ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดอุทัยธานี, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดอุทัยธานี, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานีมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายรูปแบบ ทั้งวัดวาอาราม โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น พายเรือคายักในแม่น้ำสะแกกรัง ชมวิถีชีวิตชาวเรือนแพริมฝั่งน้ำ ล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำสะแกกรัง ฯลฯ
บ้านท่าโพธิ์
บ้านท่าโพธิ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านไร่
แม่ป่วยลั้ง 1
แม่ป่วยลั้ง 1
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
แม่ป่วยลั้ง 2
แม่ป่วยลั้ง 2
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
หัตถกรรมและสิ่งทอ
กลุ่มทอผ้าบ้านนาท่าโพธิ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านไร่
ผ้าทอ
โทร.: 081 971 0521, 081 953 2372

กลุ่มทอผ้าบ้านนาเนิน
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านไร่
ผ้าทอ
โทร.: 0 5654 2460, 0 5654 6158

กลุ่มทอผ้าบ้านพูนสุข
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านไร่
ผ้าทอ
โทร.: 0 5653 9412
กลุ่มดอกไม้ผลิตบ้านหนองบำหรุ
สถานที่ตั้ง : อำเภอสว่างอารมณ์
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์
โทร.: 08 5732 7377

ศูนย์ผ้าทอสีนิน
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านไร่
ผ้าทอ
โทร.: 0 5654 6125, 081 785 6070

กลุ่มผ้าทอทัพหลวง
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านไร่
ผ้าทอ
โทร.: 08 6272 3362
ของฝากและของที่ระลึก
กลุ่มทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องสำอางและน้ำหอม
โทร.: 08 1888 2755

แต้โดนัท
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เครื่องสำอางและน้ำหอม
โทร.: 0 5651 1147, 0 5652 0041

ตั้งอยู่ฮวด
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ผลไม้แช่อิ่มไทย
โทร.: 0 5651 1285, 0 5651 1036, 08 1886 7217

ไพพรรณ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
โทร.: 0 5651 1660
ฉัตรอุทัย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ข้าวกุ้งกรอบ ข้าวเกรียบปลากราย แคบหมู หนังปลา
โทร.: 0 5651 1712, 0 5657 1427

แม่ป่วยลั้ง 1
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ข้าวกุ้งกรอบ, ข้าวเกรียบปลากราย, ข้าวตังหมูหยอง, ข้าวตังหน้างา, แคบหมู, หนังปลา
โทร.: 0 5651 1712, 0 5657 1427

แม่ป่วยลั้ง 2
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ข้าวกุ้งกรอบ ข้าวเกรียบปลากราย ข้าวตังหมูหยอง ข้าวตังหน้างา แคบหมู หนังปลา
โทร.: 0 5651 3975
สินค้าอื่นๆ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
มีดโบวี่ มีดพับ มีดเดินป่า หัวเข็มขัด กำไลงาช้าง
โทร.: 0 5698 0578 , 08 6938 2736

กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านชุมยาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอทัพทัน
น้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติและไม่มีสิ่งเจือปน
โทร.: 08 6216 5562
กลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้าบ้านบางกุ้ง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
มีดพับเพนท์ลาย มีดพับบัคอายเบิล หัวเข็มขัดเพนท์ลาย
โทร.: 08 1886 6413
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร