ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดตราด, การเดินทางไปจังหวัดตราด, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง, การเดิทางโดยเครื่องบิน

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดตราด
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางได้ 3 สาย
เส้นทางที่ 1 บางนา-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 3) ผ่านชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 บางนา-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 344) ระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 3 ทางหลวงพิเศษ (motor way) เริ่มกิโลเมตรแรก ที่แยกถนนศรีนครินทร์ตัดถนนรามคำแหง และมาออกที่เส้นทางบ้านบึง-แกลง-จันทบุรี-ตราดประมาณ 50 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถนนวงแหวนรอบนอก ซึ่งตัดผ่านถนนเอกชัยและถนนธนบุรี-ปากท่อได้อีกด้วย
โดยรถประจำทาง
รถประจำทางแบบธรรมดาและรถปรับอากาศออกจาก สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท รถโดยสารปรับอากาศ มีรถปรับอากาศ ชั้น 1 (ปอ.1) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

นอกจากนั้นยังมีบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท เชิดชัย ทัวร์ โทร. 0 2391 2237, 0 2391 4164 สาขาตราด โทร. 0 3951 1062, โชคอนุกูล ทัวร์ โทร. 0 2392 7680 สาขาตราด โทร. 0 3951 1587 และ ศุภรัตน์ ทัวร์ บริการรถ V.I.P. โทร. 0 2391 2331 สาขาตราด โทร. 0 3951 1481

รถประจำทางแบบธรรมดา ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์สถานีขนส่งเอกมัย โทร. 0 2391 2504, 02391 4164 จาก สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 มีรถบริการไปจังหวัดตราดทุกวันเช่นกัน เป็นรถปรับอากาศชั้น 1 สอบถามที่รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2537 8055, 0 2936 2852-6

นอกจากนี้ ยังมีรถตู้ปรับอากาศ จาก :
กรุงเทพ-แหลมงอบ (จังหวัดตราด) รถออกจากถนนข้าวสาร 08.00 น.
แหลมงอบ-ถนนข้าวสาร รถออกจากแหลมงอบ เวลา 11.00 น.
ตรวจสอบตารางเวลารถประจำทาง
โดยเครื่องบิน
บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-ตราด ทุกวัน
ตรวจสอบตารางเวลาเครื่องบิน

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร