สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด, ที่เที่ยวจังหวัดตราด

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด
เกาะหมาก เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูดห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,000 ไร่ มีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสวนมะพร้าว บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย ช่วงฤดูท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ชุมชนดั้งเดิมบนเกาะหมากส่วนใหญ่เป็นเขมรเชื้อชาติไทยที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อครั้งเมืองประจันตคีรีเขตร หรือเกาะกงเป็นของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2447 โดยมีหลวงพรหมภักดี ต้นตระกูลตะเวทิกุล เป็นผู้ควบคุมคนจีนบนเกาะกง คนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพาราและสวนมะพร้าว จนเกาะหมากได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของจังหวัดตราด นอกจากนี้ บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย
ลักษณะโดยทั่วไปของเกาะหมาก (Infrastructure on Koh Mak)
เกาะกูดเกาะหมาก เป็นเกาะที่อยู่ในกิ่งอำเภอเกาะกูด มีถนนรอบเกาะ 27 กิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นราบมีหาดทรายสวยๆ หลายหาด ยังมีเกาะบริวารรายล้อมเกาะหมาก ชายหาดที่สวยงาม และน้ำใสสะอาดหลายแห่งเช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง อ่าวส่วนใหญ่ บริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงพบแนวปะการังที่สมบูรณ์และสวยงาม
แหล่งที่พักในเกาะหมาก (Accommodations on Koh Mak)
สัมผัสทะเลใส หาดทรายขาว บนเกาะหมาก พร้อมความเป็นส่วนตัวเพื่อการพักผ่อน มีรีสอร์ท โรงเเรม บังกะโลและที่พักหลากหลายรูปแบบ ด้วยบรรยากาศหาดทรายหน้ารีสอร์ทที่สวยงามน่าประทับใจหลายแห่งให้ได้เลือกพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนเกาะและบริเวณรอบเกาะ (Attractions and Surrounding Islands)

• เกาะกระดาด (Koh Kradat)
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ 2-3 ชั่วโมง แต่เดิมมีต้นกระดาดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า "เกาะกระดาด" นับเป็นเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีการออกโฉนดถูกต้องตามกฏหมาย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบเอเชียอาคเนย์ และพยายามยึดครองดินแดนของไทย เกาะกระดาดก็เป็นที่หมายหนึ่งของฝรั่งเศสด้วย รัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกโฉนดที่ดินของเกาะขึ้น ลักษณะโดยทั่วไปของเกาะมีหาดทรายยาวขาวสะอาด มีแนวปะการังที่สวยงามตลอดชายฝั่ง บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

• เกาะขาม (Koh Kham)
เป็นเกาะเล็กๆอยู่ใกล้กับเกาะหมาก ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเกาะขาม คือ สภาพธรรมชาติที่สวยงามบรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่น น้ำทะเลและหาดทรายใสสะอาด ด้านตะวันออกของเกาะยังมีแนวปะการังที่สวยงาม บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

• ท่าเรืออ่าวนิด (Ao Nid)
อ่าวนิดตั้งอยุ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะหมาก เป็นท่าเรือและศูนย์กลางการเดินทางมายังเกาะหมาก และเกาะอื่น ๆ บริเวณอ่าวนิดเป็นที่ตั้งร้านค้าและชุมชน ไม่มีชายหาดแต่มีทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะวิวยามพระอาทิตย์ขึ้น นอกจากนี้ยังมีถนนรอบเกาะเชื่อมจากท่าเรือและบริการให้เช่ารถเหมาเรือไปเที่ยวเกาะต่างๆ อยู่บริเวณอ่าวนี้ จากอ่าวนิดมีถนนที่สามารถเดินทางไปยัง รีสอร์ทแห่งใหม่บริเวณอ่าวโปงใกล้ ๆ กับแหลมตั้งอิ้ว

• อ่าวสวนใหญ่ (Ao Suan Yai)
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหมาก ชายหาดแห่งนี้นับเป็นหาดที่สวยงามและยาวที่สุดของเกาะหมาก ทรายสีขาวละเอียดลาดเอียงต่ำ สามารถเล่นน้ำได้ดีและยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นเกาะผีอยู่ตอนท้ายของหาดและเกาะขาม ซึ่งสามารถเหมาเรือหางยาวประมาณ 5-10 นาที ไปเที่ยวได้ ตลอดแนวหาดอ่าวสวนใหญ่ ยังร่มรื่นไปด้วยต้นมะพร้าว มีที่ทำการไปรษณีย์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านอาหารและที่พัก

• อ่าวขาว (Ao Khao)
ชายหาดขาวสะอาดสดชื่น สงบเงียบ เล่นน้ำได้ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง

• อ่าวไผ่-แหลมกระดุ่น (Ao Phai- Leam Kadun)
อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะหมาก ชายหาดมีลักษณะเป็นทรายสีแดง สลับกับวิวสวนมะพร้าวที่เรียงรายอยู่ริมหาดอย่างหนาแน่นไม่เหมาะลงเล่นน้ำ แต่สามารถเดินชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวบ้านบนเกาะ จากอ่าวไผ่นี้สามารถมองเห็นวิวเกาะกูดได้ ส่วนแหลมกระดุ่นนั้นอยู่ติดกับอ่าวไผ่ แหลมกระดุ้นเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของเกาะหมาก ลักษณะเป็นโขดพินที่ยื่นออกไปในทะเลคล้ายกับแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกจึงเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม และยังสามารถมองเห็นวิวท่าเรือ อ่าวนิด อ่าวไผ่และเกาะกูดได้อย่างชัดเจน

• อ่าวฮอลิเดย์ บีช (Ao Holiday Beach)
ตลอดแนวหาดร่มรื่นด้วยสวนมะพร้าว สงบเงียบ เล่นน้ำได้ เป็นที่ตั้งฮอลิเดย์ บีบ รีสอร์ต
การเดินทางไปเกาะหมาก(Getting to Koh Mak)
การข้ามจากตราดไป เกาะหมาก สามารถจองเรือ Speed Boat ได้

เรือเร็วปาหนัน และเรือเร็วลีลาวดี
เป็นเรือขนาด 30 ที่นั่ง ค่าตั๋วโดยสารเที่ยวละ 450 บาทต่อคน สำหรับท่านที่ต้องการจองเรือสปีทโบ้ทไปเกาะหมาก สามารถเลือกเวลาที่เดินทางได้ดังนี้
- เรือปาหนัน ออกจากฝั่งไปเกาะเวลา 13.30 น.
- เรือลีลาวดี ออกจากฝั่งไปเกาะเวลา 14.00 น.
- เรือปาหนัน ออกจากเกาะกลับฝั่งเวลา 09.00 น.
- เรือลีลาวดี ออกจากเกาะกลับฝั่งเวลา 08.00 น.

<< เกาะช้าง     เกาะกูด >>

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร