับความทรหดอดทนของวัวที่ฝึกฝนมา การชนโคจัดให้มีขึ้นเดือนละครั้งแต่ละสนามสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป (หากตรงกับวันพระ การชนโคจะเลื่อนไป) ปัจจุบันมักจะเล่นเป็นการพนันเดิมพันกัน
การแข่งขันนกเขาชวาเสียง (Dove Singing Contest)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมกราคม- เดือนกรกฎาคม
สถานที่ : อำเภอจะนะ
คนไทยนิยมเลี้ยงและนิยมเล่นนกเขาชวามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเเข่งขันประกวดกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลาบางส่วน นอกจากนี้ยังมีประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมแข่งขันด้วย คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน ซึ่งประเทศดังกล่าวนี้มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งนกเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเพาะพันธุ์ได้จากฟาร์มนกเขาที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา การแข่งขันนกเขานิยมจัดเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม การตัดสินกรรมการจะวัดจากเสียงของนกโดยดูจากโทนเสียง น้ำเสียง จังหวะการขัน ความดัง และความต่อเนื่องในการขัน นกที่ชนะการประกวดจะมีราคาสูงมาก ในอำเภอจะนะมีฟาร์มนกเขาให้นักท่องเที่ยวชมและหาซื้อไปเลี้ยงทั้งเพื่อแข่ง ขันหรือเลี้ยงดูเพื่อความสวยงามได้จากฟาร์มต่างๆ

การเดินทาง : อำเภอจะนะอยู่ห่างจากอำเภอเมือง 40 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 408 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 43 ไปอำเภอจะนะ จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายที่ซอยสุเหร่า ก่อนถึงสี่แยกที่จะเลี้ยวไปอำเภอจะนะประมาณ 100 เมตร

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร