จังหวัดอุทัยธานี, อุทัยธานี, ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดอุทัยธานี

ยินดีต้อนรับสู่อุทัยธานี
ข้อมูลแนะนำจังหวัดอุทัยธานี
แม่น้ำสะแกรัง
แม่น้ำสะแกรัง
จังหวัดอุทัยธานี เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่ามีความหลากหลายทางธรรมชาติจน ทำให้พื้นที่ป่า "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนและสัตว์หายากที่ใกล้สูญพันธุ์จำนวนมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อม โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขียวขจีจึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมมากมาย

ตัวเมืองอุทัยธานีเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตแบบโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ มีแม่น้ำสะแกกรังเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอุทัยธานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นตลาดการค้าสำคัญของเมืองอุทัยธานีมาแต่สมัยก่อนจนกลายเป็นชุมชนและเมืองใหม่อุทัยธานีในที่สุด สิ่งโดดเด่นที่บ่งบอกถึงความผูกพันระหว่างผู้คนกับสายน้ำมาแต่อดีตกาลก็คือในราวปี พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ และเสด็จมาประทับอยู่ที่หมู่บ้านสะแกกรัง พระครูอุทัยธรรมนิเทศ (จัน) จึงได้สร้างแพแฝด 2 หลังเพื่อรับเสด็จ นั่นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและการดำรงชีวิตของชาวลุ่มน้ำสะแกกรังในสมัยนั้นได้อย่างชัดเจน

จังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและและภูเขาสูง สภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอคือ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอลานสัก อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน อำเภอบ้านไร่ อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอห้วยคต
อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ : ติดต่อกับ อำเภอวัดสิงห์และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมี แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตแดน
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อำเภอสังขละบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดชัยนาท 42 กม. จังหวัดสุพรรณบุรี 134 กม.
จังหวัดนครสวรรค์ 50 กม. จังหวัดกำแพงเพชร 181 กม.
จังหวัดลพบุรี 111 กม. จังหวัดกาญจนบุรี 225 กม.
ระยะทางจากอำเภอเมืองอุทัยธานีไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอหนองขาหย่าง 10 กม. อำเภอห้วยคต 45 กม.
อำเภอทัพทัน 19 กม. อำเภอลานสัก 54 กม.
อำเภอหนองฉาง 22 กม. อำเภอบ้านไร่ 80 กม.
อำเภอสว่างอารมณ์ 33 กม.    
เทศกาลและงานประเพณี
การละเล่นพื้นเมืองที่บ้านท่าโพ
วันที่จัดงาน: วันที่ 13-14 เมษายน
สถานที่จัดงาน: อำเภอหนองขาหย่าง
จัดขึ้นในเทศกาลตรุษสงกรานต์ คือระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน โดยชาวบ้านในหมู่บ้านท่าโพและหมู่บ้านพันสี จะมาร่วมกันจัดการละเล่นพื้นเมืองขึ้นที่วัดท่าโพ โดยจะเก็บดอกไม้แห่เข้าโบสถ์แล้วร้องเพลงพิษ ฐานในโบสถ์ ประเพณีตักบาตรเทโว
ประเพณีตักบาตรเทโว
เสร็จแล้วจะออกมาเล่นเพลงชักกะเย่อ เพลงโลม เพลงรำวงโบราณอย่างสนุกสนานแต่ละเพลงมีท่ารำประกอบเฉพาะ ผลัดกันเล่นมอญซ่อนผ้า เจี๊ยบๆ จ้อย ช่วงชัย เสือกินวัว และแม่ศรี ตามแต่จะแข่งขันกัน ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยที่รักษาไว้และปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคน การละเล่นต่างๆ ในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่ยังคงเนื้อเพลงที่ร้องแบบของเดิมไว้
งานประจำปีวัดหนองขุนชาติ
วันที่จัดงาน: วันขึ้น 12 ค่ำ - แรม 5 ค่ำ เดือน 3
สถานที่จัดงาน: อำเภอหนองฉาง
เดิมเป็นงานนมัสการพระพุทธบาทจำลอง ที่่มีการจัดให้ประชาชนผู้เลื่อมใส ได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทกัน ต่อมาการจัดงานได้รับความนิยมมาก จึงได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี
แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานบุญบั้งไฟ
วันที่จัดงาน: เดือนกรกฎาคม
สถานที่จัดงาน: ท่าสุพรรณิการ์หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ การแข่ขันเรือยาวเป็นประเพณีไทยมาช้านานในจังหวัดที่มีแม่น้ำไหลผ่าน เรือยาวถูกแบ่งออกตามขนาดของเรือโดยกีการกำหนดฝีพายบนเรือเป็นหลัก มีการเรียกชื่อตามความยาว คือ เรือยาวเล็ก เรือยาวกลาง เรือยาวใหญ่ และแบ่งตามจำนวนฝีพาย เช่นเรือยาวไม่เกิน 5 ฝีพาย ไม่เกิน 8 ฝีพาย ไม่เกิน 30 ฝีพาย ไม่เกิน 55 ฝีพาย
ประเพณีตักบาตรเทโว
วันที่จัดงาน: เดือนตุลาคม
สถานที่จัดงาน: วัดสังกัสรัตนคีรี
จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังวันออกพรรษา ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี พระสงฆ์จะรับนิมนต์มารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน โดยสมมุติยอดเขาสะแกกรังเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จฯ ขึ้นไป จำพรรษาเทศน์โปรดพระพุทธมารดา เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้ว พระพุทธองค์จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ทั้ง 3 คือ บันไดเงิน บันไดทอง บันไดแก้ว โดยเสด็จฯ ลงที่สังกัสนคร ถือเป็นวันที่แดนทั้ง 3 คือ สวรรค์ มนุษย์ และบาดาล (นรก) สามารถมองเห็นกันได้ เรียกว่า วันเทโวโรหณะ หรือวันเปิดโลก การตักบาตรเทโวของจังหวัดอุทัยธานี เป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านสถานที่ และชื่อตามตำนาน เป็นประเพณีที่ชาวอุทัยธานีให้ความสำคัญมาก มีภิกษุสามเณรไม่น้อยกว่า 300 รูป นำด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จกลับมาจากดาวดึงส์ เดินอุ้มบาตรจากยอดเขาตามบันได 449 ขั้น ลงมารับบิณฑบาต ด้วยข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัด ข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดสังกัสรัตนคีรี หลังจากตักบาตรแล้วเสร็จ จะมีริ้วขบวนรถบุปผชาติแสดงพุทธประวัติอันสวยงาม เข้าสู่ตัวเมืองที่มีการจัดโต๊ะหมู่ประดับงาช้างให้ประชาชน ให้นักท่องเที่ยวกราบสักการะ และ ชื่นชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร