สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด, ที่เที่ยวจังหวัดตราด

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด
วัดสะพานหิน (Saphan Hin Temple)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดนี้ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี กลางสระน้ำมีโบสถ์เก่าแก่ อยู่ห่างจากวัดประมาณ 1 กิโลเมตร มีแนวหินเชื่อมสองฝั่งคลองใช้เป็นเส้นทางคมนาคม วัดตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 31-32 ถนนตราด-คลองใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 318 ตามเส้นทางไปคลองใหญ่ มีทางแยกทางซ้ายมือจากถนนเข้าสู่วัด
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (The shrine of the town's guardian spirit)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่บนถนนหลักเมืองใกล้วัดโยธานิมิตร ศาลนี้มีลักษณะแปลกจากศาลหลักเมืองอื่น ๆ คือ ตัวอาคารก่อสร้างในลักษณะเป็นเก๋งจีน เมื่อครั้งมารวบรวมรี้พลกอบกู้เอกราชที่ตราด สมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามความเชื่อแบบจีน เพื่อให้ปกป้องคุ้มครองเมืองตราดให้รอดพ้นจากอันตรายและเพื่อให้ชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ศาลหลักเมืองเป็นดั่งศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน ในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีงานฉลองที่เรียกว่า "วันงานพลีเมือง" หรือที่ชาวจีนเรียกว่า "วันเซี่ยกงแซยิด" หมายถึง วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองมีพิธีทำบุญตักบาตรแบบไทยและมีงานประจำปีศาลปุงเถ้าม้าแบบจีน ช่วงก่อนและหลังตรุษจีน 1 เดือน มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อฝรั่งเศสยึดเมืองตราด นั้นสังเกตเห็นชาวเมืองตราด พากันไปไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองอยู่เป็นประจำ จึงจะถอนเสาหลักเมืองทิ้ง โดยให้คนไปขุดแต่ถอนเสาหลักเมืองไม่ขึ้น ครั้นเอาช้างมาดึงเสาหลักเมืองก็ไม่ล้มเพียงแต่เอนไปเล็กน้อย ซึ่งต่อมาชาวเมืองตราดได้บูรณะให้คงสภาพดี
วัดสะพานหิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล 4 ตรงสามแยกใกล้กับศาลหลักเมือง เป็นวัดหลวงเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราด สร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมารวบรวมไพร่พลที่เมืองตราดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของบรรดาข้าราชการตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้เปลี่ยนมาทำพิธีที่วัดไผ่ล้อม สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
มีอีกชื่อหนึ่งว่าวัดปลายคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2191) ท่านพระครูคุณสารพิสุทธิ์ (หลวงพ่อโห) อดีตเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุในวัด จวบจนปัจจุบันท่านพระครูสุวรรณสารวิบูลพร้อมทั้งชาวบ้าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบวัดให้สะอาดเรียบร้อย วัดนี้จึงเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจ
วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม (Wat Muang Kao Saen Tum)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเขาสมิง
วัดตั้งอยู่ที่เขาตาโมะ หมู่ที่ 7 บ้านอีเร็ม ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง มีทางแยกซ้ายจาก ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 364 ไปอีก 15 กิโลเมตร บริเวณวัดด้านทิศใต้ เป็นที่ตั้งโบราณสถาน ซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยพุทธกาล ร่องรอยที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้คือ มีแท่งหินวางอยู่เรียงราย หินเหล่านี้มีสีน้ำตาลเข้ม เป็นรูปเหลี่ยมตั้งแต่ 4 เหลี่ยม ไปจนถึง 9 เหลี่ยม ยาวประมาณ 30 เซนติเมตรไปจนถึง 150 เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 10 กิโลกรัม ถึง 100 กิโลกรัม การวางซ้อนของหินคล้ายเทวสถาน หินบางก้อนเมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวานเหมือนเคาะระฆัง
วัดโยธานิมิตร วัดบุปผาราม วัดเก่าแสนตุ่ม
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง (Naval Battle Monument Pier)
สถานที่ตั้ง : อำเภอแหลมงอบ
ตั้งอยู่ที่ชายทะเลแหลมงอบ ในบริเวณมีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ผินพระพักตร์ไปยังบริเวณยุทธนาวีที่เกาะช้าง และยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์คล้ายเรือรบและรอบๆ บริเวณอนุสรณ์สถานได้จัดเป็นสวนสำหรับพักผ่อนของชาวจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียง ในช่วงวันที่ 17-21 มกราคมของทุกปี มีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารเรือไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้
ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน (Khao Lan Thai Red Cross Centre)
สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองใหญ่
เดิมชื่อว่า ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ตั้งอยู่ถนนตราด-คลองใหญ่ กิโลเมตรที่ 48 ริมทางหลวงหมายเลข 318 ในอดีตสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน เพื่อช่วยเหลือชาวเขมรอพยพ จนเมื่อชาวเขมรอพยพแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา ศูนย์นี้จึงปิดไปเมื่อปี พ.ศ. 2529 จนต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา จึงได้จัดสร้างศาลาราชการุณย์ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน
ตลาดพลอย (Talat Ploy)
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ่อไร่
ที่ผ่านมาตลาดพลอยในอำเภอบ่อไร่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตพลอยแดง หรือทับทิมสยาม ตลาดพลอยที่น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดพลอยหัวทุ่ง ตลาดพลอยบ้านสระใหญ่ ตลาดพลอยหนองบอน ฯลฯ โดยในแต่ละวันตลาดพลอยแต่ละแห่ง จะเริ่มเปิดให้มีการซื้อขายในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลา 10.00 น.
ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก (Ban Hat Lek)
สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองใหญ่
เป็นหมู่บ้านชายแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ที่อยู่สุดปลายของทางหลวงหมายเลข 318 ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 89 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อสงครามสู้รบในกัมพูชาสิ้นสุดลงราวปี พ.ศ. 2529 ตลาดแห่งนี้นับเป็นแหล่งรับซื้อพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวกัมพูชา เพื่อไปขายต่อที่เกาะกง ตลาดที่บ้านหาดเล็กจะมีเฉพาะในช่วงเช้า เวลาประมาณ 07.00-08.30 น. และยังมีสินค้าราคาถูกที่มาจากประเทศกัมพูชา เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า แว่นตา น้ำหอม เป็นต้น จากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถแท๊กซี่จากชายแดนบริเวณบ้านหาดเล็กฝั่งประเทศกัมพูชาเพื่อที่จะไปเกาะกงได้ สำหรับอัตราค่าบริการโดยสารแล้วแต่จะตกลงกัน
แหลมศอก ตลาดพลอย ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก
สถานที่ตั้ง : อำเภอเกาะช้าง
เกาะช้างเป็นเกาะหนึ่งในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เกาะช้างมีพื้นที่ 217 ตารางกิโลเมตร ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร กว้าง 14 กิโลเมตร อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 9 กิโลเมตร ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขาสูงและหน้าผาหินปูน ธรรมชาติอันสมบูรณ์ พื้นที่ป่าอันแน่นหนา น้ำตก และโลกใต้น้ำที่อุดมสมบูรณ์ของเกาะช้างเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนและชื่นชมความงดงามตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน 10 ปีที่ผ่านมา เกาะช้างได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีที่พักที่หลากหลายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ข้อมูลเพิ่มเติมของเกาะช้าง สถานที่ตั้ง : อำเภอเกาะกูด
เกาะกูดเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตะวันออกสุดของน่านน้ำของประเทศไทย อยู่ห่างจากฝั่งเกือบ 80 กิโลเมตร มีพื้นที่บนเกาะ 162 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่บนเกาะเพียง 2,000 คน สามารถเดินทางไปได้โดยเรือเร็วจากท่าเรือจังหวัดตราด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง สาธารณูปโภคบนเกาะยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก มีถนนเส้นเล็กๆ บางส่วนเป็นปูน บางส่วนเป็นยางมะตอย และบางส่วนเป็นถนนดิน เกาะกูดเหมาะสำหรับการพักผ่อนเงียบๆ ห่างไกลจากความพลุกพล่านของผู้คน น้ำทะเลสวยใส โลกใต้น้ำที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ป่าอันเขียวขจี น้ำตก หาดทรายขาว และต้นมะพร้าวที่เรียงรายอยู่บนชายหาด ที่พักที่ให้บริการบนเกาะมีไม่มากนัก กระจายอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะและเพียงไม่กี่แห่งทางฝั่งตะวันออก
ข้อมูลเพิ่มเติมของเกาะกูด สถานที่ตั้ง : อำเภอแหลมงอบ
เกาะหมากตั้งอยู่ระหว่างเกาะช้างและเกาะกูด ระยะทางห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร ห่างจากเกาะช้าง 30 กิโลเมตร และ จากเกาะกูด 22 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,000 ไร่ โดยมีความยาวโดยรอบเกาะ 27 กิโลเมตร เกาะมีพื้นที่ค่อนข้างราบ มีการทำสวนมะพร้าว และสวนยาง บริเวณใกล้เคียงเกาะหมาก มีเกาะเล็กเกาะน้อยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม ที่พักส่วนใหญ่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะ
ข้อมูลเพิ่มเติมของเกาะหมาก
แหลมศอก (Laem Sok)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระราชบิดาแห่งราชนาวีไทย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดตราด ที่บริเวณแหลมศอกมีหาดทรายแดงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จุดเด่นของแหลมศอกคือ ช่วงที่พระอาทิตย์ตกสวยงามมาก และมีหมู่บ้านชาวประมงที่น่าไปเยือน คือ หมู่บ้านแหลมหิน และหมู่บ้านอ่าวช่อ โดยเดินทางจากถนนสายตราด-แหลมงอบ ไปประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปบริเวณแหลมศอก ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3155 ระยะทาง 24 กิโลเมตร
ทรี ท็อปแอดเวนเจอร์พาร์ค (Tree Top Adventure Park)
สถานที่ตั้ง : กิ่งอำเภอเกาะช้าง
2 สนาม 30 ฐาน ความมันส์ไร้ขีดจำกัดบนเกาะช้าง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวธรรมชาติและชื่นชอบในกิจกรรมที่ท้าทายกึ่งผจญภัย ซึ่งมีตั้งแต่การไต่บันไดลิงขึ้นยอดไม้ การไต่สะพานเชือก โหนเชือกแบบทาร์ซาน และ ชักรอกลอยฟ้า โดยมีทีมงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีความรู้และประสบการณ์ เทคนิค และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ มาใช้เพื่อความปลอดภัย และมีความใส่ใจในต้นไม้ที่ใช้ประกอบการทำกิจกรรมด้วย นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน ตื่นเต้นรวมไปถึงทัศนียภาพที่เร้าใจจากยอดแมกไม้ ราคา 1,200 บาทต่อท่าน

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทรี ท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค : โทร. 0 8431 0760-0

จวนเรสิดังกัมปอร์ต (Residanggamport Residence)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยาลดชั้น เคยใช้เป็นที่พำนักของข้าหลวงฝรั่งเศส ผู้ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ปกครองจังหวัดตราด ในระหว่างปี พ.ศ. 2453-2464 และได้กลายเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. 2450-2471 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสำนักงานคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ แต่ยังคงรูปแบบและปฏิมากรรมเดิมไว้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาราชการ
โอเรียนทอลการ์เด้น (Oriental Garden)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเขาสมิง
ตั้งอยู่ที่ 87 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (ห่างจากตัวเมืองตราด 17 กม. และห่างจากสามแยกไปท่าเรือประมาณ 1 กิโลเมตร) มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างภายในสวน อาทิเช่น :
- ชมสวนผลิตผักผลไม้ธรรมชาติ เพื่อพัฒนาสู่การผลิตอาหารอินทรีย์ (Organic Food) ในการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพดินให้อุดมด้วยจุรินทรีย์ ปลอดสารเคมีและ ฮาร์โมนทุกประเภท สร้างเป็นแปลงผักธรรมชาติปลอดสารพิษ
- ชมการพัมนาสร้างระบบนิเวศน์ ให้สมดุลย์ตามแนวพระราชดำริ อาทิ การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ การนำเปลือทุเรียนมาปรับคุณภาพดิน และชมไร่สับปะรดในสวนยางพารา (การเกษตรแบบผสมผสาน)
- ชมโรงงานแปรรูปผลไม้มาตรฐานเพื่อการส่งออกของ Durio (ซึ่งเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ 5 ดาว, OTOP 5 ดาว) จากกรมพัฒนาชุมชน อาทิ ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน สับปะรดทอด ฯลฯ
- เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับคุณภาพจาก Durio สินค้าพื้นเมืองคุณภาพเยี่ยมจากพื้นที่ภาคตะวันออก และเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล ทุเรียนจัมโบ้ยักษ์ สละและสับปะรดตราดสีทอง

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0 3953 7200, 0 3953 7300
บ้านน้ำเชี่ยว (Ban Nam Chiao)
สถานที่ตั้ง : อำเภอแหลมงอบ
อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามทางสายตราด-แหลมงอบ ประมาณ 8 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในการทำงอบซึ่งเรียกว่า "งอบน้ำเชี่ยว" อันเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดตราด ที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากงอบแล้ว บ้านน้ำเชี่ยวยังมีผลิตผลจากการประมงเช่น กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ฯลฯ ไว้จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย
แหลมงอบ (Laem Ngob)
สถานที่ตั้ง : อำเภอแหลมงอบ
อยู่ห่างจากจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 3148 ประมาณ 17 กิโลเมตร มีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 500 เมตร สามารถเช่าเรือไปเที่ยวเกาะต่างๆ ได้เช่น เกาะช้าง เกาะกระดาด เกาะกูด เกาะแรด ฯลฯ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถหาซื้อของที่ระลึกจำพวก กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง และงอบแบบต่างๆ ได้จากร้านค้าทั่วไปในเขตอำเภอแหลมงอบ
จวนเรสิดังกัมปอร์ต โอเรียนทอลการ์เด้น บ้านน้ำเชี่ยว

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร