จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดสุราษฎร์ธานี


จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลแนะนำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,056,875 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ สภาพภูมิประเทศมีความหลากหลายตั้งแต่เกาะขนาดต่างๆ ในทะเลอ่าวไทย ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบชายฝั่งทะเล และที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำตาปีและแม่น้ำไชยา มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 156 กิโลเมตร

สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศอีกจังหวัดหนึ่งเพราะมีธรรมชาติอันสวยงามทั้งหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่เกาะอ่างทองและมีพื้นที่ป่าดิบชื้นบนบกที่อุดมด้วยพืชพรรณอันหลากหลาย สายน้ำมากมายและสัตว์ป่านานาชนิด สุราษฎร์ธานียังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบครบครัน มีการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางรถ รถไฟ เรือ และเป็นที่ตั้งของสนามบินถึง 2 แห่ง ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จนปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใต้ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคน

สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีชนพื้นเมืองเป็นพวกเซมังและชาวมลายูดั้งเดิม ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) บริเวณอ่าวบ้านดอนจากการค้นพบร่องรอยของอารยธรรมศรีวิชัยในเขตอำเภอไชยาพบร่องรอยของเมืองเก่า อีกหลายแห่งบริเวณรอบอ่าวบ้านดอนเช่น เมืองกาญจนดิษฐ์ เมืองท่าทอง เมืองพุนพินและเมืองเวียงสระ จึงสันนิษฐานว่าเมืองไชยาเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีต
อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 134 กม.
จังหวัดชุมพร 193 กม.
จังหวัดพังงา 196 กม.
จังหวัดกระบี่ 211 กม.
จังหวัดระนอง 219 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอพุนพิน 12 กม. อำเภอพระแสง 68 กม.
อำเภอกาญจนดิษฐ์ 18 กม. อำเภอเวียงสระ 68 กม.
อำเภอท่าฉาง 37 กม. อำเภอวิภาวดี 70 กม.
อำเภอบ้านนาสาร 41 กม. อำเภอบ้านตาขุน 71 กม.
อำเภอบ้านนาเดิม 50 กม. อำเภอท่าขนะ 78 กม.
อำเภอคีรีรัฐนิคม 55 กม. อำเภอพนม 80 กม.
อำเภอดอนสัก 61 กม. อำเภอเกาะสมุย 84 กม.
อำเภอเคียนซา 61 กม. อำเภอเกาะพงัน 100 กม.
อำเภอไชยา 68 กม. อำเภอชัยบุรี 112 กม.
เงาะโรงเรียน งานวันเงาะโรงเรียน (Rambutan Fair)
จัดขึ้นช่วง : เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม
สถานที่ : บริเวณสนามศรีสุราษฎร์ และริมเขื่อนแม่น้ำตาปี
งานวันเงาะโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี การปลูกเงาะครั้งแรกในจังหวัดสุราษฏร์ธานีเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2469 หลังจากนั้นจึงได้มีการริเริ่มจัดงานผลไม้อร่อยเป็นต้นมา ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จุดเด่นภายในงาน อาทิเช่น งานแสดงสินค้า พืชประดับ การประดับตกแต่งด้วยเงาะและการแสดงลิงเก็บลูกมะพร้าว
เทศกาลชักพระ
เทศกาลชักพระ (Chak Phra Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนตุลาคม
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ
เทศกาลเริ่มในช่วงวันออกพรรษาแต่ละวัดจะทำบุษบกหรือพนมพระตกแต่งอย่างสวยงาม ตรงกลางบุษบกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ตามคติทางพุทธศาสนาแล้วให้ประชาชนลากไป เมื่อเสร็จพิธีลากพระ (ทั้งบนบกและในน้ำ) จะนำพระไปทำความสะอาด แล้วมีพิธีสงฆ์สมโภชพระลากในตอนค่ำ โดยจะมีพระสงฆ์มาเทศน์เกี่ยวกับการเสด็จของพระพุทธเจ้า จากดาวดึงส์ลงสู่โลกมนุษย์

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร