ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดสงขลา, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดสงขลา, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดสงขลา

แหล่งช้อปปิ้งในจังหวัดสงขลา

ศิลปะและงานหัตถกรรม
โหนดทิ้ง หัตถกรรมใยตาล
สถานที่ตั้ง : อ.สทิงพระ
ประเภทสินค้า : หัตถกรรมจากใยตาล
โทร.: 09 5548 3626
 
ผลิตภัณท์เครื่องสำอาง
เทพไทย โปรดัคท์
สถานที่ตั้ง : อ.นาหม่อม
ประเภทสินค้า: สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
โทร.: 08 9467 5154
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี
สถานที่ตั้ง : อ.สะเดา
ประเภทสินค้า : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
โทร.: 08 9598 5708
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรรวมใจภักดิ์
สถานที่ตั้ง : อ.สะเดา
ประเภทสินค้า : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
โทร.: 08 9598 5708
 
ของฝากและของที่ระลึก
กลุ่มซาลาเปาเกาะยอ
สถานที่ตั้ง : อ.เมือง
ประเภทสินค้า : ซาลาเปาไข่ครอบ
โทร.: 08 1872 5206, 08 9869 2591
ร้านขนมไทยแม่ฉวี
สถานที่ตั้ง : อ.เมือง
ประเภทสินค้า : ขนมไทย
โทร.: 0 7444 0664
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะยอที.เอ็ม.พี.โปรดักส์
สถานที่ตั้ง : อ.เมือง
ประเภทสินค้า : ข้าวเกรียบกุ้ง
โทร.: 0 7433 1886, 08 3089 8389
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์นำตาลโตนด
สถานที่ตั้ง : อ.สทิงพระ
ประเภทสินค้า : น้ำตาลโตนด
โทร.: 08 4258 6438
บ้านขนมไทยสอง-แสน
สถานที่ตั้ง : อ.เมือง
ประเภทสินค้า : ขนมไทย
โทร.: 0 7432 1588, 08 9665 5712
กลุ่มแม่บ้านดินลาน
สถานที่ตั้ง : อ.บางกล่ำ
ประเภทสินค้า : น้ำบูดู
โทร.: 08 1415 9231
ป้าฟู เปี๊ยะกุหลาบ
สถานที่ตั้ง : อ.เมือง
ประเภทสินค้า : ขนมไทย
โทร.: 08 9655 2754
หมู่บ้านผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก
สถานที่ตั้ง : อ.สะเดา
ประเภทสินค้า : เครื่องแกง
โทร.: 08 2266 8724
ร้านกุลประคอง
สถานที่ตั้ง : อ.เมือง
ประเภทสินค้า : ขนมไทย
โทร.: 0 7431 4896
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวซ้อมมือนาลิงสองเกาะ
สถานที่ตั้ง : อ.ควนเนียง
ประเภทสินค้า : ข้าวซ้อมมือ
โทร.: 08 1609 2128
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
กลุ่มทอผ้าร่มไทร
สถานที่ตั้ง : อ.เมือง
ประเภทสินค้า : ผ้าทอมือ
โทร.: 08 9658 9529
 

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร