แผนที่จังหวัดตราด, แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด, แผนที่ ตราด

เกาะต่างๆ ในจังหวัดตราด

ใหม่ : แผนที่ความละเอียดสูง แผนที่แสดงพื้นที่เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก ในรูปแบบ (Flash)
(ต้องติดตั้งโีปรแกรม มาโครมีเดียเพลเยอร์ Macromedia Flash Player เพื่อการแสดงผล)

แผนที่เกาะช้าง
แผนที่เกาะหมาก
แผนที่เกาะกูด

ออกจากท่าเรือจังหวัดตราดไป :
ท่าเรือบนเกาะช้าง ออกจากตราด ค่าเดินทาง ออกจากเกาะช้าง ราคาเหมาจ่าย เวลา
ท่าด่านใหม่ 13.00 35 07.00 800 30 นาที
ธารมะยม - สลักคอก 13.00 30 07.00 800,1000 45 นาที
อ่าวสลักเพชร 13.00 30 07.00 2500 2.30 ชม.
หาดทรายขาว ,หาดคลองพร้าว
หาดไก่แบ้
12.00,15.00 70 07.00,11.00 1500,2000,
2500
1.30 ชม.,
2 ชม.,
2.30 ชม.
อ่าวสับปะรด

หาดทรายขาว
13.00
16.00
14.00
50

70
07.00

07.00
1000

1500
45 นาที

1.30 ชม.
หาดทรายยาว 13.00 70 07.00 2000 2 ชม.
เกาะหวาย 15.00 100 07.00 2500 2.30 ชม.
เกาะขาม 15.00 130 07.00 3500 3 ชม.
เกาะหมาก 15.00 150 07.00 4000 3.30 ชม.
หาดบางเบ้า 15.00 80 07.00 3000 3 ชม.
เกาะกูด - - - 5000 4-5 ชม.
คลองพร้าว 12.00,15.00 70 07.00,11.00 2500 2.30 ชม.
ไก่แบ้ 12.00,15.00 70 07.00,11.00 2500 2.30 ชม.
หมู่เกาะรัง - - - 4500 4 ชม.
เกาะเหลายา - - - 2500 2.30 ชม.

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร