ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดสุโขทัย, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดสุโขทัย, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยมีชื่อเสียงในเรื่องศิลปะหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง เช่น เครื่องชามสังคโลก ที่มีใช้กันในสมัยสุโขทัยโบราณ นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดสุโขทัย อาทิเช่น ผ้าทอมือและสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน, เครื่องเงินและเครื่องประดับ และของฝากของที่ระลึก
อาณาจักรพ่อกู สังคโลก
อาณาจักรพ่อกู สังคโลก
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ร้านถั่วทอดลอนศิลป์
ร้านถั่วทอดลอนศิลป์
สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีสำโรง
ร้านลำตัดเงินโบราณ
ร้านลำตัดเงินโบราณ
สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีสัชนาลัย
ศิลปะและงานหัตถกรรม
ร้านบ้าน ลุงแฟง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 0 5563 3074, 08 9567 4507

ร้านผ้าทอง
สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีสัชนาลัย
โทร.: 0 5569 7380, 0 5569 7050, 08 1886 4163

ร้านสุภาภรณ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีสัชนาลัย
ผ้าทอมือและหัตถกรรมพื้นบ้าน
โทร.: 0 5563 0203

ร้านสมศักดิ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีสัชนาลัย
ผ้าทอมือ
โทร.: 0 5563 0203, 0 5567 1225
ร้านสมสมัย
สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีสัชนาลัย
หัตถกรรมพื้นบ้าน
โทร.: 0 5569 7022

ร้านสาธร
สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีสัชนาลัย
สิ่งทอ
โทร.: 0 5567 9186-7

ศูนย์วัฒนธรรมสุโขทัย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ผ้าทอ เครื่องจักสาน ผ้าหาดเสี้ยว
โทร.: 0 5567 9122

อาณาจักรพ่อกู สังคโลก
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ของเก่าและของสะสม, ศิลปะและหัตถกรรม
โทร.: 0 5567 9068
ของฝากและของที่ระลึก
กัลจา สุโขทัย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ของฝากและของที่ระลึก
โทร.: 0 5565 9060, 0 5565 9213, 08 1926 4409

ร้านถั่วทอดลอนศิลป์
สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีสำโรง
ขายของฝากประเภทขบเคี้ยว
โทร.: 0 5568 1625

ร้านคุณตา

สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ของฝากและของที่ระลึก
โทร.: 0 5563 3430
ร้านเริง
สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีสัชนาลัย
ของขวัญและของที่ระลึก, สิ่งทอ
โทร.: 0 5567 1129, 0 5567 2955

โรงงานหินอ่อน
สถานที่ตั้ง : อำเภอทุ่งเสลี่ยม
ของที่ระลึกและสินค้าประเภทหินอ่อน
โทร.: 0 5565 9060, 0 5565 9213, 08 1926 4409
เครื่องเงิน และเครื่องประดับ
บ้านทองสมสมัย
สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีสัชนาลัย
ทองและเครื่องประดับ
โทร.: 0 5567 9095, 0 5567 9055, 0 5567 9097, 0 5563 1603; แฟ็กซ์: 0 5563 1604

ร้านลำตัดเงินโบราณ
สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีสัชนาลัย
ทองและเครื่องประดับ
โทร.: 0 5567 9068, 0 5563 1589
ร้านสมศักดิ์ วงศ์ใหญ่
สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีสัชนาลัย
ทองและเครื่องประดับ
โทร.: 0 5567 9122

ร้านสุภาภรณ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีสัชนาลัย
ทองและเครื่องประดับ
โทร.: 0 5567 9186-7, 0 5563 1362
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร