ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดตาก, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดตาก, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดตาก

ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีร้านขายของที่ระลึกที่มีสินค้าของฝากประจำจังหวัดให้เลือกซื้อตามความชอบ ที่ไม่น่าพลาดคือสินค้าโอท็อป ซึ่งมีทั้งงานศิลปหัตถกรรมประจำท้องถิ่นและผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาแปรรูปได้อย่างน่าสนใจ
ครัวคุณตา
ครัวคุณตา
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ย่านการค้าอัญมณี
ย่านการค้าอัญมณี โรงแรมสยามเก่า
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สอด
กล้วยอบน้ำผึ้ง
กล้วยอบน้ำผึ้ง
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่ระมาด
ศิลปะและงานหัตถกรรม
ร้านหัตถกรรมชาวเขา
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สอด
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชาวเขา
โทร.: 0 5554 4863

เครื่องเงิน และเครื่องประดับ
ย่านการค้าอัญมณี โรงแรมสยามเก่า
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สอด
อัญมณี
โทร.: 08 1971 8428
ของฝาก และของที่ระลึก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีเคหะกิจ
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่ระมาด
หมอนชนิดต่างๆ
โทร.: 08 7198 2661

กล้วยอบน้ำผึ้ง
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่ระมาด
กล้วยอบน้ำผึ้ง
โทร.: 0 5558 1699

ตลาดดอยมูเซอ
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สอด
ผลิตภัณฑ์จากชาวไทยภูเขา ของฝากของที่ระลึก กาแฟสด
โทร.: 08 9857 6850
ตลาดริมเมย
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สอด
ของฝากและของที่ระลึก
โทร.: 0 5556 3162

น้ำพริกแม่จันทร์ดี

สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สอด
ของที่ระลึก และน้ำพริกต่างๆ
โทร.: 0 5553 3540

ร้านจันทร์สุดา
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สอด
น้ำพริกกุ้ง
โทร.: 0 5553 1551
สินค้าอื่นๆ
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP อำเภอแม่ระมาด
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่ระมาด
ผลิตภัณฑ์ OTOP
โทร.: 08 4738 9603
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่ระมาด
หมูเส้น น้ำพริกกุ้ง น้ำพริกหมู น้ำพริกตาแดง
โทร.: 0 5558 5110
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร