ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดตาก, การเดินทางไปจังหวัดตาก, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง, การเดิทางโดยเครื่องบิน

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดตาก
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเซีย ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ถึงนครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้ง ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร และตรงไปจังหวัดตาก รวมระยะทาง 426 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง
โดยรถประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-ตาก ทั้งช่วงเช้า และช่วงเย็น เวลา 05.30 –13.30 น. และ 16.30 –22.30 น.
โดยเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ไม่มีเที่ยวบินที่บินตรงไปจังหวัดเมืองตาก แต่สามารถใช้เที่ยวบิน กรุงเทพฯ-พิษณุโลก หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ กรุงเทพฯ - สุโขทัย แล้วเดินทางไปจังหวัดตากโดยรถประจำทางหรือรถเช่าเหมา
การเดินทางภายในจังหวัดตาก
ในตัวจังหวัดตากมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม
รถสองแถว มีวิ่งบริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ คิดราคา วันละ 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง
รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร