ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดตรัง, การเดินทางไปจังหวัดตรัง, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง, การเดิทางโดยเครื่องบิน

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดตรัง
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปตรังได้ 2 เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎร์ธานี ทุ่งสง แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 403 สู่อำเภอห้วยยอด จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงตรัง ระยะทางประมาณ 828 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จนถึงจังหวัดชุมพร แล้วแยกเข้าระนอง พังงา กระบี่ ตรัง ระยะทางประมาณ 1,020 กิโลเมตร
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ตรัง ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ทรัพย์ไพศาลทัวร์ โทร. 0 2884 9584
ตรวจสอบตารางเวลารถประจำทาง
โดยรถไฟ
มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงไปถึงสถานีตรังทุกวัน
ตรวจสอบตารางเวลารถไฟ
โดยเครื่องบิน
มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ตรงไปยังจังหวัดตรังทุกวัน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0 2280 0060 , 0 2628 2000 และสำนักงานตรัง โทร. 0 7521 9923 , 0 7521 8066
การเดินทางในจังหวัดตรัง
ในตัวเมืองตรังมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะได้หลายรูปแบบ ทั้งรถตุ๊กตุ๊กหน้ากบ รถสองแถว รถโดยสารประจำทาง ฯลฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งตรัง โทร. 0 7521 5718 นอกจากเส้นทางบนบก
การเดินทางทางเรือก็เป็นอีกเส้นทางสำคัญสำหรับการท่องเที่ยว เพราะตรังเป็นเสมือนศูนย์กลางเดินทางไปท่องเที่ยวในหมู่เกาะต่างๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีน่านน้ำต่อเนื่องกัน
หลายท่าเรือของตรังมีเรือโดยสารให้บริการไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ท่าเรือปากเมง ท่าเรือหาดยาว เป็นต้น

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร