สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ที่เที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระบรมธาตุไชยา วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (Wat Khao Suwan Pradit)
สถานที่ตั้ง : อำเภอดอนสัก
อยู่ห่างจากชุมชนอำเภอดอนสัก 1 กิโลเมตร ตามเส้นทางสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช (ทางหลวงหมายเลข 401) พระครูสุวรรณประดิษฐการ หรือ หลวงพ่อจ้อย เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคใต้เป็นผู้บุกเบิกสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2536 แต่ยังคงอยู่ในโลงแก้วภายในอุโบสถ บนยอดเขายังเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้มาจากวัดพระเกียรติ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รถสามารถขึ้นถึงบนยอดเขาได้ สถานที่ตั้ง : อำเภอไชยา
ห่างจากสวนโมกข์เป็นระยะทางเพียงแค่ 4 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและจากตัวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไปเป็นระยะทาง 54 กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารเป็นโบราณสถาน รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็ก 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน และได้มีการสร้างวัดพระบรมธาตุไชยา ประมาณ 1, 200 ปีที่แล้ว สถานที่ตั้ง : อำเภอไชยา
หรือที่เรียกกันว่า สวนโมกข์ (สวนแห่งความหลุดพ้น) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2502 เดิมชื่อวัดธารน้ำไหล อยู่บริเวณเขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 เป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม มีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่างๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติในอินเดีย รอบบริเวณร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา สวนโมกขพลาราม

พุทธปรัชญาเหล่านี้ ยังครอบคลุมไปถึงพระพุทธศาสนาแบบมหายานและศาสนาอื่น เช่น คริสต์ อิสลาม ฮินดู เป็นต้น ทำให้สามารถประยุกต์วิธีการสอน และปฏิบัติธรรมะได้อย่างหลากหลาย จึงทำให้ดึงดูดผู้คนทั้งไทยและต่างชาติที่อยากเข้ามาสัมผัสและใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับธรรมะเหล่านี้มากขึ้น

นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายอย่างเช่น ศิลปะและภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากมาย พร้อมทั้งการบรรยายภาพด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า รูปทรงของตัวอาคารนั้น มีการออกแบบในสไตล์ที่มีความผสมผสานอย่างลงตัวและสวยงาม อาทิ ไทย อียิปต์ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และทิเบต

รอบบริเวณร่มรื่นเหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา มีการสอนฝึกสมาธิแก่ชาวต่างประเทศ ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน และสำหรับคนไทย ทุกวันที่ 20-27 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. ติดต่อรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 7743 1552, 0 7743 1597 หรือ www.suanmokkh.org สุราษฎร์ธานี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา (Chaiya National Museum)
สถานที่ตั้ง : อำเภอไชยา
ตั้งอยู่ หมู่ 3 ตำบลเวียงสระ ฝั่งตรงข้ามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ประเภทประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาคารหลังแรกด้านหน้าจัดแสดงประติมากรรมศิลาและสำริดที่ค้นพบในเมืองไชยาเก่า ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ส่วนอาคารที่สอง เป็นที่จัดแสดงหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา นอกจากนี้ยังจัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่าง ๆ อีกมาก

เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองไชยา (Folklore Museum)
สถานที่ตั้ง : อำเภอไชยา
ตั้งอยู่ประมาณ 300 เมตร จากตัวอำเภอเมืองไชยา สี่แยกไฟแดง กิโลเมตรที่ 41 ก่อตั้งมาในราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 18 นักโบราณคดีสันนิษฐานเป็นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยปรากฏร่องรอยหลักฐานทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุร่วมสมัยจำนวนมากเช่น เครื่องจักรสาน วิถีชีวิต ห้องครัว ห้องนอน ห้องรับแขก ครกสี/ฝัด/ตำข้าว เครื่องมือจับสัตว์น้ำ กุฏิเก่า เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ห่างจากตัวอำเภอเมืองไป 6 กิโลเมตร (เส้นทางสุราษฎร์ธานี-นาสาร) บนถนนหลวงเลขที่ 4009 และมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 7088.2 ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 210 เมตร สัตว์ป่าส่วนมากอาศัยอยู่ในกรง ณ บนยอดเขาแห่งนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้เป็นอย่างดีและด้านบนของเขาท่าเพชรยังเป็นที่ตั้งของพระธาตุเขาท่าเพชรได้รับมอบสารีริกธาตุจากรัฐบาลอินเดียเมื่อ 30 ปีที่แล้ว สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านนาสาร
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอบ้านนาสาร และ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ประมาณ 265, 625 ไร่ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และมีจุดเด่นตามธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หน้าผา ถ้ำ น้ำตก ตลอดจนมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์การสู้รบที่เหลืออยู่ จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2534

ค่าเข้า : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน (Khlong Yan Wildlife Sanctuary)
สถานที่ตั้ง : อำเภอวิภาวดี
ตั้งอยู่ที่กิ่งอำเภอวิภาวดี 45 กิโลเมตรจากตัวอำเภอเมืองโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 41 และเลี้ยวซ้ายเข้าไปยังกิ่งอำเภอวิภาวดีเป็นระยะทาง 26 กิโลเมตร จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือ น้ำตกวิภาวดีที่มีชื่อเสียงพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายของที่พักที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามา สามารถติดต่อจองห้องพักได้ที่ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบล ตะกุด กิ่งอำเภอวิภาวดี 84180 สถานที่ตั้ง : อำเภอพนม
อุทยานแห่งชาติเขาสกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2523 สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาดินและหินปูนสูงสลับซับซ้อน กำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองหยีและคลองพระแสง ในท้องที่ตำบลคลองศก ตำบลพังกาญจน์ ตำบลพนม อำเภอพนม ตำบลพะแสงและตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่จำนวณทั้งหมด 645.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 403,450 ไร่

นอกจากนี้ยังมีแนวหน้าผาสูงชันบางแห่งเป็นแท่งเหมือนหอคอยเมื่อมีสายหมอกลอยเหนือผิวน้ำเคล้าเคลียทิวเขาและเกาะแก่งเกิดเป็นภาพงดงามเกินบรรยาย เป็นสถานที่ที่เรียกกันว่า "กุ้ยหลินเมืองไทย" ในพื้นที่อุทยาน มีน้ำตก ถ้ำ ธารน้ำ โตรกเขา ที่สวยงามอีกทั้งสัตว์ป่าและพรรณไม้หลายชนิด

จุดท่องเที่ยวที่สำคัญๆคือ น้ำตกแม่ใหญ่ สามารถไปถึงได้ด้วยรถยนต์ และน้ำตกสิบเอ็ดชั้น อยู่ห่างจากสำนักงานป่าไม้ไป 4 กิโลเมตร ยังมีถ้ำและน้ำตกอีกหลายแห่งที่สามารถไปถึงได้ด้วยการเดินเท้า โรงแรมและที่พักในเขาสก

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

การเดินทาง : ไปตามทางหลวงหมายเลข 401(สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า) ผ่านอำเภอบ้านตาขุนถึงกิโลเมตรที่ 109 เลี้ยวขวาประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกรวมระยะทางจากกรุงเทพฯถึงเขาสกประมาณ 780 กิโลเมตร สอบถามเพิ่มเติมด้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาสก โทร. 0 7739 5139
ปากน้ำตาปี (Tapi River Estuary)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกุ้ง ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 7 กิโลเมตร ตามเส้นทาง สุราษฎร์ธานี-ปากน้ำ การเดินทางจากตัวเมืองมีคิวรถตุ๊กตุ๊ก อยู่เยื้องกับห้างจุฬาสรรพสินค้า ถนนบ้านดอน ปากน้ำตาปีมีร้านจำหน่ายของทะเล ร้านอาหารทะเลอยู่หลายร้าน สามารถรับประทานพร้อมชมทิวทัศน์บรรยากาศธรรมชาติของทะเลอ่าวบ้านดอนได้ด้วย เขื่อนรัชชประภา หรือ  เขื่อนเชี่ยวหลาน สถานที่ตั้ง : อำเภอวิภาวดี
น้ำตกวิภาวดี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกหม่อมเจ้า ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน หมู่ 8 ตำบลตะกุกใต้ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อเดิมเรียกว่า น้ำตกคลองพาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุกใต้ ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอวิภาวดีประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก มี้ชั้นของน้ำตกมากกว่า 10 ชั้น ชั้นที่สวยงามและโดดเด่น คือ โตนไทร โตนลม และโตนซอง สภาพโดยทั่วไปรมรื่นไปด้วยพฤษชาติ สายน้ำ และแก่งหิน หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีเคยเสด็จไปประทับแรม จึงขนานนามว่า "น้ำตกวิภาวดี" การเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปตามทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ 45 กิโลเมตร จะมีป้ายชื่อทางก่อนเข้ากิ่งอำเภอวิภาวดี (ก่อนถึงสี่แยกบ้านควน-หนองน้ำจืด) เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 26 กิโลเมตร จะถึงที่ว่าการกิ่งอำเภอและจากที่ทำการกิ่งอำเภอไปสักประมาณ 10 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวน้ำตก ตรงป้ายชี้ทางเข้าหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน อีกประมาณ 8 กิโลเมตร เกาะสมุย สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านตาขุน
เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 อยู่ในบริเวณเดียวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพัง ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 90 กิโลเมตร เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวอเนกประสงค์ สูง 94 เมตร ยาว 761 เมตร บริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ และสวนสวยงาม ภูเขาหินปูนที่อยู่ในเขื่อนมีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ ท่ามกลางผืนน้ำสีเขียวที่ดูอบอุ่นเย็นสบายเหมาะจะมาเที่ยวพักผ่อน

การเดินทาง : จากอำเภอเมือง ไปตามทางหลวงหมายเลข 401 แยกเข้าสู่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ขส.2 (เชี่ยวหลาน) ตรงหลักกิโลเมตรที่ 60 ระยะทาง 14 กิโลเมตร
เกาะสมุย (Koh Samui)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเกาะสมุย
ตั้งอยู่ที่บริเวณอ่าวไทย ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 84 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 700 กิโลเมตร คนทั่วไปปกติเรียกกันว่า เกาะมะพร้าว เกาะสมุยเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 247 ตารางกิโลเมตร เกาะสมุยนับว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากภูเก็ตและเกาะช้าง ภูมิประเทศของเกาะส่วนใหญ่เป็นภูเขาตรงกลางและมีลำธารที่สำคัญทั้งหมด 7 แห่ง มีถนนรอบเกาะที่มีระยะทางยาวประมาณ 50 กิโลเมตร และเกาะเล็กๆ ทั้งหมด 48 เกาะ
เกาะพงัน (Koh Pha-ngan)
เกาะพงัน สถานที่ตั้ง : อำเภอเกาะพงัน
อีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและหลบหนีจากผู้คนที่วุ่นวาย เกาะพงันคืออีกช่องทางการตัดสินใจในวันหยุดของท่านด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบและยังเป็นแหล่งที่ตั้งของ "ปาร์ตี้ฟูมูน" ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ หาดริ้น เกาะพงันมีพื้นที่ทั้งหมด 191 ตารางกิโลเมตร และ ห่างจากเกาะสมุย 20 กิโลเมตรหรือราวๆ 100 กิโลเมตรจากสุราษฎร์ธานี

การเดินทาง : ไปเกาะพะงันได้จากเกาะสมุย เกาะเต่า หรือท่าเรือดอนสัก จังหวัดสุราษฯ นักท่องเที่ยวสามารถขับรถท่องเที่ยวรอบเกาะได้ แต่ถนนบางช่วงจะลาดชันมากเช่น บริเวณหาดริ้น ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง มีให้บริการเช่ารถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซต์ นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวไปรอบเกาะด้วยตัวท่านเองได้
เกาะเต่า (Koh Tao)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเกาะพะงัน เกาะเต่าและเกาะนางยวน
เกาะเต่าเป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากชายฝั่งของจังหวัดชุมพรประมาณ 74 กิโลเมตร ห่างจากชายฝั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 110 กิโลเมตร ห่างจากเกาะสมุยประมาณ 64 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเกาะพะงันประมาณ 45 กิโลเมตร ด้วยความที่เป็นเกาะที่อยู่ไกลจากแผ่นดินใหญ่มาก มีสภาพธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ในอดีตบริเวณชายหาดรอบๆ เกาะเต่าจึงเต็มไปด้วยเต่าที่มาหาแหล่งวางไข่เป็นจำนวนมาก อันเป็นที่มาของชื่อเกาะเต่า
เกาะนางยวน (Koh Nang Yuan)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเกาะพะงัน
เป็นเกาะที่ไม่มีอะไรเป็นที่น่าสนใจมากนัก แต่ที่สะดุดตาคือ มีเกาะถึง 3 เกาะอยู่ข้างๆกันและมีหาดทรายเชื่อมต่อกันเป็นทางเดิน และที่นี้ยังเป็นแหล่งชมวิวที่สวยงามอีกด้วย อย่างไรก็ตามชีวิตทางทะเลและความอุดมสมบูรณ์ที่เกาะนางยวนคล้ายคลึงกับที่เกาะเต่า ด้วยความหลากหลายของปะการังและเป็นแหล่งดำน้ำที่สวยงาม และเต็มไปด้วยโรงแรมที่ครบครันที่คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
เกาะแตใน (Koh Tae Nai)
สถานที่ตั้ง : อำเภอวิภาวดี
เป็นเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่หน้าอ่าวท้องศาลา ห่างจากฝั่งท้องศาลาประมาณ 400 เมตร สามารถพายเรือเล็ก ไปเที่ยวได้ตลอดเวลา บนเกาะจะมีแหลมทรายขาวสะอาดยื่นออกมากลางทะเล นอกจากนี้ ยังสามารถ พายเรือเที่ยวรอบ ๆ เกาะได้ หากมองลงไปในน้ำจะมองเห็นความสวยงามใต้ท้องทะเล ซึ่งเต็มไปด้วย ฝูงปลาน้อยใหญ่ โขดหินที่ตั้งระเกะระกะ ปะการัง และอื่น ๆ มีสีสันแปลก ๆ สวยงามมากมาย
สวนน้ำเดอะไพเรทส์ปาร์ค
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
สวนน้ำเดอะไพเรทส์ปาร์ค เดอะไพเรทส์ปาร์ค สวนสนุกลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ประกอบด้วยเครื่องเล่น 7 ชนิด 9 เครื่องเล่น โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนเด็กเล็กเป็นสระน้ำตื้นกับของเล่นสนุกสนาน สามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว และโซนผู้ใหญ่จะ เป็นเครื่องเล่นผจญภัยพร้อมทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้เล่นด้วย ภายในยังมีร้านอาหารและจุดนั่งเล่นพักผ่อนไว้ให้บริการอีกด้วย

การเดินทาง: สวนน้ำเดอะไพเรทส์ปาร์ค ตั้งอยู่ห่างจากเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยขับรถตรงขึ้นทางทิศเหนือถนนสาย 417 เลยแยกท่ากูบประมาณ 4 กิโลเมตร สวนน้ำเดอะไพเรทส์ปาร์คจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือ

เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11:00 - 20:00 น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10:00 - 21:00 น.
ค่าธรรมเนียม : ผู้ใหญ่ 350 บาท เด็ก 250 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ)
สอบถามข้อมูล : โทร. 0 7738 0999
สถานที่ตั้ง : อำเภอกาญจนดิษฐ์
ตั้งอยู่ที่ปากคลองท่าทองและปากคลองกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงหอยนางรมตามธรรมชาติ หอยนางรมที่ได้จากปากคลองนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่อื่น ผู้ที่สนใจจะเดินทางไปชม สามารถเช่าเรือหางยาวขนาดบรรทุก 10 คน ได้ที่ท่าเรือท่าทอง ใช้เวลาเดินทางราว 30 นาที และควรไปตอนเช้า หรือช่วงที่น้ำลง เพราะสามารถเห็นหอยนางรมที่เกาะตามแท่งซีเมนต์ได้ชัดเจน โรงเรียนฝึกลิง สถานที่ตั้ง : อำเภอกาญจนดิษฐ์
ต้นตำรับการฝึกลิง ค้นพบโดยคุณสมพร แซ่โค้ว อยู่ในเขตอำเภอกาญจดิษฐ์ ห่างจากตัวเมืองไปทางหลวงหมายเลข 401 ประมาณ 4 กิโลเมตร จะเห็นป้ายอยู่ทางด้านขวามือ " วิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร " มีการสาธิตและบรรยายหลักสูตรการฝึกลิงกัง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานกับต้นมะพร้าวได้จริง ซึ่งเจ้าของลิงต้องจ่ายค่าเรียนรวมกับค่าที่พักทั้งหมด นอกจากนี้สำหรับผู้ที่มาฝึกเรียน จะมีการให้บริการบ้านพักที่เรียบง่าย สะดวกสบาย พร้อมไปด้วย ห้องนอน ห้องนั่งเล่น และห้องน้ำ
บ้านพุมเรียง (Ban Phumriang)
สถานที่ตั้ง : อำเภอไชยา
หมู่บ้านหัตถกรรมขนาดเล็กประมาณ 6 กิโลเมตรทางตะวันออกของไชยา บ้านพุมเรียงมีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าไหม ซึ่งมีลักษณะการทอผ้าอย่างสวยงามประณีต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมซึ่งผู้ที่เข้ามาเยือนยังถิ่นนี้ไม่ควรพลาดในการเข้าชมนั่นคือ มวยไชยา ศิลปะการป้องกันตัวแบบดั้งเดิมด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร