กิจกรรมน่าสนใจในจังหวัดตาก, กิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดตาก, ข้อมูลกิจกรรมในจังหวัดตาก

จังหวัดตากมีกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการผจญภัยท้าทาย ให้เลือกทำมากมาย โดยเฉพาะการล่องแก่งด้วยเรือยาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินป่า นั่งช้าง ชมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ล่องเรือเที่ยวในทะเลสาบ เป็นต้น
กิจกรรมดูนก / ผีเสื้อ-ดูดาว
อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติแม่เมย
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าสองยาง
โทร.: 0 5557 7409, 0 5557 6452
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 0 5551 1429
แค้มป์ปิ้ง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 0 5557 7207, 08 4048 9977
อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าสองยาง
โทร.: 0 5557 7409, 0 5557 6452
อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติแม่เมย
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สอด - อำเภอพบพระ
โทร.: 0 5550 0906
   
ปั่นจักรยานเสือภูเขา
สวนป่าแม่ละเมา สวนป่าแม่ละเมา
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สอด
โทร.: 0 5550 0083, 0 5557 7309, 08 1953 5136
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 0 5551 1429
ตกปลา
บ่อหนองบัวใต้ บ่อหนองบัวใต้
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 08 9957 4919
หนองตีนดอย หนองตีนดอย
สถานที่ตั้ง : อำเภอสามเงา
โทร.: 0 5559 2104
ฝายเก็บน้ำบ้านไรท่าตะกู ฝายเก็บน้ำบ้านไร่ท่าตะกู
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 08 9957 4918, 08 9194 8987
   
กอล์ฟ
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล
สถานที่ตั้ง : อำเภอสามเงา
โทร.: 0 5559 9093
   
อาบน้ำแร่
บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำหนัก บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำหนัก
สถานที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ(อำเภอแม่สอด - อำเภอพบพระ)
โทร.: 0 5550 0906
   
ล่องแก่งเรือยาง
สวนป่าแม่ละเมา สวนป่าแม่ละเมา
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สอด
โทร.: 0 5550 0083, 0 5557 7309, 08 1953 5136
น้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอซู
สถานที่ตั้ง : อำเภออุ้มผาง
โทร.: 0 5580 9187, 08 1792 4554
กระโดดหอโรยตัว
สวนป่าแม่ละเมา สวนป่าแม่ละเมา
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สอด
โทร.: 0 5550 0083, 0 5557 7309, 08 1953 5136
   
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ / ชมวิวทิวทัศน์
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 0 5551 1429
อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติแม่เมย
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าสองยาง
โทร.: 0 5557 7409, 0 5557 6452
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สอด - อำเภอพบพระ
โทร.: 0 5550 0906
อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 0 5557 7207, 08 4048 9977
เที่ยวน้ำตก / เที่ยวถ้ำ
น้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอซู
สถานที่ตั้ง : อำเภออุ้มผาง
โทร.: 0 5580 9187, 08 1792 4554
อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติแม่เมย
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าสองยาง
โทร.: 0 5557 7409, 0 5557 6452
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 0 5551 1429
อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 0 5557 7207, 08 4048 9977
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สอด - อำเภอพบพระ
โทร.: 0 5550 0906
   
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร