กิจกรรมน่าสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์, กิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์, ข้อมูลกิจกรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์มีกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ให้เลือกทำมากมาย เช่น สักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก สักการะหลวงพ่อเพ็ชรวัดท่าถนน ชมจิตรกรรมฝาผนังวัดกลาง เที่ยวชมโบราณสถานเมืองลับแล เช่าเรือล่องชมทิวทัศน์ริมอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ เดินป่าพิชิตยอดเขาภูสอยดาว ฯลฯ
ล่องแพ/ล่องเรือ
เกษณี แพทัวร์ เกษณี แพทัวร์
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าปลา
โทร.: 08 1605 6211
แพสมบูรณ์ แพสมบูรณ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าปลา
โทร.: 08 1971 2527, 08 1280 9188
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิริกิติ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าปลา
โทร.: 0 5546 1134, 0 5546 1140 - 3 ต่อ 3501
   
ตกปลา
แพวิโรจน์ฟิชชิ่ง แพวิโรจน์ฟิชชิ่ง
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าปลา
โทร.: 01 972 8924, 0 5544 0761
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิริกิติ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าปลา
โทร.: 0 5546 1134, 0 5546 1140 - 3 ต่อ 3501
บ่อพิไชยฟิชชิ่งคลับ บ่อพิไชยฟิชชิ่งคลับ
สถานที่ตั้ง : อำเภอพิชัย
โทร.: 08 1727 6269, 08 9643 9485
   
เดินป่า/ตั้งแค้มป์
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
สถานที่ตั้ง : อำเภอน้ำปาด
โทร.: 0 5543 6001-2
   
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร