สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดสุพรรณบุรี, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดสุพรรณบุรี, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 14°28′28″ เหนือ และลองติจูด 100°7′6″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 8 เมตร หรือ 26 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
พฤศจิกายน - เมษายน พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
28.9 29.5 31.5 31.6 30.2 29.4 28.5 28.9 27.6 27.1 26.4 29.1
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.0 0.6 36.5 72.3 112.9 62.2 144.3 256.7 255.5 0.0 18.3 87.2
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร