สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา


สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา

สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ (Hat Yai City Municipality Park)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ริมถนนกาญจนวนิช ไปตามเส้นทางหาดใหญ่-สงขลา ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ 6 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวหาดใหญ่และอำเภอใกล้เคียง บริเวณสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างงดงาม มีศาลากลางน้ำ สวนนก มีร้านอาหารไว้บริการ จากเชิงเขาใกล้กับสวนนกเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนเชิงเขาด้านทิศใต้ใกล้กับค่ายลูกเสือมีทางรถยนต์ขึ้นเขาเพื่อไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมหยก ถัดขึ้นเขาไปอีกจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราชและจุดชมวิว สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
สะพานติณสูลานนท์ สวนแห่งนี้เิกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ชาวสงขลา และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ภายในสวนแห่งนี้ ตั้งอยู่ก่อนข้ามสะพานติณสูลานนท์ทางทิศใต้ซ้ายมือ ตำบลพะวง ภายในมีสนามหญ้าร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และยังมีหอประชุมมีทั้งหอประวัติพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชมชีวประวัติ ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐบุรุษและประธานองคมนตรี จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เวลาเปิดบริการ สวนประวัติศาสตร์ ทุกวันเวลา 06.00 - 20.00 น. สถานที่ตั้ง : อำเภอสทิงพระ
หาดทรายชายทะเลที่สงบ ร่มรื่น และมีความเป็นส่วนตัวมาก หาดทรายขาวน้ำไม่ลึกมาก สามารถเล่นน้ำได้ดี ริมชายหาดร่มรื่นด้วยทิวสน มีการจัดแต่งเป็นที่พักผ่อน ที่ชมทิวทัศน์ ให้ความสะดวกในการพักผ่อนที่กลมกลืนกับธรรมชาติพอสมควร ด้านหลังแนวหาดเป็นสวนหย่อม และเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประทับยืนหันหน้าออกสู่ทะเล มีที่พัก ร้านอาหาร ให้บริการนักท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง : อำเภอนาทวี
อุทยานครอบคลุมพื้นที่อำเภอนาทวี และ อำเภอสะเดา เขาน้ำค้างเป็นเขตหวงห้ามกว่า 40 ปี ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอยู่ในความยึดครองของผู้ก่อการร้ายโจรจีนคอมมิวนิสต์ (จคม.) เป็นบริเวณที่มีพื้นที่ภูมิประเทศเป็นถิ่นทุรกันดาร เทือกเขาสลับซับซ้อน ทำให้เป็นฐานปฎิบัติการใหญ่ที่สุดของโจรจีนคอมมิวนิสต์ ต่อมากรมป่าไม้มีการสำรวจพื้นที่เขาน้ำค้างและได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เขาน้ำค้าง เมื่อปี พ.ศ. 2504 อุทยานฯ มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มาก พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ มีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้หลุมพอ ตะเคียน กฤษณา มังคะ สยาแดง เสือดำ เป็นต้น สัตว์ป่าเช่น สมเสร็จ กระจง อีเห็น นกเงือก นกหว้าเป็นต้นและมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติศึกษาระบบนิเวศน์ บ้านพักและสถานที่กางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยว เขาตังกวน (Khao Tang Kuan)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวารวดี ในเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว และบนยอดเขายังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ของเมืองสงขลาและทะเลสาบสงขลาได้ และก่อนถึงยอดเขาตังกวนจะมีศาลาวิหารแดง (พลับพลาที่ประทับ) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิเชียรคีรี (ชม) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาในสมัยนั้น สร้างพลับพลานี้ถวาย ตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2431 หาดสมิหลา สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
มีหาดทรายขาวสะอาด ทิวสนร่มรื่น รูปปั้นนางเงือกอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา และรูปปั้นหนูแมว โดยรอบบริเวณได้จัดสวนหย่อม ไว้ดูร่มรื่นเหมาะเป็น ที่นั่งพักผ่อนยามเย็น เมี่อมองออกไปในทะเลจะเห็นเกาะหนูเกาะแมว อันเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของแหลมสมิหลา ที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมา การเดินทาง จากอำเภอหาดใหญ่สามารถใช้บริการรถประจำทางสายหาดใหญ่-สงขลา แต่หากอยู่ในอำเภอเมืองก็มีรถสองแถวบริการไปชายหาด สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่บริเวณแหลมสมิหลา ร่มรื่นไปด้วยทิวสนทะเล บริเวณปลายแหลม เป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดสงขลาได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับการปกครอง ร่วมกับกองทัพเรือ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อให้ชาวเรือได้สักการะบูชาก่อนออกไปประกอบอาชีพในทะเล จากแหลมสนอ่อนสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสงขลา และมองเห็นเกาะหนูได้ใกล้และชัดที่สุด รอบๆ บริเวณมีที่นั่งพักผ่อนยามเย็นสำหรับประชาชน สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นเกาะใกล้ชายฝั่งขนาดเล็กอยู่นอกแหลมสมิหลา มีหินสวยงามเหมาะสำหรับตกปลาเนื่องจากมีโขดหินมากมายเต็มไปหมดเหมาะแก่การนั่งตกปลาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นเกาะยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอีกด้วย เขาเก้าเส้ง สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ห่างจากหาดสมิหลาประมาณ 3 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางไปสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ มีตำนานเล่าถึงเขาเก้าเส้ง หรือที่เรียกกันในภาษาพื้นเมืองว่า "หัวนางแรง" ว่า "ครั้งนั้นทางเมืองนครศรีธรรมราชกำหนดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์ และจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่โต บรรดา 12 หัวเมืองปักษ์ใต้ต่างก็นำเงินทองไปบรรจุในพระบรมธาตุ เมืองที่นายแรงเป็นเจ้าเมืองก็เป็นเมืองขึ้นนครศรีธรรมราชด้วย ประกอบกับนายแรงมีความศรัทธาในพุทธศาสนา จึงขนเงินทองเป็นจำนวนมากถึงเก้าแสนบรรทุกเรือสำเภา พร้อมด้วยไพร่พลออกเดินทางไปเมืองนครศรีธรรมราช ขณะกำลังเดินทางเรือสำเภาถูกคลื่นลมชำรุด จึงเข้าจอดเรือที่ชายฝั่งหาดทรายแห่งหนึ่ง เพื่อซ่อมแซมเรือ พอได้ทราบข่าวว่าทางเมืองนครศรีธรรมราชได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้ว นายแรงเสียใจมาก จึงให้ไพร่พลขนเงินทองบรรจุไว้บนยอดเขาลูกหนึ่ง สั่งให้ลูกเรือตัดหัวของตนไปวางไว้ที่ยอดเขา นายแรงกลั้นใจตาย ลูกเรือต้องจำใจตัดหัวเจ้านายไปวางไว้บนยอดเขาตามคำสั่ง เขาลูกนี้ภายหลังเรียกว่า "เขาเก้าแสน" เรียกเพี้ยนไปเป็น "เก้าเส้ง" ก้อนหินที่ปิดทับบนยอดเขาเรียกว่า "หัวนายแรง" ชาวบ้านเชื่อว่าดวงวิญญานของนายแรงยังเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาจนทุกวันนี้" สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ใกล้กับแหลมสมิหลา มีถนนลาดยางขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อสักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และชมทิวทัศน์ของเมืองสงขลา เชิงเขาน้อยเป็นสวนสาธารณะมีไม้ประดับตกแต่งเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ไว้ให้ชมและเป็นที่พักผ่อน ทะเลสาบสงขลา สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นทะเลสาบธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวจากปากน้ำไปทางทิศเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ 20-25 กิโลเมตร ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบน้ำจืด แต่จะกร่อยในช่วงที่ติดกับทะเล ตรงปากอ่าวในทะเลสาบมีเกาะอยู่หลายเกาะ ที่สำคัญได้แก่ เกาะใหญ่ เกาะสี่ เกาะห้า เกาะแก้ว เกาะหมาก เกาะราย และเกาะยอ นักท่องเที่ยวที่อยากจะเช่าเรือเที่ยวตามเกาะต่างๆ สามารถเช่าเรือได้บริเวณแหลมสนอ่อน สถานที่ตั้ง : อำเภอสิงหนคร
เป็นเกาะเล็กๆในทะเลสาบสงขลา เดินทางโดยข้ามสะพานติณสูลานนท์ ไปตามเส้นทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 407 และเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 4083 ทางไปอำเภอสิงหนคร เกาะยอมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,275 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไหล่เขาและที่ราบตามเชิงเขา เหมาะแก่การเกษตรกรรม บนเกาะยอมีการทำสวนผลไม้แบบสุมรุม หมายถึงผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน ผลไม้ที่มีชื่อของเกาะยอคือ จำปาดะ ลักษณะคล้ายขนุนแต่ลูกเล็กกว่า สามารถนำไปทอดเหมือนกล้วยแขก หรือจะกินสดก็ได้ และผ้าทอเกาะยอ เป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมจากผู้นิยมสวมใส่ผ้าไทย สถานที่ตั้ง : อำเภอสทิงพระ
หาดทรายชายทะเลที่สงบ ร่มรื่น และมีความเป็นส่วนตัวมาก หาดทรายขาวน้ำไม่ลึกมาก สามารถเล่นน้ำได้ดี ริมชายหาดร่มรื่นด้วยทิวสน มีการจัดแต่งเป็นที่พักผ่อน ที่ชมทิวทัศน์ ให้ความสะดวกในการพักผ่อนที่กลมกลืนกับธรรมชาติพอสมควร ด้านหลังแนวหาดเป็นสวนหย่อม และเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประทับยืนหันหน้าออกสู่ทะเล มีที่พักร้านอาหาร ให้บริการนักท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง : อำเภอรัตภูมิ
ตั้งอยู่ในเขต อำเภอรัตนภูมิ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 406 ระหว่าง กิโลเมตรที่ 35-36 แยกทางลูกรังเข้าไป 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง มีน้ำตกไหลตลอดปี น้ำตกโตนงาช้าง สถานที่ตั้ง : อำเภอรัตภูมิ
เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคใต้ อยู่ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ 26 กิโลเมตร น้ำตกโตนงาช้างมี 7 ชั้นๆ ที่สวยงามและเรียกชื่อน้ำตกคือชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่สวยที่สุด ซึ่งมีน้ำตกแยกออกมาในลักษณะงาช้าง "โตน" ภาษา พื้นเมืองแปลว่าน้ำตก เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวเป็นอันมากการเดินทาง จากหาดใหญ่ไปตามถนนเพชรเกษม เส้นทางหาดใหญ่-รัตภูมิ ถึงหลักกิโลเมตรที่ 15 เลี้ยวซ้ายที่ตำบลหูแร่ ไปตามถนน รพช.อีก 13 กิโลเมตร จะถึงน้ำตก อัตราค่าเช่ารถตุ๊กตุ๊ก ไปเที่ยวน้ำตก 2-3 ชั่วโมงคันละประมาณ 250-300 บาท นอกจากนี้ที่ตลาดสด-เทศบาลเมืองหาดใหญ่ยังมีรถโดยสาประจำทาง (สอง-แถว) วิ่งทุกวัน ค่าโดยสารคนละ 15 บาท สถานที่ตั้ง : อำเภอเทพา
ห่างจากตัวเมืองสงขลาประมาณ 53 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางสงขลา-จะนะ-เทพา หาดทรายขาวสะอาดสวยงามมาก นับเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน ตั้งแค้มป์ สามารถเช่าเรือประมงไปเที่ยวเกาะขาม ที่มีปลาชุกชุมเหมาะแก่ผู้ชื่นชอบกีฬาตกปลา อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณหาดแห่งนี้มีร้านอาหารและที่พักบริการ สถานที่ตั้ง : อำเภอกระแสสินธุ์
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของชาวบ้านที่เชื่อว่าหากเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว เมื่อได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วจะหายจากอาการเจ็บป่วย อันเป็นเหตุมาจากรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเกาะสี่เกาะห้า จังหวัดพัทลุง และได้เสด็จเข้ามาในบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเสด็จพักที่พลับพลา และทรงประชวร พระองค์ทรงเสวยน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทำให้หายจากการประชวร ทำให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธา สถานที่ตั้ง : อำเภอสะบ้าย้อย
ตั้งอยู่หมุ่ที่ 4 ตำบลคูหา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อยประมาณ 14 กิโลเมตร ระหว่างทางจะมีป้ายด้านขวามือแสดงเส้นทางเข้าไปยังถ้ำรูนกสัก ซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง มีลำธารไหลผ่านกลางถ้ำ มีหินงอกหินย้อยรูปร่างลักษณะต่าง ๆ มากมาย เป็นถ้ำที่ทะลุถึงกัน ยาวประมาณ 300 เมตร สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์สงขลา (Songkhla Zoo)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นสวนสัตว์เปิดริมถนนสงขลา-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง มีเนื้อที่ 911 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าของไทยคืนสู่ธรรมชาติ พื้นที่เป็นภูเขาเล็กๆ หลายลูก มีถนนลาดยางโดยรอบและแยกชนิดสัตว์ไว้เป็นหมวดหมู่ มีสัตว์มากมายหลายชนิด ทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศและต่างประเทศ เช่น อูฐ นกชนิดต่างๆ วัวแดง เสือ จระเข้ ฯลฯ นอกเหนือจากสัตว์ป่าชนิดต่างๆ อันควรค่าแก่การศึกษา สวนสัตว์สงขลายังมีจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือ จุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองสงขลา บริเวณนั้นมีร้านอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว บ้านศรัทธา (Home of Faith)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นบ้านที่ชาวสงขลาพร้อมใจกันสร้างเพื่อมอบให้กับฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ต่อมาท่านได้มอบบ้านศรัทธานี้คืนให้กับชาวสงขลาเมื่อปี พ.ศ. 2539 พร้อมกันนี้ทางจังหวัดสงขลาได้จัดสร้างอาคารหอสมุดกาญจนาภิเษกขึ้น ตรงเชิงเขาใกล้กับบ้านศรัทธาและเปิดเป็นที่ศึกษาค้นคว้า บ้านศรัทธาตั้งอยู่บนเนินเขา รายรอบด้วยสวนมะพร้าว สามารถมองเห็นทัศนียภาพถึงสะพานติณสูลานนท์ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 4146 เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 407 สายหาดใหญ่-สงขลา กับทางหลวงหมายเลข 4083 สายสงขลา-ระโนด โดยเป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจากฝั่งบ้านน้ำกระจายผ่านเกาะยอ ไปฝั่งเขาเขียว เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องรอ ข้ามแพขนานยนต์ บริเวณฝั่งหัวเขาแดง สะพานแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เชื่อมระหว่างชายฝั่งอำเภอเมือง สงขลา บริเวณบ้านน้ำกระจาย กับชายฝั่งตอนใต้ของเกาะยอ ความยาวรวมเชิงสะพานทั้งสองด้าน ประมาณ 1,140 เมตร ช่วงที่ 2 เชื่อมระหว่างฝั่งด้านเหนือของเกาะยอกับฝั่งบ้านเขาเขียว ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1,800 เมตร สะพานนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อ 26 มีนาคม 2527 และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2529 สถานที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่
ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองสงขลาประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นประตูสำคัญที่เข้าสู่มาเลเซียและสิงคโปร์ ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตรจากท่าเรือที่ถนนสะเดา หาดใหญ่ได้รับการพัฒนาและกลายเป็นเมืองธุรกิจทางการค้า การขนส่ง การสื่อสาร การศึกษา และศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ นักท่องเที่ยวที่นิยมกับการช้อปปิ้งที่หาดใหญ่ จะพบกับสินค้าที่มีให้เลือกซื้อมากมาย ตั้งแต่สินค้าอุปโภค บริโภค เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ สาย 1, 2 หรือ 3 เป็นถนนที่มีร้านค้าและศูนย์การค้าอยู่หลายแห่ง เช่น ศูนย์การค้าลิโด้, ศูนย์การค้าหาดใหญ่ พลาซ่า และตลาดศรีกิมหยงบนถนนเพชรเกษม

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร